Akademik ve idari personel için maaş hesaplama programı (Ö. Eroğlu)

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2012 15:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Hazırlamış olduğunuz programları göndermek için tıklayın.

Aşağıdaki program Ömer Eroğlu tarafından hazırlanmıştır. Program 19/6/2012'de güncellenmiştir.

Yapılan değişiklikler:

1) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 01/06/2012 tarihli 6216 sayılı GENELGE 4. Maddesi- İlgili mevzuatı uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 12 nci maddesi çerçevesinde mali sorumluluk zammı ödenecektir.

2) 29/5/2012 tarih ve 2012/1 karar tarihli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

3) Zam ve tazminatlar
Madde 13- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlan, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır. Söz konusu kadrolarda bulunan personele anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.


Üniversitede çalışan akademik ve idari personelin maaşını hesaplamada yardımcı program olarak kullanılabilir. Excel ortamında hazırlanmıştır, mevzuat kısmı da mevcut say2000i veri girişi içinde yardımcı olabilir.

Not: Programda hatalar veya eklenmesi istenilen şeyler olabilir, lütfen durumu [email protected] adresini bildiriniz.

Kimlerin maaşı yapılabilir;

AKADEMİK PERSONEL

-Rektör
-Rektör Yrd.
-Dekan
-Dekan Yrd.
-Prof.
-Doçent
-Yrd.Doç.Dr.
-Araştırma Görevlisi
-Öğretim Görevlisi
-Okutman
-Çevirici
-Uzman
-Yüksekokul Md.
-Yüksekokul Md. Yrd.
-Enstitü Md. Yrd.
-Enstitü Md.

İDARİ PERSONEL

-Genel Sekreter
-Gen.Sekr. Yrd.
-Hukuk Müşaviri
-Avukat
-Daire Başkanı
-Fakülte Sekreteri
-Yüksekokul Sekreteri
-Enstitü Sekreteri
-Şube Müdürü
-Şef
-Bilgisayar İşletmeni
-Mühendis
-Tekniker
-Teknisyen
-Psikolog
-Hemşire
-Programcı
-Kütüphaneci
-Memur
-Ambar Memuru
-Şoför
-Sekreter
-Kaloriferçi
-Hizmetl

Program zip formatında olup, programı indirmek için tıklayın.

Hazırlamış olduğunuz programları göndermek için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz