Devlet memurlarıyla ilgili 25 ana yönetmelik bir arada..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2005 20:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
3- Kamu Konutları Yönetmeliği
4-Yurt Dışında Gorevlendırilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelık
5- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
6- Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
7- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
8- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
9- Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
13- Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
14- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
15- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
16-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik
17- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
18- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
19- Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
20- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
21- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
22- Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
23- Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
24- Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
25- Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
26- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
29- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber