Öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzu üzerine değerlendirme

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2009 14:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Defalarca yapılan haberlere rağmen beklenen kılavuz geçte olsa yayımlanmıştır. Geçte olsa diyoruz çünkü kılavuza ilk bakıldığında İlgili Mevzuat Bölümünde ?İl içi yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınır:? denilmekte ve ilk mevzuat olarak ta, ?a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,? gösterilmektedir. Bu mevzuatın 22.maddesi ?Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir.? şeklindedir.

Kılavuzun yayımladığı tarihin 10 Nisan 2009 olduğunu ve başvuruların Nisan ayı sonunda sona erdiğini hatırlatmaktan başka yorum yapmıyoruz.

Yine yönetmelikle devam ediyoruz: Aynı maddenin devamı ?Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır.?

Kılavuzun takimine bakarsanız sıraların 1-5 Mayıs'ta açıklandığını, Haziran'da başlatılması gereken ilk grup sıra tayinlerinin 4 Ağustos'ta yapıldığını hatırlatıyor. Yine yorum yapmıyoruz.

Yine aynı maddenin devamı ?Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.? şeklindedir. Kılavuza göre sıraların Ağustos ve Eylül olmak üzere 2 kez çalıştırılacağını hatırlatıyor yine yorum yapmıyoruz.

Yönetmeliğin 39.maddesi ?(1)Yer değiştirme suretiyle atamalar yarı yıl tatili ile Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır.? şeklindedir. Yine yorum yapmıyoruz.

Yine 3797 sayılı kanunun 61.maddesinde ??il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır.? denilmektedir.

Bu arada bakanlıkça sık sık kullanılan Yönetmeliğin 20.maddesinin (9) fıkrasını pas geçmeyelim. O da;

?(9) Her yıl isteğe ve özür durumuna bağlı yer değiştirmeler için atama planı yapılır. Bu planlama kapsamında kimlerin il içinde ve il dışına yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, süresi ve başvuruda istenecek belgeler ile yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek kılavuzda belirtilir. Öğretmenler başvurularını, bu kılavuz eki takvimde belirtilen süreler içinde ve belirtilen yerlere yaparlar. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.?

şeklindedir.

Bu yazıda ilgili mevzuat ve uygulamalarını ortaya koyduk ve yorum yapmadık. Sadece editörün kalem hakkı olarak küçük bir yorum yapması hakkı olduğu düşüncesiyle;

MEB tarafından henüz 3 yıl önce hazırlanan bu mevzuata, mevzuatı çıkaran uygulayıcılar tarafından uyulmaması ya da uyulacak şekliyle açıkça bir mevzuat çıkarmada engel olmadığına göre bu şekilde düzenlenmemesindeki mantık ne olabilir?

31 Temmuz'u baz alıp 4 ağustosta ilk grup sıra atamalarını yapmanın mantığı yönetmelikte yer alan il içi yer değiştirme için 2 yıl olan çalışma süresini, suya sabuna dokunmadan 3 yıla çıkarmak mıdır? Bu yıl(2009) 4 ağustosta göreve başlayacak bir kişi ancak ve 2012 yılında 31 Temmuz itibari ile 2 yılını doldurmuş olacaktır.

Sıra atamaları ilk atamanın yapıldığı ve mevzuatta da yer alan 15 Haziran, 15 Temmuz ve 10 Ağustos'ta ( 3 ) kez ve Yarıyıl tatiline girmeden 4. kez sırayı çalıştırsak ve sonra da boş kalan kadrolara ilk atamayı gerçekleştirsek bu durumda MEB'in kaybı ne olur? Kılavuzdaki haliyle sadece 4 Ağustos ve 7 Eylülde sıra çalıştırılmasında MEB'in kazancı nedir?

Yoruma dayalı soruların kamuoyu tarafından tartışılmasının yararlı olacağı kanaatlerim ve ?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz