Rehberlik öğretmenlerine kurslarda ders görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta olan rehberlik öğretmenlerine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders görevi verilemeyeceği ile bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmeyeceğine ilişkin önceki görüşünü yürürlükten kaldırdı yeni görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 09:25
Rehberlik öğretmenlerine kurslarda ders görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

"Rehberlik öğretmenlerine, halk eğitim kurslarında ders görevi verilerek karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?" başlıklı haberimizde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 75407494 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla fiilen derse girmeleri söz konusu olmayan rehberlik öğretmenlerinin, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamaları yürürlükten kaldırılmış ve bu açıklamaları içeren görüş, aşağıdaki yazıyla değiştirilmiştir.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehberlik öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapmaları karşılığında ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Görüleceği üzere rehberlik öğretmenleri, diğer alan öğretmenlerinden farklı olarak ilgili mevzuatında uhdelerine verilen eğitim görevlerini yürütmeleri karşılığında aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevinden bağımsız olarak "ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaktadır.

Diğer taraftan 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri" başlıklı 21'inci maddesinde, rehberlik öğretmenlerinin hangi görevleri yürütecekleri münhasıran sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğinin "Çalışma saatleri ve izinler" başlıklı 25'inci maddesinde ise; "(1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenir.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanın çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 102 nci maddeleri ile 103 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 104 üncü maddesine göre düzenlenir.

(3) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ihtiyaç duyulması halinde tercih danışmanlığı ve öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilir. Bu durumda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların yaz tatilleri bir aydan az olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan anılan Kararın 8'inci maddesinde; Kararda belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, kendileri için asıl görev yerleri bakımından belirlenmiş olan çalışma saatleri içinde asıl görevlerinin başında bulunmaları gereken rehberlik öğretmenlerinin, aynı saatlerde halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda eğitim görevi yürütmelerinin mümkün olamayacağı açıktır.

Bununla birlikte halk eğitimi merkezlerince düzenlenen eğitim etkinliklerinin hangi yeterliklere sahip hangi alan öğretmenleri tarafından yürütüleceği, Talim ve Terbiye Kurulu kararları çerçevesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ilgili öğretim daireleri arasında kurulan koordine sonucunda belirlenmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12.05.2023 tarih ve 76135075 sayılı görüş yazısında; "Bu bağlamda rehberlik öğretmenlerinin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygun görülen eğitim etkinliklerinde, kendileri için asıl görev yerleri bakımından belirlenmiş olan çalışma saatleri dışında olmak üzere, anılan Kararın 8'inci maddesine göre halk eğitimi merkezlerinde haftada 10 saate kadar daha eğitim görevi almalarının ve fiilen yerine getirdikleri bu görevleri karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bilgilerini, ilgi yazının uygulamadan kaldırılmasını ve konu hakkındaki işlemlerin bu yazıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülmesini rica ederim.." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber