1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyelerde sözleşmeli ücret tavanına ilişkin Maliye genelgesi

09 Ocak 2009 10:06
Yazdır

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184
Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

07.01.09 * 147

GENELGE

1) 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 46 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ?İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına? ibaresi ?İçişleri Bakanlığına? şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2) 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,053505) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,7084) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,016965) olarak belirlenmiştir.

Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2009 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2009 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve ekli tabloda gösterilmiştir. Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/1/2009 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2009 yılında ilk defa istihdam edilecek sözleşmeli personel için ekli tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli tabloda gösterilen tutarlar aşılmayacaktır.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bölümlerinde belirtilen açıklamalar uyarınca yapılacak ücret belirlemeleri; 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2008 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olup 2009 yılında da aynı şekilde istihdam edilmeye devam olunacaklar için 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak ve bu şekilde istihdam edilecekler ile yapılacak yeni sözleşmeler 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenecektir.

Bu nedenle, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2008 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olanların sözleşmelerinin 31/12/2008 tarihine kadar geçerli olması sebebiyle kendilerine 15/12/2008 tarihinde 15/12/2008-31/12/2008 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için 15/12/2008 tarihi itibariyle geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31'i tutarında ücret ödenmiş olması gerekmektedir. Bunlardan, 2009 yılında da çalıştırılmaya devam olunacakların 1/1/2009-14/1/2009 tarihleri arasındaki 14 günlük süreye ilişkin ücretleri ise, 15/12/2008-14/1/2009 tarihleri arasındaki dönemin 31 gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yeni tespit edilecek aylık net sözleşme ücretinin 14/31'i hesaplanarak bulunacak tutar üzerinden ödenecektir.

Dolayısıyla, 15/12/2008 tarihinden 14/1/2009 tarihine kadar olan dönem için yapılan sözleşme ücreti ödemelerinde farklı bir işlem tesis edilmiş olması durumunda, yapılan işlemlerin ve toplam ödeme tutarının yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde ilk defa sözleşmeli personel olarak çalışmaya 1/1/2009 tarihi ile 14/12/2009 tarihleri (14/12/2008 tarihi dahil) arasında başlayanlara, 15/1/2008 tarihine kadar olan çalışmaları için yapılacak kıst ücret ödemelerinde de yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.

d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacağından, sözleşmeli personele 15/1/2009 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinin tahakkuku aşamasında öncelikle sözleşmelerinde yazılı aylık net sözleşme ücreti tutarından hareketle aylık brüt sözleşme ücreti (yıl içinde hak kazandıkları ücret toplamı sebebiyle gelir vergisi oranında değişiklik olması durumunda aylık brüt sözleşme ücretinin yeniden hesaplanması kaydıyla) hesaplanacaktır. Hesaplanan bu brüt aylık sözleşme ücreti üzerinden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında; 09.01.2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/00271 sayılı Genelgemiz ile 4/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlem tesis edilecektir.

e) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin işlemler ise, 24.11.2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/18999 sayılı Genelgemiz çerçevesinde yürütülecektir.

f) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2009 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele, 15/12/2009 tarihinde yapılacak ücret ödemeleri 31/12/2009 tarihine kadar olan dönem ile sınırlı tutulacak ve kendilerine 17 gün üzerinden ücret ödenecektir. 2009 yılında çalıştırılmış olanlardan 2010 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2009 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2010 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2010'da belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sözleşme düzenlenecektir.

g) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2008 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2009 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin ekli tabloda yer alan ücret tavanlarını aşmamak üzere net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle sözleşme yenileme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2009 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir. Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

h) 2009 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamında, İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı Genel Yazısı ile yine İçişleri Bakanlığının 16/1/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlara da riayet edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

EKLER : Ek: 1 ? Tablo
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 56,982 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam