1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Malzeme Ofisi'nden yapılacak alımlar hakkında genelge

06 Ekim 2011 18:54
+Aa- Yazdır

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlar hakkında genelge" yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06/10605 06/10/2011

Konu: Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar

.................. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2011/53

Bilindiği üzere ülkemizdeki sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulmaktadır. Söz konusu sağlık kurum ve kuruluşlarımız döner sermayeli işletme niteliğinde olup, tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kar amacı gözetmeden genel işletmecilik esasları doğrultusunda yönetilmektedir. Kurum ve kuruluşlarımızda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Bakanlığımıza bağlı kurumların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendi çerçevesinde yaptıkları alımların çoğunluğunu Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) yaptıkları görülmektedir. DMO, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan mal ve malzeme taleplerini; stok ürünlerinden tedarik, katalog ürünlerinden tedarik ve müteferrik tedarik olmak üzere üç şekilde karşılamaktadır.

Kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla DMO'dan yapılacak alımlarla ilgili aşağıdaki hususların düzenlenmesi hâsıl olmuştur.

DMO'dan alım yapmadan önce kurumlarımızca;

1- DMO'nun web sayfasında da yer alan "Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü", "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal Ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik", "Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği", "Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Tesellüm Yönetmeliği" ve ilgili diğer mevzuatın incelenmesi gerekmektedir.

2- İhtiyaç tespiti, diğer alımlarda olduğu gibi ihtiyaç tespit komisyonlarınca yapılacaktır.

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat hükümleri uyarınca yaklaşık maliyet tespiti yapılacaktır.

a. Yaklaşık maliyet tespitinde öncelikle Bakanlığımız Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)'nde yer alan fiyatların kullanılması zorunludur. MKYS'de yer alan fiyatların kullanılmasında ürünün barkod koduna, UBB koduna ve malzeme tanımı alanlarında yapılan açıklamalara dikkat edilmesi ve sistemde yer alan fiyatların KDV dahil fiyat olduğunun unutulmaması gerekmektedir.

b. Yaklaşık maliyet çalışması sonucunda tespit edilen fiyat ile DMO fiyatları kıyaslanacağından, yaklaşık maliyet tespitinde MKYS'de yer alan DMO fiyatlarının kullanılmaması gerekmektedir.

4- Tespit edilen yaklaşık maliyet fiyatları ile kurumun ihtiyacını karşılayacak teknik şartnameye uygun en ucuz DMO ürünlerinin fiyatları karşılaştırılarak, ihale masrafları da (ilan bedeli, kırtasiye vb.) dikkate alınarak ihtiyacın DMO'dan ya da ihale yoluyla piyasadan alınacağına harcama yetkilisince karar verilecektir.

5- İhtiyaçların DMO'dan alınmasına karar verilmesi halinde DMO'nun internet satış sitesinden, basılı ürün katalogundan veya malzeme fiyat listesinden ihtiyaç duyulan mal ve malzemenin seçimi kurumun ihtiyaç tespit komisyonu marifetiyle yapılacaktır.

6- İdareler tarafından DMO'dan yapılacak alımlarda, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal Ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin "Firma, ürün ve parasal sınırlamalar" başlıklı 16. Maddesinde yer alan hükme göre; idareler tarafından tüm sorumluluk üstlenilerek, DMO Yönetim Kurulunca belirlenen parasal sınırlar dâhilinde (400.000-TL'ye kadar) tek bir firmadan veya tek bir markadan alım yapılabilinmektedir.

Bundan sonra Bakanlığımıza bağlı kurumlarca tüm sorumluluk üstlenilerek tek bir firmadan veya tek markadan talep yapılmayacaktır.

Bunun yerine kurumlarımız;

a) Ofisçe satışı yapılan katalog ürünlerinde değişik markalardan olmak üzere; en az üç ve fiyatları birbirine en yakın firma ürünlerini tercih etmek suretiyle talepte bulunacaklardır.

b) Değişik markalardan 3'ten fazla firma ürünü olması durumunda, teknik şartnameyi karşılayan en ucuz üründen başlayarak sırasıyla en az üç firma ürününü seçeceklerdir.

c) En az 3 değişik markadan ürün seçimi zorunlu olup, mümkün olması halinde daha fazla sayıda ürün seçimi yaparak talepte bulunabileceklerdir.

d) DMO'dan yapılacak alımlarda tek firma veya tek marka belirtilerek talepte bulunulmaması birinci öncelik olmakla beraber, kurumlarımız mezkur yönetmeliğin 16. maddesinde; "b) Ancak, tüm sorumluluk talepte bulunan ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak üzere talebin tek bir firmadan veya tek marka olarak yapılması halinde;..." şeklinde yer alan hüküm çerçevesinde gerekli gördükleri hallerde tek marka belirtilerek DMO'dan talepte bulunabileceklerdir.

d.1. Ancak tek marka belirtilerek yapılacak alımların yıllık toplam tutarı; kurumların onaylanmış toplam bütçelerinin binde üçünü (%03) geçmeyecektir.

Örnek: Bütçesinin binde üçü 40.000-TL. olan "A" kurumu; sadece (X) marka üründen yıllık 40.000-TL'yi geçmeyecek şekilde alım yapabileceği gibi, (X) marka üründen 20.000-TL. (Y) marka üründen 5.000-TL. (Z)

marka üründen de 15.000-TL. olmak üzere toplamda 40.000-TL'lik alım yapabilecektir.

d.2. Bütçesinin binde üçü, Kamu İhale Kurumu'nca her yıl güncellenen 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen limitin (Bu limit tüm kurumlarımız için geçerlidir.)altında kalan kurumlarımız; yıllık alım tutarı belirlenen limiti (2011 yılı için 38.144-TL.) aşmayacak şekilde tek marka belirterek alım yapabileceklerdir.

Örnek: Bütçesinin binde üçü 20.000-TL. olan "A" kurumu; sadece (X) marka üründen yıllık 38.144-TL'yi geçmeyecek şekilde alım yapabileceği gibi, (X) marka üründen 10.000-TL. (Y) marka üründen 5.000-TL. (Z) marka üründen de 23.144-TL. olmak üzere toplamda 38.144-TL'lik alım yapabilecektir.

d.3. Kurumlarımızın belirtilen limit dahilinde yapacakları alımlarını, yıl içindeki ihtiyaçlarını düşünerek planlı bir şeklide yapmaları gerekmektedir. Buna rağmen kurumun ihtiyacını karşılayan tek bir ürünün olması ve yukarıda belirtilen limitlerin dolması durumunda; söz konusu ihtiyaç, DMO fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenecek yaklaşık maliyete göre 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde piyasadan temin edilecektir. Ancak yapılan ihale sonucunda oluşan ihale fiyatı, alım konusu olan ürünün DMO'da yer alan fiyatının üzerinde ise ihale iptal edilerek alım yapılmayacaktır. Söz konusu ihtiyaç yukarıda belirtilen limitlerin dolmasına bakılmaksızın DMO'dan temin edilebilecektir.

7- Yine kurumlarca, DMO'da stok ve katalog fiyatları bulunmayan ürünlerin alımlarında anılan yönetmeliğin yukarıda zikredilen 16 ncı maddesinde;

"...(3) Müteferrik tedarikte; İhtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaklaşık maliyeti 100.000 Türk Lirasını aşmayan müteferrik alım talepleri bir firmadan gerçekleştirilebilecektir. Bu tutarı aşan talepler ise; bir firma yahut herhangi bir marka belirtilmesi yerine,

ihtiyaç duyulan malzemenin muadili sayılabilecek birden fazla marka ve birden fazla firmaya ait ürünler seçilerek veya teknik şartname düzenlenerek talepte bulunulması halinde karşılanacaktır..." şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda hareket edilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız parasal miktarı ne olursa olsun bundan sonra tek marka veya tek firmaya yönelik müteferrik alım talebinde bulunmayacaklardır. Bilindiği üzere kurumlarımız ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kanun çerçevesinde kendileri karşılayabilmektedirler. Buna rağmen DMO'dan müteferrik alım talebi yapılacak ise,bu talep ancak tek marka veya tek firmaya yönelik olmayan ve rekabete açık olarak düzenlenecek teknik şartnameler ile yapılabilecektir.

8- Bu genelge ile yapılan düzenlemeler, kurumlarımızın Döner Sermaye Bütçesinin 253 Tesis-Makine Cihazlar kalemleri ile 255 Demirbaşlar Grubu kalemlerinden yapacakları alımlar için geçerlidir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi: 81 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına

İç Denetim Birimi Başkanlığına

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı11:16 - Küresel piyasalar enflasyon endişesiyle negatif seyrediyor11:15 - Çekici kiralayıp, park halindeki araçları çalan zanlı tutuklandı11:15 - Yargıtay, eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkaran kadına tazminat yolunu açtı11:00 - MEB 8 bin 439 personele ödül verdi10:59 - Thodex kurucusu F. Fatih Özer'in yakalanması an meselesi
10:57 - 22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor10:32 - İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak10:28 - Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi10:15 - Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin kişinin aşı olma imkanı sağlandı10:05 - İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?10:05 - Sivas'ta tek kulaklı doğan buzağı görenleri şaşırtıyor
09:57 - Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi09:56 - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı09:55 - Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim09:54 - 'Pişt' sözü cinsel taciz sayıldı09:52 - FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
09:43 - Belediye cenazeleri karıştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam