Engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşen memur EKPSS'ye girip yeniden yerleştirilir mi?

Sonuç olarak, engelli memur kontenjanları dahilinde görev yapmakla birlikte sonradan alınan rapor ile engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşen memurların EKPSS'ye girmesi mümkün bulunmamakta olup, görev yaptığınız kurumda açılacak unvan değişikliği sınavına girmeniz ve başarılı olmanız halinde veya KPSS'ye girmek suretiyle alacağınız puan ve yapılacak yerleştirmeler sonucunda öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiğiniz mühendis kadrosuna atanmanız mümkün bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Kasım 2020 13:13, Son Güncelleme : 16 Kasım 2020 19:15
Engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşen memur EKPSS'ye girip yeniden yerleştirilir mi?

Soru: 2012 senesinde heyet raporunda engelilik oranım yüzde 41 iken EKPSS/lise(ÖMSS) sınavına girip, düz memur (GİH) olarak atandım. Daha sonra mühendislik diplomasına sahip oldum. Tekrar heyet raporu için müracaat ettiğimde çıkan heyet raporumda engellilik oranım yüzde 35 olarak belirlendi. EKPSS/Lisans sınavına girip teknik hizmetler sınıfı mühendis kadrosuna atanma hakkımı kazanırsam, engellik oranım düşse bile atanmam gerçekleşebilir mi ?

Cevap: Halen Devlet memuru olarak görev yapanların gerekli koşulları taşımaları halinde EKPSS'ye girmeleri ve aldıkları puanlar ile engelli memur yerleştirmelerine başvuru yaparak atanmaları mümkün bulunmaktadır. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasında, "Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm halihazırda çalışmayan ve kamuda memuriyet kadrosuna atanmayı bekleyen engellilerin lehine olup, daha fazla açıktan engelli istihdam edilmesine yöneliktir. Bu hüküm çerçevesinde GİH sınıfında görev yapan memur unvanlı personelin yeni bir EKPSS puanı ile TH sınıfındaki mühendis kadrosuna atanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin 4/ç maddesinde engelli; "Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler" olarak tanımlanmıştır.

2020 yılı EKPSS ve Kura Başvuru Klavuzunda "EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar." ifadelerine yer verilmiştir.

Sonuç olarak, engelli memur kontenjanları dahilinde görev yapmakla birlikte sonradan alınan rapor ile engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşen memurların EKPSS'ye girmesi mümkün bulunmamakta olup, görev yaptığınız kurumda açılacak unvan değişikliği sınavına girmeniz ve başarılı olmanız halinde veya KPSS'ye girmek suretiyle alacağınız puan ve yapılacak yerleştirmeler sonucunda öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiğiniz mühendis kadrosuna atanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber