Eğitim Sen, 10 bin okul öncesi öğretmen alımını değerlendirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2009 21:42, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının 10 bin okul öncesi öğretmen alımını olmul bir adım olarak gördüğünü açıkladı.

Okul öncesi eğitimde öğretmen yerine usta öğretici çalıştırılmayacağı anlayışından hareketle kadrosuz "Usta Öğretici Görevlendirilmesi? konulu 17.7.2008 gün ve 1983 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün genel yazısının 7.maddesinde yer alan ?öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde bağımsız sınıf verilecek şekilde planlama yapılması? ibaresinin ve bu ibarenin dayanağı olan 8.6.2004 günlü, 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ?Usta Öğretici? başlıklı 25/2 maddesindeki ?öğretmen görev ve sorumluğu içinde? ibaresin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtığını ve Danıştay 2.Dairesini 16.2.2009 gün ve E: 2009/377 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Eğitim Sen bu kararda; ?(?)davalı idarece usta öğreticilere bağımsız sınıf verilmesiyle bu kişilere öğretmenlik görevi yaptırılacağı açık olup, öğretmen olmayan kişilere öğretmenlik görev ve sorumluluğu verilemeyeceği açık olup, öğretmen olmayan kişilere öğretmenlik görev ve sorumluluğu verilemeyeceği gibi, öğretmen olarak görevlendirilme koşullarını taşımayan kişilerin bağımsız sınıflarda öğretmenlik görevi yapması da yasal olarak mümkün değildir. Usta öğreticilerin, öğretmen görev ve sorumluluğu içinde bağımsız sınıf verilerek değil, ancak bir öğretmen yanında ve onun gözetiminde sınıflarda görevlendirilebilecekleri açıktır.? denildiğine dikkat çekti.

Bu karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı yeteri kadar okul öncesi öğretmeni ataması zorunlu hale gelmişken Milli Eğitim Bakanlığı 02.07.2009 gün ve 1925 sayılı ?Kadrosuz usta öğretici? konulu yeni bir yazı yayımladığını ancak sendikanın açıkça anılan Danıştay kararıyla çelişen ve hiçe sayan bu yazı ve ekindeki düzenlemelerin de yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a tekrar dava açtığını belirtti.. Sendikanın ayrıca, 81 il valiliğine yazı göndererek 02.07.2009 gün ve 1925 sayılı yazısının ?kanunsuz emir? niteliğinde olduğunun belirtildiği açıklamada "valiliklerin bu yazının gereğini yerine getirdiklerinde suç işleyeceklerini ifade etmiştir. Aynı şekilde söz konusu yazıyla anılan Danıştay kararını gereğini yerine getirmeyen, etkisiz hale getirmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül ve Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Remzi İnanlı hakkında da görevi kötüye kullanma gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştur. Ayrıca sendikamız okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik bir kadro kampanyası da başlatmıştır." denildi.

Eğitim Sen'in açtığı 2. dava sonrasında da, Danıştay 2.Dairesi 20.8.2009 gün ve E: 2009/4055 sayılı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığının 02.07.2009 gün ve 1925 sayılı yazısının ve ekindeki düzenlemelerin yürütmesini durdurulmasına karar verildiğine dikkat çeken Eğitim Sen yönetimi, "Bu süreçte 2009 öğretmen atamalarında okul öncesi öğretmenliğine en çok yer vererek 5278 öğretmen atamış ve hukuken başka seçeneğinin kalmadığını görerek 17 bin kadrosuz usta öğretici alımını durdurmuştur. Şimdi de okul öncesi öğretmen olarak 10 bin öğretmen daha atanacağı ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe milli müdürlüklerine gönderdiği 16 Eylül 2009 tarihli mail de bu durum açıkça ifade edilmektedir. Sendika olarak söz konusu 10 bin atamayı olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak anılan Danıştay kararlarında da vurgulandığı üzere Milli Eğitim Bakanlığının geçici bir uygulamayı sekiz yıla yayarak kalıcılaştıran hukuksuz uygulaması yüzünden birçok okul öncesi öğretmen adayı 40 kırk yaşını doldurdu. Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu okul öncesi öğretmen adaylarının mağduriyetini giderecek bir çözüm bulması da zorunludur." dedi.

Bu Habere Tepkiniz