KİT'lerde en düşük maaş 2 bin 300 lira

TMO ve TEİAŞ, KPSS tercih kılavuzunda yer alan kadrolar hakkında bilgi verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Haziran 2014 14:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KİT'lerde en düşük maaş 2 bin 300 lira

KPSS tercih kılavuzunda çok sayıda kurumun kadrosu yer alıyor. Ancak kadroları yer alan kurumlar ne kadroların ücretleri, ne de diğer hususlarda bir bilgilendirme yapmamaktadır. TMO Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ daha önceki yerleştirmelerde olduğu gibi yine kurumu tercih edecek adaylar için bir bilgilendirme dokumanı yayımladı.

İŞTE TMO'NUN YAYIMLADIĞI BİLGİLER

KPSS 2014/1 YERLEŞTİRMELERİNDE KURUMUMUZU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

2014 yılı için Kurumumuza verilen personel atama yetkileri kapsamında, B grubunda yer alan pozisyonlara Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 23.06.2014 - 02.07.2014 (gece 23.59'a kadar) tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan "KPSS 2014/1 Tercih Kılavuzuna" göre adayların tercih işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tercih yapacak adayların ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr adresindeki KPSS 2014/1 Tercih Kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.

TERCİH YAPILACAK UNVANLAR VE KURUMUMUZ İLE İLGİLİ NOT:

Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde faaliyetlerini sürdüren Kurumumuza KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak personelin özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 sayılı KHK ile (madde: 26,27,28 ) düzenlenmiştir.

Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır (01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasını kapsayan temel ücretlerdir.).

Unvan Temel Ücret (Brüt / TL)
Ortaöğrenim Mezunları
Teknisyen 2.693,00
Ön Lisans Mezunları
Tekniker 2.988,20
Muhasebeci 2.845,97
Eksper 2.819,88
Ambar Memuru 2.680,29
Sekreter 2.680,29
Memur (Tartı) 2.601,06
İtfaiyeci 2.588,65
Lisans Mezunları
Avukat 3.351,38
Mühendis (AAF) 3.358,37
Mühendis (Diğer işyerleri) 3.351,38
Mimar 3.351,38
Diyetisyen 3.045,81
Kimyager 3.045,81
Ek Ödemeler (Maaşa ilavedir.) (Ek ödemeler sadece damga vergisine tabidir.)
Mühendis, Mimar, Eksper 599 TL
Diyetisyen, Tekniker 351 TL
Teknisyen 343 TL
bunların dışındaki unvanlar için 307 TL

- Yukarıdaki ücretler temel ücret olup işe ilk girişte temel ücrete varsa yabancı dil ücreti (YDS sonucuna göre en az C düzeyi - 399 say. KHK'nin 30/b md.) ve kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuz adına istenmesini müteakip (399 say. KHK'nin 28. md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti, aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucundaki başarı düzeyine göre (399 say. KHK'nin 27. md.) temel ücrete ilave edilir.

- Görevde Yükselme; "TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" ne tabidir.

- Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

ÖNEMLİ

Not: Kurumumuzu Memur (Tartı Memuru) ve Ambar Memuru olarak tercihte bulunacak adayların KPSS 2014/1 Tercih Kılavuzu 2.bölüm "Başvurma Özel Şartları" bölüm başlığı altındaki 2.10 no.lu (7324 nitelik kodlu) açıklamaya ve Afyon Alkaloidleri Fabrikasını tercihte bulunacak adayların 3.bölüm "Diğer Hususlar"bölüm başlığı altındaki 3.16 no.lu (7300 nitelik kodlu) açıklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalar aşağıda belirtildiği şekildedir.

2.10. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7324 nitelik kodu)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu pozisyonlarını tercih edecek adayların yapacakları görevlere ilişkin açıklamalar şunlardır;

Memur pozisyonları için; Memur (Tartı) olarak ataması yapılacak olup aşağıda belirtilen görevleri yapacaklardır.

-Söz konusu "memur" pozisyonları tercih edecek adaylar "Tartı Memuru" olarak çalışacaklardır.

-TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, TIR ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş-dolu tartısı yapıldığından ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.

-Bu binalar, TMO'nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da olabilir.

-Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üretici, nakliyeci ve kamyoncular olup bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile çalışabilirler.

Ambar Memuru pozisyonları için;

-Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar "Ambar Memuru" olarak çalışacaklardır.

-Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek,

-Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak, işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak,

-Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli iş birliğini kurarak gerçekleştirmek gibi işler görev sahası kapsamındadır.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üretici, nakliyeci ve kamyoncular olup bu noktalarda Kurumun diğer personeli ile çalışabilirler.

3.16. (7300 nitelik kodlu)Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesinde yer alan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkaloidleri Fabrikasındaki pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin ilçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada; haşhaş kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi uygulanmaktadır.


İŞTE TEİAŞ'IN YAYIMLADIĞI BİLGİLER

Şirketimizde sözleşmeli personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 3/c bendine göre istihdam edilmektedir.

Sözleşme ücretleri;

EK ÖDEME DAHİL (NET)

Mühendis: 3.199,91

Mühendis (vardiyalı): 3.252,23

Mimar: 3.199,91

Tekniker: 2.625,26

Tekniker (vardiyalı): 2.667,43

Teknik Öğretmen: 2.688,60

Memur: 2.392,86

Dava Takip Memuru: 2.342,64

Sözleşmeli Personelin sözleşme ücreti, temel ücret, başarı ücreti, kıdem ücreti ve varsa yabancı dil ücretinden oluşmakta olup, bu konuda 399 sayılı KHK'nin 26, 27, 28 ve 30.madde hükümleri uygulanmaktadır.

Şirketimiz personelinin görev ve yer değişikliği işlemleri, Şirketimizin http://www.teias.gov.tr/ adresinden temin edilebilen Personel Yönetmeliği ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirketimizde lojman imkanı bulunmakta olup; Lojman Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimize ait pozisyonları tercih edecek adaylar, yukarıda belirtilen hususlar dışında her türlü konuda bilgi almak üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirler.

Bu Habere Tepkiniz