Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?

Öğretmenliğe başvuru sürecinde tecilin bitmiş olması ve bakaya kalma halinde bu durum askerlik bakımından başvuru şartlarında eksikliğe yol açacağından öğretmenliğe başvuru ve atanmaya engel oluşturacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ocak 2021 00:04, Son Güncelleme : 04 Ocak 2021 18:35
Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?

Soru: Merhabalar çok önemli bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim. Ben KPSS'den iyi bir puan aldım ve ilk öğretmen atamalarında atanacağımı düşünüyorum ama bu ay tecillim bitiyor. Dolayısıyla asker kaçağı sayılıyor olacağım. Bu durum atanmama engel oluşturur mu? Tecil yapamıyorum artık.

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığının ilk defa öğretmen atamaları üç artı bir olarak bilinen sözleşmeli statüde alım yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinde "(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.
(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.
(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 48/A-6 maddesinde ise atamalarda adayların askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmaması,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunması,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması koşulu aranmaktadır.

Günümüzde askerdeyken KPSS'ye girmek, atama ve yerleştirme tercihinde bulunmak mümkün olup atamaya hak kazanılması halinde ise terhis tarihini müteakip göreve başlama konusunda kamu kurumlarında genel bir uygulama birliği bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı geçmiş dönemdeki öğretmen alımı başvurularında askerlik şartıyla ilgili olarak, "Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır." ifadelerini kullanmıştır.

Ancak başvuru sürecinde tecilin bitmiş olması ve bakaya kalma halinde bu durum askerlik bakımından başvuru şartlarında eksikliğe yol açacağından öğretmenliğe başvuru ve atanmaya engel oluşturacaktır.

Yukarıdaki açıklama ve hükümlerden askerdeyken öğretmen alımlarına başvuru yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Tecili biten öğretmen adayının bir sorun yaşamaması için normal sevk tarihinde askere gitmesi ve askerdeyken öğretmenliğe başvuru yapmasının uygun olacağını, askerdeyken mülakata girecek öğretmen adayının birliğinden izin almasında bir sorun olmayacağını değerlendirmekteyiz. Öğretmenliğe atanma halinde ise atandığı il milli eğitim müdürlüğüne muhtemel terhis tarihini belirten bir belgeyi dilekçe ekinde ibraz etmesi halinde terhis tarihinden itibaren bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber