1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2015 yılı Memur sendika üye sayıları, Resmi Gazetede

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
08 Temmuz 2015 07:38
Yazdır
2015 yılı Memur sendika üye sayıları, Resmi Gazetede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2015 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

KONFEDERASYON ÜYESİ SAYISI

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI

TOPLAM ÜYE SAYISI

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

236.203

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

445.729

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

836.505

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.360

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

57.365

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.187

DESK

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

5.982

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

8.338

CİHAN-SEN

(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)

29.000

EKSEN

(Eksen Sendikalar Konfederasyonu)

2.173

BAĞIMSIZ SENDİKALAR

49.186

TOPLAM

1.679.028

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

18.478

6,79

TÜRK BÜRO-SEN

(Türkiye: Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

48.831

17,93

BÜRO MEMUR - SEN

{Büro Memurları Sendikası)

MEMIR-SEN

54.908

20,17

BÜRO HAK-SEN

(Baro Çalışanları HA Sendikası)

HAK-SEN

1.590

0,58

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalınanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAML'-İŞ

1.963

0,72

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

BASK

644

0,24

MES

(Müstakil Emekçiler Sendikası)

BAĞIMSIZ

26

0,01

DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK

300

0,11

ADALET BÜRO-SEN

(Türkiye i Notu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

4 511

1,66

HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

29

0,01

TÜM BÜRO-SEN" (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜMMEMUR-SEN

90

0,03

SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

40

0,01

SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

12.616

4,63

KATILIM BÜRO SEN

(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

729

0,27

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

7.813

2,87

ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kaimi Çalışanlar; Sendikası)

BAĞIMSIZ

1.987

0,73

MALİYE- SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

154

0,06

UFUK BÜRO-SEN* (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

671

0,25

YARGIÇLAR SENDİKASI

BAĞIMSIZ

92

0,03

EKSEN BÜRO-SEN

(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)

EKSEN

235

0,09

SAVSEN (Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

0,04

SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

1.654

0,61

YURT-AY BÜRO SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

44

0,02

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

50

0,02

TOPLAM 271.285

---

Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

220.041

19,72

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

127.214

11,40

EĞİTİM-BİR-SEN

(Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

340.365

30,51

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

1,339

0,12

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

869

0,08

ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğilim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

1.092

0,10

ATA-SEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

91

0,01

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilini İşgöreııleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

45,157

4,05

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

7.567

0,68

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1.146

0,10

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

239

0,02

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliiii Sendikası)

BAĞIMSIZ

45

0,00

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı Görevlileri Sendikası)

BASK

145

0,01

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

323

0,03

BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

452

0,04

BİLCEÇ

(Bilinçli ve Gelışimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

0,01

EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

115

0,01

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

177

0,02

DEMOKRATİK EĞİTİM SEN

(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

DESK

14

0,00

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

415

0,04

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağmısız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı

BASK

69

0,01

EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

214

0,02

SÖZ EĞİTtM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

20

0,00

YENİ-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

79

0,01

EKSEN EĞİTİM-SEN

(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

EKSEN

1.096

0,10

EĞtTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

112

0,01

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

105

0,01

YIİRTAY-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğilim Çalışanları

BAĞIMSIZ

474

0,04

AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası)

CİHAN-SEN

23,700

2,12

ÜNİ-SEN (Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

0,01

TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

277

0,02

ÖGESEN ((Öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

772

0,07

TÖS

(Tüm ÖSretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

155

0,01

TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

158

0,01

TOPLAM 1.115.703

---

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

Türk Sağlik-Sen

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

101.478

20,50

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

41.629

8,41

SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

211.648

42,77

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

860

0,17

SAGUKHAK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

650

0,13

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

424

0,09

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

218

0,04

HİZMET SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası;

BAĞIMSIZ

245

0,05

SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

303

0,06

GENEL SAĞLIK-tŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1,585

0,32

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

664

0,13

BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

32

0,01

ANADOLU SAĞLIK-SEN

(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları

DESK

226

0,05

tıp-SEN (Tıp Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

25

0,01

SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

9

0,00

AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

264

0,05

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası)

EKSEN

608

0,12

UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

3.395

0,69

YURT AY SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

107

0,02

DAYANIŞMA SENDİKASI

(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

1.289

0,26

KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

103

0,02

has SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

105

0,02

MERKEZ SAĞLIK-SEN

(Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

255

0,05

SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI

(sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası)

BAĞIMSIZ

89

0,02

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

19

0,00

TOPLAM 494,898

----

Yerel Yönetim Hizmetler

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri

KESK

27.680

22,85

TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.284

10,97

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

62.024

51,20

YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

169

0,14

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN

(Bağımsız Yere! Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK

99

0,08

BELBİR-SEN lUcnıokraıiK tseıeaıye ve uzel taare vaıışanıan öirııgı

DESK

120

0,10

TÜMYEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

7.152

5,90

UFUK YEREL-SEN

CİHAN-SEN

159

0,13

YEREL BİRLtK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

84

0,07

TOPLAM 121.141

---

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalkan]an Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

8.668

24,70

HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK

3.215

9,16

BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

14.576

41,53

BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

405

1,15

HABER HAK-SEN

(Basra, Yayın, İletişim ve Pasta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

14

0,04

DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası)

DESK

11

0,03

UFUK HABER-SEN (Ufuk Basm, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

117

0,33

TOPLAM 35.100

---

Kültür ve Sanat Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.504

14,09

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanal Emekçileri Sendikası)

KESK

4.553

25,62

KÜLTÜR MEMUR-SEN

{Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

4.956

27,89

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

27

0,15

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kota Kamu işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

293

1,65

KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür. Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

12

0,07

UFUK KÜLTÜR-SEN

{Ufuk Kültür, S Miat Kamu Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

33

0,19

TOPLAM 17.771

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK iMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7,030

16,42

YAPI YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.847

8,99

BAYINDIR MEMÜR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birlisi Sendikası)

MEMUR-SEN

14.837

34,66

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

206

0,48

İMAR HAK-SEN (kar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

486

1,14

UFUK BAYINDIR-SEN (Ufuk Bayındırlıklnşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası)

CİHAN-SEN

149

0,35

TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

96

0,22

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

468

1,09

EKSEN TAPU-SEN

(Eksen Tapu ve Kadastro Yapı İnsaa Yoi İsleri

BAĞIMSIZ

30

0,07

AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

103

0,24

TOPLAM 42,811

----

Ulaştırma Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.940

28,34

BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

2.521

9,00

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

9.228

32,94

BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları

BASK

16

0,06

ULAŞTIRMA FAAL-SEN

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

DESK

6

0,02

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,

BASK

109

0,39

UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

23

0,08

ULASIM-İŞ

(Ulaştımıa Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

130

0,46

UFUK ULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memullar Sendikası)

CtHAN-SEN

136

0,49

TOPLAM 28.013

----

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplanı Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TARİM ÖRKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.426

4,95

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tanm-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

12.255

17,71

TOÇ BİR-SEN (Tanm-Orman Çalışanlar» Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

36.625

52,92

BATÖÇ-SEN (Bağımsız Tanm-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

67

0,10

TOÇ HAK-SEN (Tanm-Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAK-SEN

73

0,11

TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım Onnan ve Toprak Mahsülleri Çalışanlan

TÜM MEMUR-SEN

44

0,06

TARİM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

815

1,18

DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları

DESK

89

0,13

EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tanrn ve Orman Çalışanlan Sendikası)

EKSEN

7)

0,10

UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar

CİHAN-SEN

448

0,65

TORAL-SEN (Tanm Orman Personelleri Alternatif Sendikası)

BAĞIMSIZ

13

0,02

YURT-AY TARIM-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Tanm-Orman

BAĞIMSIZ

4

0,01

TOPLAM 69,207

---

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.694

17,27

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

2.889

7,45

ENERJİ BİR-SE.N (Enerji, Sanayi vc Madencilik Hizmetleri Çalışanlan

MEMUR-SEN

16.153

41,67

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

66

0,17

ENERJİ HAK-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanlan Hak

HAK-SEN

24

0,06

ENERJİ-İŞ

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri

BİRLEŞİK KAMU-İS

174

0,45

UFUK ENERJİ-SEN

(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur

CİHAN-SEN

192

0,50

EKSEN ENERJİ-SEN (Eksen, Enerji Sanayi ve Madencilik Çalışanları

EKSEN

143

0,37

TOPLAM 38.768

---

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

(Türkiye Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

17.004

14,34

DİYANET-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

71.185

60,01

DİVES

(Divane! ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

751

0,63

BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanlan Sendikası)

BASK

232

0,20

»İVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

7.088

5,98

DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vafık Çalışanlan Birlimi Sendikası)

DESK

5.216

4,40

TÜM DİYANET-SEN

Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

BAĞIMSIZ

464

0,39

HAK BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

407

0,34

DİN GÖR-SEN

(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları

BAĞIMSIZ

34

0,03

EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (Eksen Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

EKSEN

20

0,02

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

210

0,18

VEFA-SEN

(Vefa Divanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)

BAĞIMSIZ

291

0,25

DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

317

0,27

TOPLAM 118.617

Toplam Sendikalı Mamur Sayısı

1.679.028

71,32

Toplam Memur Sayısı: 2,354.314

----

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 4
57 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:07 - Patlak tekerle polisten kaçmaya çalıştılar03:05 - 'MTA geçen yıl 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı'03:01 - Soylu: Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına, bir de çatalına çatsın01:19 - 'Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmamalıyız'00:37 - 'Türk milletinin önünde hiçbir güç duramaz'00:05 - 19 Mart 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?23:55 - Nevşehir'de FETÖ'den 11 tutuklama23:43 - Soylu açıkladı, 3 meclis üyesi CHP'den istifa etti23:31 - Dışişleri'nden Hollanda'daki saldırıya kınama mesajı
23:25 - Burdur'da öğrenci pansiyonunda korku dolu anlar23:16 - Özhaseki: 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz23:12 - İngiltere'de Ankara Anlaşması davasında karar çıktı22:54 - Hollanda'da silahlı saldırının şüphelisi yakalandı22:40 - Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesinden ByLock itirazı22:33 - İstanbul'da dolmuşçu eylemi: Marmaray işlerimizi düşürdü22:33 - Xiaomi Mi Fold'un fiyatı belli oldu22:16 - Ankara'da Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna saldırı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam