KPSS'de ilk kez, alt öğrenim düzenlemesi

2014/1 KPSS tercih işlemlerinde, 1999 yılından bu yana yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde bir ilk yaşanacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Haziran 2014 00:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KPSS'de ilk kez, alt öğrenim düzenlemesi

KPSS'DE TERCİHLERİNDE İLK KEZ YAPILACAK DÜZENLEME
MÜHENDİSLER, TEKNİKER/TEKNİSYEN KADROLARINA BAŞVURABİLECEK

Merkezi memur yerleştirme işlemleri 1999 yılından bu yana yapılıyor. Bu yıla kadar en üst öğrenim düzeyinden sınava girilmesi ve sınava girilen düzeyden de tercih yapılması zorunlu idi.

Ancak, Devlet Personel Başkanlığı bu yıl bu kuralın ikinci kısmında, Danıştay kararını gerekçe göstererek değişiklik yaptı. Buna göre sınava en üst öğrenim düzeyinden girilmesi zorunlu ancak, iki hizmet sınıfında (Teknik ve sağlık), aday en üst öğrenimden sınava girdiği puanla eğer mesleki önlisans veya mesleki lise diploması var ise, önlisans ve lise kadrolarına da başvurabilecek.

KILAVUZDA YER ALAN ÜÇ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEDİR:

"2- Adaylar, aynı düzeyde birden fazla Ortaöğretim/Önlisans/Lisans eğitim bilgisini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabileceklerdir. Bunun yanında, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı/ kararı gereğince, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil, adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzey(ler)indeki(ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir."

"1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir."

"3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini 23 Haziran-2 Temmuz 2014 tarihleri arasında (2 Temmuz 2014 günü saat 16.00'ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken mezuniyet belgesinin aslını veya onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra belge adaya geri verilecektir. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen, mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler 2014/1 KPSS tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin internet sayfasında yer almaktadır."

DEĞERLENDİRME

1- Bu uygulama sadece teknik hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri sınıfı için geçerlidir.

2- Alt düzeydeki her kadroya değil tekniş ve sağlık hizmetleri sınıfındaki kadrolara başvurulabilecektir.

3- Alt düzeydeki kadroya başvurabilmek için, ilgili mesleki önlisans veya mesleki liseden mezun olmak gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz