Toplantı Konuşma Deşifrelerini Açıklıyoruz

Bugün yapılan toplu görüşmeler sonrasında her iki taraf da basına açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan bir kısmı toplantı da hiç bahis konusu olmamıştır. Özellikle Sayın Şahin, toplantıda hiç geçmeyen konuşmaları yapılmış gibi canlı yayınlarda aktarmıştır. Bu nedenle 2005 yılı toplu görüşmelerinin ilk toplantısının basına dağıtılan deşifresini yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2005 19:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki toplantı konuşma deşifreleri 15/08/2005 tarihinde Sayın Şahin tarafından basına dağıtılmıştır

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI Ahmet AKSU: Sayın bakanım toplantı başlamadan önce bir görüntü alabilirlerse basın.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Öyle yapacağız efendim Bircan beyi bekliyoruz. Bircan bey de gelsin

KESK GENEL BAŞKANI İsmail TOMBUL: Dün bir televizyon programına katıldık soru şöyleydi. Muhatap olarak hangi Bakanı istersiniz? Karşınızda bizde hangi bakanın olduğu değil hükümet programının ne olduğu önemli gelen bütün bakanlar hükümet programını getirecek biz umuyoruz ki

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Evet değerli arkadaşlarım şu anda saat 14'ü çeyrek geçiyor. 15 dakika kadar Türkiye Kamu-sen genel başkanı ve bağlı sendika başkanı arkadaşlarımız bekledik. Hem yasamıza göre hemde yasaya dayalı olarak çıkartılmış yönetmeliği göre toplu görüşmeye başlamamızda bir engel olmadığı kanaatindeyim. O nedenle toplantıyı açıyorum. Bir önerim var dışarıda basın bekliyor basını bir görüntü için davet edelim

KESK GENEL BAŞKANI İsmail TOMBUL: Orada şöyle bir problem var ama efendim şimdi Türkiye Kamu-Senin toplantıya gelip gelmeyeceğine ilişkin bir duyum herhangi bir şey varsa

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Gelmedi efendim

KESK GENEL BAŞKANI İsmail TOMBUL: Bize de gelmedi çünkü biz daha önce her iki konfederasyonumuza da sizin tarafınızdan toplu sözleşme çağrısı yapılmazsa gitmeyelim demiştik ama kabul edilmemişti o açıdan geleceklerini umuyoruz. Ama basına görüntü verirken burda konfederasyonun bulunmaması diğerlerinin olması sanki birileri buraya gelmiyor diğerleri geliyormuş gibi başka bir tartışmaya yol açabilir yada izin verirseniz bir şey yapabilirseniz iletişim kurulabilirse Bircan beyle şeyi bir öğrenebilirsek iyi olur. Böyle bir eksik görüntü olmasın başka bir problem olabilir.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI Ahmet AKSU: Aynı düşüncedeyim. Onun için görüntü alınmasında sıkıntı olur efendim.

Türkiye Kamu-Sen hayatı toplantı salonuna gelir...

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Sayın bakanım cezamıza hazırız. Kamu çalışanı olarak cezalandırma konusunda siyasi irade tarafından tehtid unsuru içermediğini biliyoruz. Bu nedenlede bakanım

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Cezanızın ne olacağını daha sonra tayin edeceğiz. Alaattin bey değişik yorumlara girdi. Sayın Dinçer

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Burda biraz yorumlardan uzak bir politika izlememiz gerektiği kanaatindeyim. Sayın Bakanım onun için mümkün olduğu kadar gerçekçi olmak için

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Peki şimdi kapatın kapıyı bakalım.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: İzin verin biz dileğimizi iletmek istiyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Bir saniye biz toplantıyı açmıştık.Şimdi oraya geleceğim. Bir dileğiniz var herhalde. Onu alalım.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Sayın bakanım toplantının gündemle ilgili bölümüne geçmeden önce Türkiye Kamu-Sen olarak özellikle bir konunun kamu işveren kurulu ve bu pazarlık masasının değerlendirilmesini istiyoruz, konu kamu oyunda ciddi bir şekilde tartışılmaktadır.kamu oyu gündemde yoğunluğunu kazanmış olan kamu çalışanlarının haklarının haklarıyla ilgili süreci takip etmek istemektedir, bu nedenle biz bu sürecin kamuoyunun gözlerinin önünde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Ve özellikle hükümetimizin şeffaflık konusunda ki tavrım ve demokrasiyle ilgili söylemlerinin çok net olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. Ö yüzden basın mensuplarının bu toplantıyı takip etmesi yönünde bir karar alması dileğimiz vardır. Bir başka konuyu da açıklığa kavuşturduktan sonra müsaade ederseniz bu bölümde sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biz 4688 sayılı kanun gereğince bu masada toplanmış bulunuyoruz. 4688 sayılı kanun geçen senede tartışma konusu olmuştu bu konuda düzenleme yapılması gerektiği konuşulmuştu. Ancak herhangi bir düzenleme yapılmamış olduğu gibi bazı değişikliklerde söz konusu 4688 sayılı kanun heyetler arası eşit statüde görüşmeyi öngörmektedir. Ancak görüyorum ki 4 üncüsünü yapmakta olduğumuz toplantıda da kamu işveren kurulunun başkanı sıfatıyla toplantıya başkanlık yapacak olan siyasi irade adına oturmaktasınız. Geçen sene bu konu bir yönetmelikle düzenlendiği ifade edilmişti. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Devlete makama ve özellikle şahsınıza karşı söyleyecek herhangi bir sözümüz yoktur. Yalnız kanunun emretmediği cevaz görmediği bir hususun yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olamaz. Düzenlenmiş olan böyle bir yönetmeliğin kanuna aykırı bir yönetmeliğin uygulanması konusunda bir zorlama unsuru olmayacağı kanaatini taşıyorum. Biz size bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Devlete makama herhangi bir saygısızlık göstermek amacıyla bu ifadeyi kullanmıyorum. Ve sayın müsteşarımıza da hoş geldiniz demek istiyorum. Ben söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Evet bircan bey teşekkür ederim. Bircan beyin ilk önerisi bu sene bugün başlayacak olan ve 15 gün sürecek olan toplu görüşmenin basına açık yapılması önerisidir. Bu konuyla ilgili öncelikle konfederasyon başkanı arkadaşlarımızın düşüncelerini almak istiyorum

KESKGENEL BAŞKANI İsmail TOMBUL: Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Biz zaten bütün pazarlıkların bütün tartışmaların şeffaf olması konusunda bir kaygımız kuşkumuz olmaz. Bütün gelişmeleri kamuoyu özgürce izleyebilmelidir. Umarız burdaki bu yaklaşım diğer alanlara da yansır ve bütünüyle bu işleyişte bir sıkıntı olmaktan çıkar. Bizim açımızdan bir sorun yok.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI Ahmet AKSU: sayın bakanım aynı düşüncedeyim yani burada olanların bitenlerin kamuoyunda tartışılmasında bilinmesinde herhangi bir sakınca yok. Fakat teknik olarak bu nasıl olabilir bilemiyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Peki teşekkür ederim şimdi Bircan beyin önerisiyle ilgili izin verirseniz bende değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye'de toplu sözleşme ve toplu görüşme süreci yeni başlayan bir süreç ve uygulama değildir. Sanıyorum 50 yıla aşkın süredir Türkiye'de toplu sözleşmeler ve görüşmeler yapılır bunlar kendi mevzuatı içerisinde zaten şeffaf ve açık görüşmelerdir.. Örneğin şu anda yapmakta olduğumuz bu görüşme de tutanak tutulmaktadır. Bu tutanaklar internet ortamında daha sonra yayınlanmakta ve arzu eden konfederasyon ve sendikalarımız bu tutanakları almaktadırlar bu bir özelleştirme veya kamu ihalesi değildir. Yani kamuoyuna şeffaflık görüntüsü vermeyi gerektirecek bir toplantı değildir. 15 gün kadar sürecek olan bir toplantıdır o bakımdan basına açık yapılmasının hiçbir gerekçesini doğrusu bulamıyorum. Yani hafızamdan teklif sahibi hangi gerekçeyle böyle bir öneride bulunabilir diye düşündüğümde bazı cevaplar geçiyor ancak o cevapları ben şimdi hafızamda mahfuz tutayım daha önceki sanıyorum 3 toplu görüşme sürecini yaşadık böyle bir gelenek yok oluşmadı böyle bir şeyde ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim ikinci olarak eşit temsil konusuna gelince bilindiği gibi 4688 sayılı yasadan sonra 2001 yılında resmi gazetede bir yönetmelik yayınladı bu yönetmelik yürürlükte kaldığı sürece bu görüşmeler bu yönetmelik çerçevesi içerisinde cereyan etmesi gerekir.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Yönetmeliğe ilave mi yaptınız sayın bakanım

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Hayır

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: O zaman oturma düzeninin bu şekilde oluşmasını hangi yönetmeliğe bağlayacağız

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Hangisini efendim

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Bu düzeni sayın bakanım... O yönetmelik kanuna aykırı, kanuna aykırı bir yönetmeliğe uymaya bizi zorlayamazsınız

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Bakın eğer bir yönetmelik kanuna aykırıysa aykırı olduğunu iddia edenler idari yargıya giderler yönetmeliği iptal ettiririler bir boşluk oluşur ya dolar ya dolmaz şu anda yürürlükte kaldığı sürece bu yönetmeliğe hepimiz uyacağız.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: O zaman şöyle ifade edeyim sayın bakanım ben o yönetmeliğe uymuyorum uymadığıma dairde siz benim hakkımda kanuni muamele yapın

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Peki o zaman şöyle yapalım izin verirseniz yönetmeliğin 16 cı maddesinde "Başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanının başkanlığında toplanır" diyor yönetmelik ve ayrıca gündeminde kurul başkanı yüksek idari kuruldan gelen önerileri de dikkate alarak gündemi tespit eder diye bir cümle var şu anda bunlar yürürlüktedir. Bunun aksi bir uygulama Bircan beyin arzu ettiği şekilde bir uygulama yapmaya imkanımız var mı yok mu bununla ilgili gelin bir hukuki mütalaa isteyelim bir yerden o zamana kadarda toplantıya ara verelim olur mu

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Hayır efendim biz gündeme geçeriz

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI Ahmet AKSU: Gündeme geçelim efendim o zaman

(memurlar.net)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Ben de başka bir öneride bulunuyorum. Gelin bir kamu hukuku alanında ihtisas sahibi üniversitemize bir yazı yazalım bir görüş isteyelim görüş gelene kadarda toplantıya ara verelim olur mu

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Görüş isteyelim sayın bakanım ama toplantıya ara vermek için gerekçe değildir kanaatindeyim. oplantının 15 Ağustosla 30 Ağustos arasında yapılması kanun emretmektedir. Bunu bizim herhangi bir şekilde ertelememiz söz konusu değildir

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Yönetmelik de bu toplantının Devlet Bakanının başkanlığında yapılacağını emretmektedir.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENlft, BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Ama Kanunda diyor ki 4688 sayılı kanun Devlet Bakanı Kamu İşveren Kurulunun başkanıdır diyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Siz şu anda yani benimle eşit şekilde bu toplantıda bulunmayı mı arzu ediyorsunuz

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI Bircan AKYILDIZ: Evet efendim

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet Ali ŞAHİN: Peki toplantıya ara veriyorum arkadaşlar daha sonra toplantı gününü bildireceğim arkadaşlar

Bu Habere Tepkiniz