Maliye, Bürokrasiyi Alt Üst Etti

Maliye Bakanlığınca hazıranan ve Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan 2006/10344 sayılı zam ve tazminatlara ilişkin kararname tüm kamu kurumlarında ciddi bir ısıntı yarattı. Düzenleme ile şube müdürü, Daire Başkanı, İl Müdürü gibi hiyerarşik olarak üst makamlarda çalışanlar, kendilerine bağlı olarak çalışan ve sicil ve disiplin amiri olunan personelinden düşük maaş almaya başladı. Detaylar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2006 11:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Zam ve tazminatlar geçen yıl 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yıl ise 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kararname memur maaşlarının en önemli unsuru olan zam ve tazminatları, 657 sayılı Kanunun 152'inci maddesindeki sınırlar içerisinde belirlemektedir. (657 sayılı Kanunun son hali için tıklayın.)

ÖNCEDEN DURUM NASILDI?

Önceki kararnamede yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarının özel hizmet tazminatı oranı %125 idi.

Buna karşılık yine önceki kararnamede Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre Teknik Öğretmen unvanı alanlar, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı,Veteriner Hekim olanlar ile (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 2 nci sırasına girenlerden Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcılarından 1. derecede olanların özel hizmet tazminat oranı %145 idi.

Bu şu anlama gelmektedir. Teknik kökenli Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, vb. unvanlarda bulunanlar Mühendis, Mimar, Şehir Plancısına göre daha yüksek maaş almaktaydı.

YENİ DURUM NASIL?

Yeni durumda ise yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarının özel hizmet tazminatı oranı %160 yükseltilmiş, ancak, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcılarından 1 inci derece olanların özel hizmet tazminatı oranı %155'e yükseltilmiştir.

Bu şu anlama gelmektedir. Teknik kökenli yani mesleği örneğin mühendis olan şube müdürü mühendisten düşük maaş alacaktır.

TEKNİK KÖKENLİ MAKAMLAR ARASINDA AYIRIM YAPILMIŞTIR.

Önceki düzenlemede; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı gibi unvanlar ile birlikte Veteriner Hekim olup da Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda çalışanlar aynı şekilde %145 üzerinden özel hizmet tazminatı alırken, yeni düzenlemede ayrımcılık yapılmıştır.

Ayrımcılık şu şekildir: Yeni düzenlemede, "Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip" olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanların özel hizmet tazminatı oranı %155'e yükseltilmiş, ancak veteriner hekimlerin de yer aldığı diğer teknik ve sağlık unvanına sahip olup da Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanların özel hizmet tazminat oranı %145'te bırakılmıştır.

MAKAM SAHİPLERİ ZATEN EK TAZMİNAT VE ARAZİ TAZMİNATI ALMIYOR

Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda bulunanlar Genel İdare hizmetleri sınıfında yer aldığı için ne ek tazminat alabilmekte ne de arazi tazminatı. bu durumdan dolayı oluşan maaş farkı 300 YTL'yi geçmiş durumdadır.

NE YAPILMALI?

Bu düzenlemenin gözden kaçtığı çok aşikardır. Burada hazırlıkta bulunan uzmanların yeterli bilgi alış verişinde bulunmadığı, düzenlemeyi aceleye getirdikleri ortaya çıkmaktadır. Bu şartlar altında teknik kökenli olan personel ile Daire Başkanı yardımcısı, Şube Müdürü, İl müdür yardımcısı gibi unvanlar arasında ciddi gerilim oluşacaktır.

Bu gerilimin bir an önce düzetilmesi gerekmektedir. Bunun içinde önce 657 sayılı Kanunun 152'nci maddesinin daha sonr da zam ve tazminatları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz