1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, bir önceki rektör döneminde 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım ilanını, ilan şartlarında yer alan hukuki sorunlardan dolayı iptal ettiğini duyurdu. Hukuki olarak bir eksiklik tespit edilmeyen 4 kadro ilanının ise iptal edilmediği belirtildi.
25 Nisan 2021 11:48
+Aa- Yazdır
Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, önceki Rektör tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım ilanıyla ilgili önemli bir karar aldı. İlanda yer alan 4 kadroda hukuki olarak bir eksiklik tespit edilmedi.

Ancak diğer kadrolarda,
- yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yabancı dil şartı istenmemesi,
- uzmanlık alanındaki kadroya uzmanlık alanının dışındaki bir alandan mezuniyet şartı istenmesi
- hangi eğitim düzeyinin istendiğinin yazılmaması,
- tecrübenin hangi öğrenim düzeyinden sonra olması gerektiğine ilişkin herhangi bir ibarenin yazılmaması,
- subjektif özel şartlar istenmesi,
gerekçeleriyle iptal kararı alındı.

İŞTE ÜNİVERSİTENİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Üniversitemizce 30.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede ve üniversitemiz web sayfasında yayımlanan 27 adet öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alım ilanı hakkında Rektörlüğümüze ulaşan itirazlar üzerine inceleme başlatılmıştır.

İnceleme raporlarındaki tespitler ve Hukuk Müşavirliğimizin görüşleri doğrultusunda;

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe usul ve esaslar yönünden aykırılığı tespit edilmeyen kadroların süreçlerine kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmiştir. (1., 7., 8. ve 9. sıradaki kadrolar)

* Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin;

- "Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir." hükmüne aykırı bir şekilde yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak şartının istenmediği (21., 22. ve 24. sıradaki kadrolar),

- "ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir............... Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." hükmüne aykırı bir şekilde uzmanlık alanındaki kadroya uzmanlık alanının dışındaki bir alandan mezuniyet şartı istenerek ALES muafiyetinin uygulandığı (19. sıradaki kadro),

- "Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak" hükmüne aykırı bir şekilde hangi eğitim düzeyinin istendiğinin yazılmadığı (16., 22. ve 23. sıradaki kadrolar),

- "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." hükmüne aykırı bir şekilde tecrübenin hangi öğrenim düzeyinden sonra olması gerektiğine ilişkin herhangi bir ibarenin yazılmadığı (16., 19., 21., 22., 23. ve 24. sıradaki kadrolar),

- "..öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmüne aykırı bir şekilde subjektif özel şartlar istendiği (21. ve 23 sıradaki kadrolar),

hususları tespit edilmiştir.

Yukarıda sayılan eksiklikler ancak ilanın iptal edilmesi ile giderilebilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından söz konusu kadroların iptal edilmesine karar verilmiş olup, iptal ilanımız 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ve üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. (16., 19., 21., 22., 23. ve 24. sıradaki kadrolar)

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin;

* Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi başlıklı 9. maddesi "Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır." hükmüne aykırı şekilde giriş sınav jürilerinin belirlendiği ve benzer bir durum üniversitemizce daha önce yapılan bir öğretim görevlisi alımı sınavında, jüri üyelerinin hatalı oluşturulduğu, jüri üyeleri hatalı oluşturulduğundan dolayı alan dışı sorular sorulduğu iddiası ile açılan bir davada, Batman İdare Mahkemesinin kararında "... yazılı sınav sorularını hazırlayan jüri üyelerinden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması gerekmesine rağmen sınav jüri üyelerinin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan şartları karşılamadığı anlaşıldığından dava konusu sınav işleminde ve bu işleme bağlı olarak gerçekleştirilen davacının ilgili kadroya atanamaması ve yerine ...'nın atanması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." belirtilerek sınav sonucu ve atama işlemi iptal edilmiştir. İlgili hükme aykırı bir şekilde giriş sınav jürilerinin belirlendiği tespit edilmiştir. (2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. sıradaki kadrolar)

* Genel şartlar başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki "Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir." hükme aykırı bir şekilde değerlendirme aşamalarında YÖK'ün 4'lük sistemin 100'lük sisteme eşdeğerlilik tablosunun uygulanmadığı tespit edilmiştir. (10. ve 11. sıradaki kadrolar)

* Yukarıda sayılan eksikliklerin giderilmesi için mevzuata aykırılıkları tespit edilen iş ve işlemlerin yetkide paralellik ilkesi gereği yine işlemi yapan makam tarafından geri alınabileceğinden söz konusu kadrolara ilişkin süreçlerin ''Giriş Sınav Jürisinin Belirlenmesi'' aşamasından başlamak üzere Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirme aşamalarının yenilenmesine karar verilmiştir (2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. sıradaki kadrolar).

* Ayrıca, İnceleme raporlarına istinaden tespit edilen kusurlu iş ve işlemlerin sorumluları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince soruşturma açma safhasına geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Batman Üniversitesi Rektörlüğü

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:18 - Akşener'den CHP'ye seçim tepkisi07:10 - İşte Türkiye'nin aşıları: 18 aşı DSÖ'de kayıtlı, dördü klinik aşamada06:55 - Normalleşmede öncelik turizmin olacak06:50 - Erdoğan'dan 'soykırım' yalanına cevap: Milyonlarca belge arşivde06:43 - Erdoğan talimatı vermişti: Bakanlar sahaya iniyor06:35 - Meteorolojiden iki bölgeye yağış uyarısı- Haritalı
06:30 - Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı06:20 - Kerkük'teki FETÖ'ye ait okulda veliler kalitesiz eğitim ve yüksek ücretleri protesto etti04:57 - Yürek dayanmaz: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü03:27 - Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı02:20 - Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu02:07 - AB İşleri uzmanlarının kanunla Dışişleri meslek mensubu olması Anayasa'ya aykırı mı?
01:41 - Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı01:05 - Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni bir kılavuz yayınladı00:44 - İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı00:41 - İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı00:34 - 'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'
00:32 - Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam