1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkan yardımcılığına nasıl atama yapılır?

Belediye başkan yardımcılığı kadrosuna hangi mevzuata göre atama yapılır?
16 Nisan 2014 11:00
Yazdır
Belediye başkan yardımcılığına nasıl atama yapılır?

Belediyeler; Büyükşehir belediyeler ve diğer belediyeler olmak üzere iki farklı statüde bunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri hakkında 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uygulanmaktadır.

Büyükşehir dışında kalan belediyelere ilişkin olarak ise 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun "Büyükşehir belediyesi teşkilatı" başlıklı 21 inci maddesinde "...
Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. "
hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununu "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinin 7 inci fıkrasında ise "Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır." denilmektedir.

Bu iki kanun hükmüne bakıldığında şu görülmektedir. Sadece büyükşehir belediyelerinde başkan yardımcısı kadrosu bulunmamaktadır.

Diğer belediyelerde ise başkan yardımcılığı ikiye ayrılmaktadır. Birincisi yukarıda yer verilen şekildir, yani belediye meclis üyeleri arasından yapılan görevlendirmeler... Diğer ise, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin hazırlanan "Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan başkan yardımcılığı normlarıdır.

Ekler için tıklayınız

Anılan Yönetmelikte belediyeler için başkan yardımcılığı normları aşağıda belirtilmiştir.

(B) GRUBU: İL BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

Grubu Nüfusu Unvan Adet
B1 0 -49 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
B2 50 000-99 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 2
B3 100 000-149 000 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
B4 150 000-199 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
B5 200 000-249 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
B6 250 000-299 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4
B7 300 000-349 000 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4
B8 350 000 ve Üzeri BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4

(C) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR İLÇE VE İLKKADEME BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

Grubu Nüfusu Unvan Adet
C2 10 000-14 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
C3 15 000-19 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
C4 20 000-29 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
C5 30 000-49 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
C6 50 000-74 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 2
C7 75 000-99 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 2
C8 100 000-149 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
C9 150 000-199 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
C10 200 000-249 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
C11 250 000-299 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4
C12 300 000-399 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4
C13 400 000-499 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4
C14 500 000-599 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 5
C15 600 000-699 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 5
C16 700 000-799 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 5
C18 900 000-999 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 5
C19 1.000 000 VE ÜZERİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 5

(D) GRUBU: İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

Grubu Nüfusu Unvan Adet
D4 7 500-9 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
D5 10 000-14 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
D6 15 000-19 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
D7 20 000-29 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
D8 30 000-39 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
D9 40 000-49 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1
D10 50 000-74 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 2
D11 75 000-99 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 2
D12 100 000-124 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
D13 125 000-149 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
D14 150 000-174 999 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3
D15 175 000 ve ÜZERİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3

NASIL ATAMA YAPILACAK?

Norm kadro yönetmeliği ekinde yer alan normlarla sınırlı olmak üzere, memurlar arasından belediye başkan yardımcısı atanması mümkündür.

Belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atamada, belediye kanunununda özel bir hüküm öngörülmediğinden, bu kadroya yapılacak atamalar genel hükümlere tabidir. Genel hükümlerden kasıt ise 657 sayılı Kanunun 68/B maddesidir. Bu maddeye göre askerlik süresine ilave olarak BİT'ler dahil kamu kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı, yükseköğrenim gördükten sonra özelde geçen hizmetlerin ise 3/4'ünün toplamı dikkate alınmaktadır. Belediye başkan yardımcılığı kadrosunun derecesi, yönetmeliğe göre 1. derece olarak göründüğü için, atanacak kişinin 10 yıl hizmet süresine sahip olması gerekmektedir.

Eğer atanacak kişi başka bir kurumda memur olarak çalışıyorsa kurumlar arası muvafakat yoluyla atanacaktır. Memur dışında bir kadroda çalışıyorsa, (bu halde ya kişinin daha önce memuriyeti olmalı, ya da özel kalem müdürlüğüne atanarak memur statüsü kazandırılmalıdır) muvafakate gerek bulunmamaktadır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 4
Bu haber 218,917 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam