12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2021 16:15, Son Güncelleme : 03 Aralık 2021 23:17
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Bu çerçevede 5434 sayılı Kanununda yapılan düzenlemeyle 5434 sayılı Kanuna tabi uzman hekimlere ek olarak verilen ödemenin gösterge değişikliği ile artırılmasına yönelik düzenlemeler de bu minvaldedir. Kamudaki emekliliği gelen doktorları adeta özel sektöre geçmeye teşvik eden bu düzenlemeye hiçbir itiraz gelmemesi de çok üzücüdür. Anlaşılan o ki getirilen düzenleme enine boyuna tartışılmamış ve sonuçları düşünülmemiştir.

Kaldı ki bu kadar kritik bir düzenleme sonradan önerge ile yapılmıştır. Bir çırpıda ve ayak üstü düzenlemelerle emeklilik sisteminde bu tür değişiklikler Sosyal Güvenlik Sistemine kalıcı tahribatlara yol açacaktır. Bu düzenleme ile neyin murat edildiği dahi anlaşılamamıştır. Yani emeklilik sonrasında geçim sıkıntısı çeken doktorların mağduriyeti mi giderilmek istenmiş yoksa başka bir amaç mı var? Benzer talepler yıllar önce de gündeme getirilmesine rağmen Maliye Bakanlığı ve SGK'nın dengeleri bozacağı gerekçesiyle engellediği düzenleme nasıl olduysa bir önerge ile kabul edildi.

Nitekim bu düzenleme diğer sağlık çalışanlarının tepkisine yol açmış ve ilgili sendika iş bırakma kararı aldığını duyurmuştur. Daha hangi sorunları tetikleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ayrıca bu ilave ödemelerin emeklilik sonrası çalışma halinde de kesilmemesi diğer emeklilere emsal oluşturacaktır. Bu düzenlemelerle emeklilik sisteminde sürekli gedikler açıldığını söyleyebiliriz.

Bu düzenleme doktorları emekliliğe teşvik edecektir

Bu düzenleme ile emeklilik şartlarını taşıyan doktorların emekliye ayrılmalarının hızlanacağını söylemek abartı olmayacaktır. Çünkü getirilen düzenleme ile sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin kesilmesini öngören düzenlemede yürürlükten kaldırılmıştır.

Getirilen düzenleme ile emekli hekimlerin maaşlarına ilave olarak; Uzman hekimler ve diş hekimlerine; 17.000* Maaş katsayısı = 17.000*0,179797 = 3.056 TL tutarındaki ilave ödeme yeni düzenleme ile 17.000 gösterge 40.000'e çıkarılmıştır. Buna göre; 40.000* Maaş katsayısı = 40.000*0,179797 = 7.191 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Pratisyen hekimlere ise; 13.000* Maaş katsayısı = 13.000*0,179797 = 2.337 TL tutarındaki ilave ödeme yeni düzenleme ile 17.000 gösterge rakamı 40.000 gösterge rakamına çıkarılmıştır. 33.000* Maaş katsayısı = 33.000*0,179797 = 5.933 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Sonuç olarak getirilen düzenleme neticesinde 25 yıllık hizmeti olan Uzman doktor emekli olunca 4.912,24 + 7.191 = 12.103 TL emekli maaşı alacaktır. Bu kadar yüksek bir emekli maaşı alan doktorun özel sektörde çalışması halinde alacağı ilave ödeme kesilmeyeceği için asgari ücretle dahi çalışsa kamuda çalıştığından daha fazla ücret alacaktır. Hal böyle olunca emekliliği gelen doktorları kamuda tutmak neredeyse imkansız hale gelecektir. Bu düzenleme ile adeta özel hastane ve muayenehaneler kamu eliyle finanse edilir hale gelecektir. Daha açık ifade etmek gerekirse özel sektörde 10 bin TL alacak bir doktor emekli maaşının da kesilmediği için toplamda 22 bin TL ücret alacaktır. Hal böyle olunca emekliliği gelen hiçbir doktor kamuda çalışmayacaktır.

Emekli maaşları arasında meydana getirdiği dengesizliği örneklendirmek gerekirse; 25 yıllık hizmeti olan Uzman doktor emekli olunca 4.912,24 + 7.191 = 12.103 TL emekli maaşı alırken aynı durumda olan bir Tıp Profesörü 9.897,84 TL, genel müdür 10.458,80 TL, Vali ise 11.828 TL emekli maaşı alacaktır.

Görüleceği üzere ayak üstü yapılan düzenlemeler düzenlemeyi yapanların dahi tahmin edemeyeceği dengesizliklere yol açacak ve başka dengesizlikleri tetikleyeceklerdir.

Sonuç olarak muhalefetten dahi hiçbir itiraz gelmeyen bu düzenlemenin niçin yapıldığının birileri tarafından izah edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki işin bu boyutunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izah edilmediğini düşünüyoruz. İzah edilmiş olsaydı birçok dengeyi bozacak bir düzenlemeye onay vermezdi diye düşünüyoruz. Adeta kamudaki emekliliği gelen doktorları emekliğe teşvik eden bir düzenlemeye onay verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber