1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, lise mezunlarını müdür olarak atayan başkanın yargılanması gerektiğine karar verdi

11 Haziran 2008 00:15
Yazdır

T.C.
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2008/164
Karar No : 2008/250

KARAR

Hakkında Soruşturma İzni İstenenler________?

1-Esat Ergüler - Aydın İli, Nazilli Belediyesi Başkanı

2- Mehmet Imreoğlu - ?? Yazı İşleri Müdürü

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenler İçin kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 29.11.2007 günlü, Tef.Ku.Bşk. 2007/248 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler: Hakkında soruşturma izni verilen Esat Ergüler, şikayetçi İbrahim öncü ve Nazilli Cumhuriyet Savcısı Kenan Kaçar

Soruşturulacak Eylemler :

Esat Ergüler ve Mehmet Imreoğlu'nun

1-Nazilli Belediyesinde görevli personelden Zabıta Memuru Şeref özben, Zabıta Başkomiseri A. Bahri İzan, Çevre Koruma Müdür Vekili Mehmet Imreoğlu, Teknisyen Esin öden, Şef Fatih Demir , Teknisyen Osman Çakan, Teknisyen ismail Selçuki , Yardımcı Hizmetli Figen Erdem ve Hülya Içöz'ün şartları taşımadıkları halde görevde yükselme sınavına girmeden üst görevlere atamalarını yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak,

Esat Ergüler'in

2-Nazilli Belediyesine ait Zafer Mahallesi, 107. sokakta bulunan 265 numaralı dükkanı ihalesiz olarak Erdoğan Eker'e kiraya vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak,

Eylem Tarihi: 2007 Yılı

İçişleri Bakanlığının 8.2.2008 günlü, 1779 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Içişlen Bakanının 29.11.2007 günlü, Tef.Ku.Bşk. 2007/248 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar. Tetkik Hakimi Bekir Ozçelik'in açıklamalar, dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp

Dosyanın incelenmesinden, 1 inci maddede isnat edilen eylemle ilgili olarak, Nazilli Belediyesinde görev yapan Zab.ta Memuru Şeref Özben'in öğrenim durumunun lise mezunu olmasına rağmen Nazilli Belediyesine İtfaiye Müdürü olarak, Zabıta Başkomiseri A.Bahri Izan'ın öğrenim durumunun lise mezunu olmasına rağmen Nazilli Belediyesine Zabıta Müdürü olarak, Çevre Koruma Müdür Vekili Mehmet Imrenoğlu'nun ticaret lisesi mezunu olmasına rağmen Nazilli Belediyesine Yazı İşleri Müdürü olarak, iki yıllık yüksek okul mezunu Teknisyen Esin Öden'in Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olarak, Gelir Müdürlüğünde Şef olarak görevli Fatih Demir'in öğrenim durumunun lise mezunu olmasına rağmen Gelir Müdürü olarak, lise mezunu Osman Çakan'ın ise teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda iken genel idari hizmetler kadrosuna Şef olarak, lise mezunu İsmail Selçuki'nin teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda iken genel idari hizmetler kadrosuna Şef olarak, Açık Öğretim Fakültesi ön lisans mezunu Figen Erdem'in yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda iken genel idare hizmetleri sınıfına Memur olarak, lise mezunu Hülya Içöz'ün yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda iken genel idare hizmetleri sınıfında Memur olarak atandıkları, ancak yapılan bu atamaların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 6 ve 8 inci maddelerine aykırı olduğu, ayrıca İl özel İdareleri, Belediyeler ve İl özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulmaksızın yapıldığı, ancak ön inceleme aşamasında hukuka aykırı olduğu belirlenen bu atamaların 6.11.2007 günlü işlemler ile geri alındığı belirtilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemiş ise de, konu hakkında ön incelemeye başlanmasından sonra atama işlemlerinin geri alındığı, hukuka aykırı gerçekleştirilen atama işlemlerinin geri alınması ile hukuka aykırı işlem yapmaktan doğan sorumluluğun ortadan kaldırılamayacağı, bu nedenle birinci maddeden ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 29.11.2007 günlü, Tef.Ku.Bşk. 2007/248 sayılı kararının birinci maddeden soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

2 nci maddede isnat edilen eylemle ilgili olarak, yapılan ön inceleme kapsamında alınan tanık ifadelerinden; Nazilli Belediyesine ait Zafer Mahallesi, 107. sokakta bulunan 265 numaralı işyerinin Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce depo olarak kullanılmakta iken Ergüler'in talimatı ile boşaltıldığı ve 2886 sayılı Kanun'a aykırı olarak Erdoğan Eker adlı şadsın kullanımına bırakıldığı ve bu işlemin Esat Ergüler'in talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiğini sabit olduğu ayrıca hukuka aykırı olarak yapılan eylemin sonradan ihaleye çıkıldığı ve Erdoğan Eker hakkında işgaliye harcı tahakkuk ettirilmek suretiyle hukuka aykırı işlem yapmaktan doğan sorumluluğun ortadan kaldırılamayacağı bu nedenle ilgiliye isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, yetkili merciin 29.11.2007 günlü, Tef.Ku.Bşk. 2007/248 sayılı kararının soruşturma izni verilmesine ilişkin ikinci maddesine yapılan itirazın reddine,

Dosyanın karar ile birlikte Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 27.2.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye

Yılmaz Çimen Hüseyin H. Karakullukçu Osman Alpak Abdullah Dörtlemez

Üye

Ülkü Erbük

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 52,898 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam