KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Ekim 2021 14:05
KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Munzur Üniversitesinde yaşanan olayda, Genel sekreter yardımcısı lojmanda otururken boş başka bir lojmana geçiş talebinde bulunmuş ancak talebi reddedilmiştir. Talebin reddi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Munzur Üniversitesi Lojman Tahsis Komisyonunun aynı
blok içerisinde, bitişik bloklar arasında defalarca yer değişikliği taleplerini yerine getirirken kendisinin yaptığı başvurunun değerlendirilmeye alınmadığını, ayrıca kura çekimine hak kazananların listesinin yayınlanmadığını, sıralama ve puan durumlarının ilan edilmediğini, yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğunu, akademik personelle idari personellin oransal ağırlıklarının dikkate alınmadığını, Munzur Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesine Kamu Konutları Genel Yönetmenliğine aykırı hükümler konulduğunu belirterek, lojman tahsis talebinin kabulünü, Munzur Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesinin güncellenmesini ve sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep etmiştir.

Munzur Üniversitesinin yaptığı savunmadan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu;
- başvuranın görev tahsisli olarak halihazırda mevcut lojmanlarda oturduğu ve lojman değişildiği için geçerli bir mazeret belirtmeden başvuruda bulunduğu için lojman talebinin değerlendirilmeye alınmadığı,
- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesi ile kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca tespit edilebileceği, bu kapsamda ilgili İdarece Konut Tahsis Yönergesine akademik personel ve idari personele tahsis edilecek konut sayıları ile ilgili düzenleme konduğu, söz konusu düzenlemenin de Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet kollarına yönelik Mali ve sosyal Haklara ilişkin Toplu Sözleşmenin Eğitim Öğretim Bilim Hizmet Kolu başlıklı 25 inci maddesine uygun şekilden yapıldığı, bu nedenle yetkili makamca personel sayılarının birbirine oranı ve akademik personelin hizmetinin önemi dikkate alınarak bir dağıtım yapılmasında üst normlara aykırılıktan söz edilemeyeceği,
- halihazırda söz konusu Yeni Etap lojmanlarla ilgili bir lojman tahsis komisyon kararı alınmadığından tahsis sonuçları, hak sahipleri ve kura listeleri vb. bilgilerin Web sayfasında ilan edilemediği anlaşıldığından,
başvuru konusu taleplerin Ünivcersite tarafından reddedilmesinde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırılığın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varmıştır.

Kurul kararının tam metni için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz