Çalışan memurlar öğretmenliğe nasıl başvuracak?

Bilindiği üzere kamuda memur, polis, sözleşmeli, akademik personel, işçi gibi çok çeşitli statüler bulunmaktadır. Bu statülerde çalışanların veya bu statülerde çalışmakta iken istifa edenlerin öğretmenliğe atanma şekilleri farklıdır. MEB ise atama yönetmeliğini 31 Ağustos 2012 tarihi tarihi itibariyle değiştirdi. Son durumu görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2012 00:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2012/1 öğretmen atama kılavuzunda;

"1.4. Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların kurumlarından alacakları muvafakatlarında, EK-4/a'daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-4/b belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlarınca muvafakatı onaylanmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklarda muvafakat şartı aranmayacaktır. ve
6.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlar için, muvafakat verildiğine ilişkin EK-4/b belge ile hizmet cetveli kontrol edilecektir." açıklaması yer almıştır.

31 Ağustos'ta yapılan son düzenleme sonrasında çalışan veya istifa eden kamu görevlilerinin durumu şu şekildedir:

Statüye göre açıklamalarımız şu şekildedir:

1- ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILDIKTAN SONRA İSTİFA EDENLER İLE DİĞER KURUMLARA GEÇENLER

Bu durumdakiler "hizmet süresi" kıstasına göre başvuru yapabilecekleri gibi KPSS'ye girmiş iseler KPSS puan üstünlüğüne göre başvurmayı tercih edebilirler.

Ancak bu durumdakilerin başvuruları alınmadan önce bu adaylardan kurumlarından muvafakat almaları istenecektir. KPSS puanıyla başvursun veya başvurmasın, muvafakat alanlar başvuru yapabilecek, muvafakat alamayanlar başvuru yapamayacaktır. (Bu durumdakiler istifa edip geçiş yapamaz. Zira 657'e tabi bir memurun istifa edip 657'e tabi bir kadroya atanması mümkün değildir. Memurlar ancak muvafakat alarak geçiş yapabilirler.)

(Şubat atamasında başvuru hakkı olanlar için özel kontenjan ayrıldı: 2012 Şubat atamasında başvuru hakkı olan adaylar için 1.190 kadro ayrılmıştır.)

2- ÖĞRETMENLİK DIŞINDAKİ BİR KADRODA ASİL MEMUR OLANLAR İLE BUNLARDAN MEMURİYETTEN İSTİFA EDENLER

31 Ağustos 2012 tarihindeki düzenleme bu durumdakilere yöneliktir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, ancak KPSS puanı ile başvuruda bulunabilirler. Bunlar hizmet süresi kıstasına göre başvuramayacaktır.

Ancak bu durumdakilerin başvuruları alınmadan önce bu adaylardan kurumlarından muvafakat almaları istenecektir. Muvafakat alanlar başvuru yapabilecek, muvafakat alamayanlar başvuru yapamayacaktır. (Bu durumdakiler istifa edip geçiş yapamaz. Zira 657'e tabi bir memurun istifa edip 657'e tabi bir kadroya atanması mümkün değildir. Memurlar ancak muvafakat alarak geçiş yapabilirler.)

(Şubat atamasında başvuru hakkı olanlar için özel kontenjan ayrıldı: 2012 Şubat atamasında başvuru hakkı olan adaylar için 510 kadro ayrılmıştır.)

3- POMEM MEZUNU POLİSLERİN DURUMU

POMEM mezunu polis memurları da 657'e tabidir. Ancak POMEM Kanununda, mezun olup polisliğe atananların 6 yıl boyunca nakil olmayacağı yönünde kanuni düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle POMEM mezunu polis memurları, 6 yıllık süreyi dolduramamışsa, kurumundan muvafakat alamayacaktır. 6 yıllık süreyi dolduranlar ise kurumlarından muvafakat alabiliyorlarsa KPSS puanıyla başvuru yapabilecektir. (Bu durumdakiler istifa edip geçiş yapamaz. Zira 657'e tabi bir memurun istifa edip 657'e tabi bir kadroya atanması mümkün değildir. Memurlar ancak muvafakat alarak geçiş yapabilirler.)

4- POLİS KOLEJİ VEYA AKADEMİ MEZUNLARI

Polis koleji veya akademi mezunu olup da Emniyet Hizmetleri sınıfında görev yapan polisler de 657'e tabidir. Bunlar KPSS puanlarıyla başvuru yapabilecektir. (Bu durumdakiler istifa edip geçiş yapamaz. Zira 657'e tabi bir memurun istifa edip 657'e tabi bir kadroya atanması mümkün değildir. Memurlar ancak muvafakat alarak geçiş yapabilirler.)


KURUMLARCA İMZALANACAK BELGE

* Memur olarak çalışanların kurumlarına göstereceği MEB yazısı

* Kurumların, muvafakat vermeye yetkili amirin imzalayacağı form


5- SÖZLEŞMELİLERİN DURUMU

Sözleşmeli olarak çalışanların (4/B sözleşmeli, 399'a tabi sözleşmeli, teşkilat kanunundaki hükümlere göre sözleşmeliler) muvafakat almasına gerek yoktur. Bunlar 657'e tabi değildir. Statüleri farklıdır. Bu nedenle, bu kişiler KPSS puanıyla öğretmenliğe başvuru yaparlar. Eğer yerleşmeye hak kazanırlarsa sözleşmeli görevlerini bırakıp öğretmenliğe başlayabilirler.

6- İŞÇİLERİN DURUMU

İşçilerin durumu da sözleşmeliler gibidir. İşçilerin de muvafakat almasına gerek yoktur. Zira işçiler de 657'e tabi değildir. Bu nedenle, bu kişiler KPSS puanıyla öğretmenliğe başvuru yaparlar. Eğer yerleşmeye hak kazanırlarsa sözleşmeli görevlerini bırakıp öğretmenliğe başlayabilirler.

7- AKADEMİK PERSONELİN DURUMU

Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar da hizmet sürelerine göre atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir.

Yine bu durumdakiler isterlerse KPSS puanlarıyla da başvuru yapabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber