Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı görev yapan vergi müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirilme yapılması TBMM'de gündeme geldi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cevaplaması için soru önergesi verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 21:29, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 23:59
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, vergi müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cevaplaması için soru önergesi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 8 binden fazla vergi müfettişini ilgilendiren soru önergesinde, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'ye 8 soru yöneltti.

2023 yılı bütçe gelir ve gider istatistiklerine ilişkin bilgi de paylaşan Ağıralioğlu, vergi müfettişlerinin devlet için önemine dikkat çekti.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cevaplaması için verilen soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98'inci ve TBMM İç Tüzüğünün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Dr. Nureddin NEBATİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. yılını doldurduğu 2023 yılında, 4 Trilyon 469,6 milyar TL bütçe gideri planlanmaktadır. Planlanan bütçe giderinin büyük bir bölümünün de vergi gelirleri ile karşılanması öngörülmektedir. 2023 yılında planlanan vergi geliri ise 3 Trilyon 199 Milyar TL'dir. Aynı şekilde 2021 yılında, 1 Trilyon 164 Milyar 809 Milyon TL vergi geliri elde edilmiştir. Bu tutar, öngörülen vergi gelirinin yaklaşık %126'sı kadardır. Yani öngörülen vergi gelirlerinden yüzde 26 daha fazla vergi tahsilatı gerçekleşmiştir. Kamu hizmet ve yatırımlarının yapılabilmesi için, bu kadar yüksek tutarlı vergi gelirlerinin, sürdürülebilir biçimde ve sağlıklı toplanabilmesi büyük ehemmiyete sahiptir. Çünkü vergi; devletimizin hem egemenlik karinesi hem de en önemli kamu geliridir. Bunun yanında milletimiz açısından da en önemli gider kısımlarından birisini oluşturmaktadır. Vergi alanındaki denge: Devlet-Millet adalet muvazenesi açısından da hayli önem arz etmektedir. Türk Vergi Sisteminin denetimi, Vergi Müfettişleri aracılığıyla yapılmaktadır. Vergi Müfettişlerine, Türk Vergi Sisteminin sağlıklı işlemesi amacıyla; vergi incelemeleri yapmak, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele etmek, idarenin etkin ve hukuka uygun işleyişinin sağlanmasına yönelik teftiş ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek gibi önemli aktif görevler verilmiştir.

Son 5 yılda, Vergi Müfettişleri tarafından 230 bin mükellef incelenmiş: 310 Milyar TL matrah farkı bulunmuş: 74 Milyar TL vergi tarhı istenilmiş ve 148 milyar TL vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Devletimizin en önemli gelir kalemi ve milletimiz için de çok önemli bir gider olan vergi ve incelemelerdeki oluşabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için en başat konu, denetim elemanlarının hukuka uygun ve etkin bir inceleme faaliyeti yürütmesi kadar, denetim elemanlarına sağlıklı bir ortamın tesis edilmesi de önemlidir.

Vergi Müfettişlerine verilen önemli yetkiler ve beraberinde getirdiği sorumluluk gereği, Vergi Müfettişlerinin eğitim ve yetişme sürecinde, devletin her bir adaya ciddi yatırımı gerçekleşmektedir. Bir Vergi Müfettişinin yetişme süreci, ortalama 5-6 yıldır. Devletin ciddi yatırım yaparak yetiştirdiği mali beyin takımı olan Vergi Müfettişlerini kaybetmesi ile beraberinde getireceği Türk Vergi Sisteminin denetim zafiyetinin, vergi gelirlerinin sağlıklı toplanabilmesinin sürdürülebilirliği ile alakalı mahzurlar meydana getireceğine dair ciddi endişelerimiz vardır.
Bu kapsamda:

1) Son 5 yılda, Vergi Başmüfettişliği, Vergi Müfettişliği ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı görevlerinden, istifa ederek, geçici veya süresiz görevlendirme yoluyla kaç kişi ayrılmıştır? Bu ayrılmalarda özlük haklarının kötüleşmesinin ve kurum içi adaletsiz uygulamaların etkisi var mıdır? Yetişmiş ve uzun yıllar emek harcanmış maliye bürokratlarının, en verimli zamanlarında ayrılmamaları ve kuruma hizmete yönlendirilmeleri açısından ne gibi çalışmalar yapılmıştır veya yapılmaktadır?

2) 11.10.2011 tarih ve 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile eşit işe eşit ücret verilmesi ifade edilmiştir. Farklı bakanlıklardaki denetim elemanları ile bakanlık bünyenizdeki denetim elemanları arasındaki ücret ve denetim tazminatı farklılığının sebepleri nelerdir? Bu konuda herhangi bir çalışma mevcut mudur?

3) Vergi Müfettişliği yazılı sınav ve mülakatından başarılı olup atanamayan kaç Vergi Müfettiş Yardımcısı vardır? Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 32. maddesinde, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların Vergi Müfettişliğine atanacağı yönünde bağlı yetki mevcut iken; Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen mülakat sonucundan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen atama yapılmamasının sebebi nedir?

4) Yetkili olarak denetim yapmış, rapor düzenlemiş Vergi Müfettiş yardımcısı iken memurluğa gönderilen kişi sayısı kaçtır? Memurluğa gönderilen Müfettişlerin kaçı Yetkili Müfettiş Yardımcısıdır? Söz konusu Yetkili Müfettiş Yardımcıları, memurluğa gönderilmeden evvel vergi incelemesi yapmış mıdır? Vergi incelemesi yapmış ise toplamda kaç adet rapor yazmış ve yazmış oldukları raporlarda önerilen toplam vergi ve ceza tutarı nedir?

5) Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda da ifade edildiği üzere; ülkemizdeki inceleme oranları %2'nin altındadır. Yetkili olup inceleme yapmış ve yazılı sözlü sınav sonucunda müfettişlik görevlerinden alınmış çalışanların, tekrar inceleme görevlerine kazandırılmaları için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

6) Yeterlik sınavında başarılı olmuş, yetkili yardımcı unvanıyla inceleme yapmış Vergi Müfettiş Yardımcılarının mülakattan elenme kriterleri nelerdir? Mülakatlarda hangi kriterler gözetilmektedir? Yıllarca, Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, hakkında olumsuz tezkiye veya yazılı tutanak olmayan, yetişmiş personeller, mülakat sürecinde hangi şartlar göz önünde bulundurularak başarısız sayılmaktadır?

7) Vergi Denetim Kurulu bünyesinde oluşturulan tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarında, Ekim ve Kasım aylarında, Vergi Müfettiş Yardımcıları görev almış mıdır? Tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliğinde, müfettiş yardımcılarının komisyon üyesi olabileceği açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen, müfettiş yardımcılarının komisyon üyeliklerine alınmamasının sebebi nedir?

8) Son 5 yılda, Vergi Denetim Kurulunda görev yapan Vergi Başmüfettişi. Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş yardımcıları tarafından açılan dava sayısı kaçtır? Şu an sürmekte olan mevcut dava sayısı kaçtır? Bu davalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının ödemiş olduğu avukat vekalet ücreti, dosya masrafı ve alacak faiziyle birlikte tazminat tutarları ne kadardır?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den vergi müfettişlerine övgü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi Müfettişlerinin terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba gösterdiğini söyledi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz. Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz

Yorumlar

Bu haber yoruma kapatılmıştır!