2020/2 KPSS tercihlerinde, bazı kurumların kadroları dava açılırsa iptal olabilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz önemli kararı sonrası, başvuru süresi devam eden KPSS merkezi alımlarında kurumsal düzenlemesi bulunmadığı halde kılavuzdan özel kriterler belirlenmeye devam ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Ocak 2021 14:05, Son Güncelleme : 07 Ocak 2021 12:29
2020/2 KPSS tercihlerinde, bazı kurumların kadroları dava açılırsa iptal olabilir

05 Ocak 2021 tarihli "KPSS Tercih Kılavuzlarındaki Sürpriz Şartlara Dair Çok Önemli Danıştay Kararı" başlıklı yazımızda, 2013/1 KPSS Tercih Kılavuzunda Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrosu için "Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bilmek" şartı arandığından bahisle, bir adayın kanun ve yönetmelikte bu yönde hüküm bulunmadığını, daha önceki dönemlerde yabancı dil şartı aranmadığını, bu nedenle KPDS ve YDS'ye girmediğini belirterek KPSS tercih kılavuzunda yer alan şartın iptali için dava açtığını, İdare Mahkemesinin yetkisizlik kararı nedeniyle, Danıştay 12 nci Dairesi yapılan işlemi hukuka uygun bulmuş, ancak temyiz sonucunda dava konusu olay Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelendiğini gündeme getirmiştik.

Bu konuyla ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararında özetle; merkezi atamalarda kurumların hizmetin özelliklerini ve niteliğini dikkate alarak adaylarda aranacak koşulları belirlemelerinin hukuken mümkün bulunduğunu, ancak söz konusu koşulların, kurumun kanununda veya kanunun bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilmesi gerektiğinin açık olması karşısında; kurum mevzuatında yer almayan bir nitelik kodunun anılan düzenlemelere aykırı olarak kılavuzla belirlenemeyeceği kanaatine varmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı bu yönüyle bütün merkezi ya da kurumsal alımlar için tabiri caizse rehber ve uyarı mahiyetindedir. İDDK, tercih döneminden önce öngörülebilir olması için kurumların belirlediği koşulların kılavuz yoluyla değil, ilgili mevzuatlarda güvence altında olması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Bu karar çerçevesinde, bugün başvuru süreci sona erecek olan KPSS 2020/2 merkezi alımlarında bazı kurumların bu yönde mevzuatlarına rastlanılmamasına rağmen; yabancı dil, mesleki tecrübe, sertifika, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi gibi hizmetin özelliklerine göre ek koşullar koymuşlardır. Her ne kadar belirlenen şartlar kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından usule uygun olsa bile, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun özetlediğimiz kararına göre bakıldığında ilgili mevzuat açısından birçok riskler barındırmaktadır.

Bu bağlamda, tüm kamu idarelerinin Danıştay İDDK kararı çerçevesinde istihdam edecekleri personele yönelik belirleyeceği koşullarla ilgili olarak kanunlarda veya yetki verdiği alt mevzuatta düzenlemeler yapması büyük önem arz etmektedir.

İşte dava açılması halinde, iptalinin mümkün olduğu kadrolar:

Bu Habere Tepkiniz