Ücretli öğretmenler arasında 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında bir iptal kararı

Ankara 2. İdare Mahkemesi, 2018 yılında ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında, prim gün sayının hesaplanmasında yanlışlık yapıldığını belirterek, başvurusu reddedilerek ataması yapılmayan adayı haklı buldu ve işlemi iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2021 14:33, Son Güncelleme : 20 Şubat 2021 15:35
Ücretli öğretmenler arasında 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında bir iptal kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında yayımladığı duyuruyla, ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu.

Beden Eğitimi alanında ataması yapılmayan bir aday, prim gün sayısının yanlış hesaplandığını iddia ederek dava açtı.

Ankara 2. İdare Mahkemesi, ücretli bir öğretmen haftada en fazla 30 saate kadar ek ders ücreti verilebileceği, acak bazı adayların haftalık 56,25 saat üzerinden prim yaotırılmış gibi gösterilerek başvuru yapıldığına dikkat çekti ve ataması yapılmayan adayı haklı buldu. Kararda "Yine usulsüz sigorta primi hesaplaması neticesinde başvuru şartını sağlayarak beden eğitimi öğretmeni olarak atanan olması durumunda davalı idarece bu atamalar iptal edilebileceğinden, beden eğitimi için yapılan atama işlemlerinin iptal talebine yönelik karar verilmesine yer bulunmamaktadır." denidi.

Mahkeme heyeti, açılan davada, beden eğitimi alanı dışında tüm atama işlemlerinin iptali talebine yönelik olarak ise davacının güncel ve meşru bir manfaatinin olmadığı, dolayısıyla menfaat ihlali koşulu sağlanmadığından bu talep yönünden davanın ehliyet yönünden reddine karar vermiştir.

Kararın gerekçesi şu şekildedir:
"Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde ve duyuruda sözlü sınava çağrılabilmenin koşulları arasında, başvuru tarihinin son günü itibarıyla ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödemiş olması gerektiği, prim ödeme gün sayısının nasıl hesaplanacağının da Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin yazısıyla açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir.
Uyuşmazlıkta, davacı tarafından 540 gün sigorta prim hesaplamalarında usulsüzlükler yapıldığı ve A.Ç., K.Y., Z.A., T.D., S.S. gibi pek çok kişinin söz konusu şartı sağlamaksızın sözlü sınava alındığı ve atamalarının yapıldığı iddia edildiğinden, Mahkememizin 03.01.2020, 27.02.2020, 14.04.2020 tarihli ara kararları ile davalı idareden; söz konusu duyuruda yer alan prim günü hesabının nasıl yapıldığının ve anılan isimlerin bu şartı nasıl sağladığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak, buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş, davalı idarece ara kararlarımıza tam ve eksiksiz cevap verilmediği gibi adı geçen kişilerin sadece SGK hizmet dökümleri gönderilmiş ve herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
Dava dosyasındaki tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; atanan T.D., Z.A. isimli kişilerde ek ders ücreti karşılığında görev yaptığı dönemde ayda 30 günlük prim ödemesi yapıldığı görülmüştür.
Bu kapsamda, prim gün sayısı 30 gün olan bir ücretli öğretmenin aylık ders saatinin (30x7,5) 225 saat, haftalık ders saatinin (225/4) 56,25 saat olacağı ve haftanın da 5 gün olduğu göz önüne alındığında günlük ders saatinin 11 saatten fazla olacağı ortaya çıkmaktadır ki mevzuatta ücretli bir öğretmene en fazla haftalık 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.
BUNA GÖRE, ÇALIŞILAN EK DERS SAATİ MİKTARINDAN BAĞIMSIZ OLARAK VE AYDAKİ TÜM GÜNLER ÜZERİNDEN HESAP EDİLEREK PRİM ÖDEMESİ YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, duyuru ve açıklamalar karşısında, davacının yaptığı başvuru döneminde usulsüz sigorta primi hesaplaması neticesinde başvuru şartını sağlayarak beden eğitimi öğretmeni olarak atanan olup olmadığı, eğer var ise bu durumun davacının yerleşmesine engel teşkil edip etmediği hususlarının davalı idarece yapılacak araştırma ile ortaya konulması gerektiğinden, davacının herhangi bir kuruma yerleşememesine ilişkin işlemde HUKUKA UYARLIK BULUNMAMIŞTIR.''

İŞTE MAHKEME KARARI

Bu Habere Tepkiniz