KBYD İşleri Nasıl Yapılıyor?

Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme işlemleri 20 Eylül'de sona erecek. MEB bugüne kadar uygulama birliği sağlamak amacıyla iç genelge yayımladı. Bu konuda sadece sitemizde hangi belgelerin geçerli olabileceğine dair geniş bir açıklama yapıldı. Memurlar.net olarak, üşenmedik 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sitelerine girerek "Bu KBYD işlemleri nasıl yapılıyor?" diye inceledik. İşte ilginç tespitlerimiz...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2006 19:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yaptığımız incelemede bazı iller açıklama ve yorum yayınlamışlardır, bazıları ise kılavuzda yazılan hükümlere göre hareket edilmesini bildirmişlerdir.

Eğitim bilgileri (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim) konusunda yaşanan sorunlar:

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ??Hizmet içi eğitim etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların verdiği belgeler geçerli olacaktır.?, "Halk Eğitim merkezlerinden alınan belgeler geçerli değilmiş? türünden bilgiler tamamen yanlış ve mevzuat dışıdır.? şeklinde duyuru yaparak alınan tüm belgelerin geçerli olduğunu belirtmiştir.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ?Spor izcilik ve Halk Eğitim Merkezlerinin düzenlemiş olduğu (Bilgisayar,İngilizce,Halk oyunları vb..) belgeler geçerli değildir(KBYD Klavuz 15syf. 5.2.3 Başlığı)? (13.09.2005)? şeklinde duyuru yaprak belgelerin geçerli olmadığını bildirmiştir. Burada, kılavuza atıfta bulunularak madde numarası verilmiş olup, ilgili kılavuzun ilgili maddesinde bu veya bu şekilde bir yorum çıkabilecek hükümler bulunmamaktadır.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ?Kariyer basamakları için Halk eğitim merkezlerinin kurslarından alınan belgeler hizmet içi belgesi olarak kabul ediliyor mu? tşk.? sorusuna ?Yaygın eğitim kapsamında alınan belgeler kabul edilmez.? şeklinde cevap vererek halk eğitim merkezlerinde alınan belgelerin kabul edilmediğini bildirmiştir.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ?Halk Eğitimi Müdürlüğünde Bilgisayar kursu aldım. Bu belgegeçerli midir?" sorusuna ?Yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve eğitime uygulamak amacıyla alanında kendi imkânları ile eğitim alanlara kültürel etkinlikler kapsamında puan verilmektedir. Ancak ?Hizmet içi kapsamında değerlendirilmemektedir? şeklinde cevap vererek halk eğitim merkezlerinde alınan belgelerin kabul edilmediğini bildirmiştir.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ? Hangi belgeler hizmetiçi Eğitim kapsamında değerlendirilir?? sorusuna ?Bakanlığımız merkezi ve mahalli olmak üzere iki şekilde hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlemektedir, Bakanlık tarafından Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüklerince mahalli olarak açılan hizmetiçi eğitim faaliyetleri değerlendirilecektir. Halk Eğitim Merkezlerince mahalli hizmet içi eğitim kapsamına girmeyen kendi bünyelerinde ve okullarda açılan bilgisayar kursları sonunda alınan belgeler hizmet içi eğitim kategorisi içerisinde değerlendirilmeyecektir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri yıl sınırlaması olmaksızın kabul edilecektir.
Pedagojik formasyon kursları hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmeyecektir.?
şeklinde cevap vererek halk eğitim merkezlerinde alınan belgelerin kabul edilmediğini bildirmiştir

Burada ilgili mevzuat incelendiğinde Hizmet içi eğitim belgelerinin MEB dışında bir kurumdan alınmasının Danıştay'ca iptal edildiği, MEB dışındaki kurumlardan alınan hizmet içi eğitim belgelerinin geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.

Halk eğitim merkezleri vb. kurumlar, hatta özel bilgisayar kursları da MEB kontrolünde olan kurumlardır. Bir başka deyişle bu kurumlar MEB'e bağlıdırlar. Bu kurumlardan alınan belgelerin geçerli olması gerekmektedir.

İllerimizde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenirken bu tür kurumlardan alınan özellikle bilgisayar belgeleri olanlar hizmet içi eğitim kurslarına alınmamışlardır. Muaf tutulmuşlardır. Dolayısıyla bu tür belgelerin geçerli olması gerekmektedir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (KBYD) KILAVUZU'NDAKİ HÜKÜM

?5.2.2. Eğitim bilgileri (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim)
Hizmet içi eğitim etkinlikleri ve lisansüstü eğitim bilgileri olmak üzere iki başlıktan oluşan bu bölüm, sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar tarafından doldurulacaktır.

a) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve valiliklerce düzenlenenler sınırlılığında olmak üzere, kursiyer olarak katılınan hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:

1. Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

2. Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek, bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunacaktır.

Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası, 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilecektir. Bu belgelerde aynı zamanda tarih ve saatin ayrı ayrı belirtilmesi farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecektir.

3. Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri, alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinlikleri ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenenler dışındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri için hiçbir şekilde kredi puanı verilmeyecektir.

4. Hizmet içi eğitim etkinliklerinin toplam kredi puanı hiçbir şekilde 50 puanı geçmeyecektir.

b) Sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar tarafından doldurulacak olan lisansüstü eğitime ilişkin değerlendirilme esasları şunlardır:?

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

?Hizmet içi Eğitim Etkinlikleri
Hizmet içi eğitim etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların verdiği belgeler geçerli olacaktır. Bu konuda ?01 Eylül 2006? tarihi son gün olarak esas alınacaktır. Belgelerin başlangıç tarihi ile ilgili herhangi bağlayıcı kural yoktur, sadece en son 01 Eylül 2006 tarihine kadar alınan belgeler geçerli olacaktır. Bu konuda kamuoyunda ?1999?2005 yılları arasındaki belgeler geçerliymiş?, "Halk Eğitim merkezlerinden alınan belgeler geçerli değilmiş? türünden bilgiler tamamen yanlış ve mevzuat dışıdır.?

AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

?BYD başvurularında okul/kurum müdürlükleri başvurusunu yapmış personelinin beyanlarında HİZMET İÇİ etkinliklerinde alınmış belgelerden "Spor izcilik ve Halk Eğitim Merkezlerinin düzenlemiş olduğu (Bilgisayar,İngilizce,Halk oyunları vb..) belgeler geçerli değildir(KBYD Klavuz 15syf. 5.2.3 Başlığı)? (13.09.2005)?

MEMURLAR NETİN NOTU; Yukarıdaki duyuru incelediğimizde ?Spor izcilik ve Halk Eğitim Merkezlerinin düzenlemiş olduğu (Bilgisayar,İngilizce,Halk oyunları vb..) belgeler geçerli değildir? yorumun nasıl çıkarılabildiği merak konusudur. Kılavuzun yukarıdaki ilgili bölümünde bu şekilde bir ibare bulunmamaktadır.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

Gönderen: ?
13 ağustos 2005 ten önceki hizmetiçi eğitim belgeleri en az 1 haftalık mı olması gerekir? 1 haftadan daha kısa süreli (2.3.4 günlük) belgeler geçerli değil mi? Teşekkür ederim.

Cevap: Hayır

Gönderen: ?

Merhaba Hiç bir zorunluluğunuz olmaksızın yaptığınız aydınlatma çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Benim iki sorum olacak. 4?8 Nisan 2005 tarihinde 104 tarihinde \'\'öğrenmeyi öğrenme\'\'adlı seminere katıldım. Bu seminer belgesinde saat belirtilmiyor; ilgili ilsis modülünde de 10 saat olarak gösteriliyor ancak KBYD ile ilgili yönetmelikte bu tarihte yapılan seminerler 30 saat olarak gösterilecektir şeklinde açık bir ifade var. Yönetmeliği mi yoksa ilsis modülünü mü esas alacağız. Bir de bazı öğretmen arkadaşların belirttiği gibi bakanlık ve valiliklerin açtığı bilgisayar kurslarının kullanılması için \'\'alanıyla ilgili\'\'olmalı ifadesini sıkça kullanıyorsunuz edebiyat alanıyla matematik alanıyla ya da müzik alanlarıyla ilgili ayrı bilgisayar kursları yok ki bilgisayar kurslarının kabul edilmesi için \'\'alanıyla ilgili\'\'olmalı derken neyi kastediyorsunuz? Lütfen açıklar mısınız? Şimdiden teşekkürler.

Cevap: 4?8 Nisan 1 hafta 5 kredi, bilgisayar kurslarının kullanılması ile ilgili olarak; bakanlık veya valilikçe HİE yön. Kapsamında açılmışsa HİE de geçer, ancak sizin sorduğunuz sanırım şu kendi imkânınızla HEM den veya özel bir kurstan bilgisayar belgesi almışsanız kültürel 36.sıra da kullanabilirsiniz.

Gönderen: ?

Sağlık Meslek Lisesi Toplum sağlığı öğretmeniyim. Aydın Milli Eğt. Müdürlüğünün 23.10?25.12.2004 tarihleri arasında düzenlediği \"Trafik ve Çevre Bilgisi öğreticiliği\" kursuna katıldım. Bu kurs hizmet içi eğitimi olarak mı? Yoksa bir başka şekilde mi değerlendirilecek?

Cevap: HİE de geçmez

Gönderen: ?

İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış bilgisayar kursu KBYD de değerlendirmeye alınır mı?

Cevap: Yaygın eğitim kapsamında değil ise valilikçe öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim kapsamında açılmış ise geçerlidir.

Gönderen : ?
Kariyer basamakları için Halk eğitim merkezlerinin kurslarından alınan belgeler hizmet içi belgesi olarak kabul ediliyor mu? tşk.

Cevap: Yaygın eğitim kapsamında alınan belgeler kabul edilmez.

Gönderen : ?

Önceki sorulara verilen cevaplarda; \"Hizmet içi etkinlikleri 1 hafta 5 kredi artan küsuratlar 5 günden az ise değerlendirmeye alınmaz.\" ifadesi var Hizmet İçi Dairesince düzenlenen ve belgesi verilen; 2,3 veya 4 günlük (bir haftayı tamamlamayan) kısa süreli etkinliklerin değerlendirilmesinde, her güne 1 kredi şeklinde olacak şekilde değerlendirilmesi gerekmiyor mu?

Cevap: Uzun süreli kurslarda (örneğin 60 gün) hafta yedi ölçü alınarak 60 yediye bölünecek, 5 günden az olan küsuratlar değerlendirmeye alınmayacaktır, çünkü haftanın işgünü sayısı 5 tir. ancak bu 30.09.2005 tarihinden öncekiler içindir. Ayrıca bu tarihten önce olup yalnızca 2,3 veya 4 günlük kursları da 13.08.2005' ten sonra olanlar gibi 1 gün 6 saat 1 kredi puanı şeklinde hesaplayınız.

Gönderen : ?
2001 de HALK EĞİTİMİ MERKEZİ\'nden aldığım, milli eğitim iş birliğiyle çalıştığım okulda 80saatlik,operatörlük belgesi aldım (bilgisayar operatörlüğü)bu belgemiz geçerlimidir? Uzmanlık için

Cevap: Hizmetiçi yönetmeliği dışında valilikçe ya da bakanlıkça açılmayanları kullanamazsınız. Çıraklık ve yaygın eğitim kapsamında alınanlar ve üzerinde seminer nosu bulunmayanların puan değeri yoktur.

Gönderen : ?
İlçelerde Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan bilgisayar kurslarına katılımlar hizmetiçi eğitimden sayılabilir mi? Bu konuda Memurlar net te yayınlanan haber ne derece doğrudur? Teşekkür ederim.

Cevap: Hizmet içi eğitimi yönetmeliği çerçevesinde HİE Dairesi veya Valilikler tarafından açılan kurslar haricindekiler geçerli değildir. Dediğiniz kurs HİE'de değerlendirilmez.

ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

Soru - 2: Başvuruda bulunan bir öğretmen üç günlük ve belge üzerinde 8 saat yazan bir seminere katılmış olsun. Bu kişinin bu hizmetiçi eğitim etkinliği kaç puan olarak değerlendirmeye alınacaktır?
Cevap -2: Bu seminerin kredi puanı 1 (bir) olarak değerlendirilecektir. Ancak artan 2 puan başka hiç bir yerde değerlendirilmeyecektir.

Soru: Halk Eğitimi Müdürlüğünde Bilgisayar kursu aldım. Bu belgegeçerli midir?

Cevap: Yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve eğitime uygulamak amacıyla alanında kendi imkânları ile eğitim alanlara kültürel etkinlikler kapsamında puan verilmektedir. Ancak ?Hizmet içi kapsamında değerlendirilmemektedir?

OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

Soru 2: Hangi belgeler hizmetiçi Eğitim kapsamında değerlendirilir?

Cevap: Bakanlığımız merkezi ve mahalli olmak üzere iki şekilde hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlemektedir, Bakanlık tarafından Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüklerince mahalli olarak açılan hizmetiçi eğitim faaliyetleri değerlendirilecektir. Halk Eğitim Merkezlerince mahalli hizmet içi eğitim kapsamına girmeyen kendi bünyelerinde ve okullarda açılan bilgisayar kursları sonunda alınan belgeler hizmet içi eğitim kategorisi içerisinde değerlendirilmeyecektir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri yıl sınırlaması olmaksızın kabul edilecektir.

Pedagojik formasyon kursları hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmeyecektir.


Etkinlik bilgileri (bilimsel, kültürel, sanatsal sportif) konusunda yaşanan sorunlar;

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ??başvuran kişi bir şekilde belgelendirip ispatlıyorsa, bu tür belgelerinde geçerli olması gerekmektedir.? şeklinde duyuru yaparak okul müdürlüğünce imzalan ve yapıldığı belgelendirilen çalışmaların kabul edileceğini duyurmuştur.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ??Fotoğrafların o etkinliğe ait olduğuna dair ilgili kurumun onayı gerekir? sınıf sergisinde çekilen fotoğrafların kullanılabileceğini yazmıştır

Ayrıca ?Okul Müdürlüğünün verdiği görevlendirme ve Belirli gün hafta kutlamaları geçerli olur mu? Yoksa İl/ İlçe MEM onaylı olması gerekiyor mu?? sorusuna ?1. Nolu dipnotta geçen tüm makamların ki geçerli, dolaysıyla evet.? şeklinde cevap vererek yine okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edileceğini bildirmiştir.

?Okul sosyal faaliyetlerinde okul müdürlüğünün veya karar defterindeki görevlendirme yazısı yeterli mi?? sorusuna ?1 nolu dipnotta geçen makamların yazısı veya onayı veya karar defterinin onayı geçerlidir.? şeklinde cevap vererek yine okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edileceğini bildirmiştir.

Yerel gazetelerde çıkan etkinlik haberlerinin geçerli olup olmadığına dair sorulan soruya ?Çalışmalarınızda isminizin geçmesi veya davetiyeyi okul müdürlüğünüze onaylatmanız gerekirdi. Yerel gazetelerde çıkan makaleler ile okul dergisindekiler geçerlidir? şeklinde cevap vererek yine okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edileceğini ve etkinliğin bir şekilde ispatında geçerli olacağını vurgulamıştır.

?Okul gazetesinin fotokopisi veya web sayfasının adresi ve çıktıları belge olarak sunulabilir mi? Yapılan çalışma ne ise o konu ile ilgili o tarihte okul müdürünün verdiği teşekkür belgesi veya yazısı belge olarak yeterli olur mu?? sorusuna ?Okul / kurum müdürlüklerince verilen görevlendirme belgeleri ile kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel ana başlıklarının içeriklerinin üzerinde belirtildiği teşekkür belgeleri geçerlidir.? şeklinde cevap vererek yine okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edileceğini ve etkinliğin bir şekilde ispatında geçerli olacağını vurgulamıştır.

?Pamukören lisesi felsefe grubu öğretmeniyim sınavı kazananlar kategorisinde: 1.gecen eğitim öğretim yılında ve bir önceki yılda beden eğt derslerine girdiğim için okullar arası futbol müsabakasına okul takımını çalıştırıp götürüp getirdim bunu nasıl belgelendireceğim? sorusuna ?1. Okul Müdürlüğünden alacağınız görevlendirme belgesi geçerlidir.? Şeklinde cevap vererek yine okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edileceğini ve etkinliğin bir şekilde ispatında geçerli olacağını vurgulamıştır.

Eskişehir ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı duyurular yerinde ve mevzuata uygundur.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ?Okulda tiyatro çalışması yaptırdım ve Okul Gazetesi Çıkardım. Herhangi bir görevlendirme onayı almadım, Ancak Teşekkür belgesi aldım. Bu belgeyi kullanabilir miyim? ?sorusuna;

?Yapılan faaliyet Onaylı Bir Faaliyet İse Onay ile birlikte Ödül geçerli olacaktır.
Onayların İse Valilik, Kaymakamlık, İl Milli Eğitim veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince alınmış olması gerekmektedir.? şeklinde cevap vererek okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ?Hangi etkinlikler değerlendirmeye alınacaktır?? sorusuna,
?Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde İl ve ilçe onayı alınan belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Okul Müdüründen onay alınarak yapılan etkinliklere ait belgeler değerlendirilmeyecektir. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında öğretmenlerin takım çalışması, öğrencilerin ise bireysel ya da takım çalışması sonucunda aldıkları ödül ve derecelerle ilgili etkinliklerin planlama yönlendirme ve denetleme sürecinde görevlendirilen müdür yardımcısı ve okul müdürüne ödül ve dereceler karşılığında puan verilir. 1 Eylül 2006 tarihine kadar yapılan etkinliklere puan verilir.? şeklinde cevap vererek okul müdürlüğünce yapılan etkinliklerin kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.

?Okulda tiyatro çalışması, okul gazetesi gibi faaliyetlerde bulundum. Ancak herhangi bir görevlendirme onayı almadım. Sadece taltif belgesi aldım bu belgeyi kullanabilir miyim?? sorusuna,
?Yapılan faaliyet onaylı bir faaliyet ise onay ile birlikte ödül geçerli olacaktır. Onayların ise Valilik, Kaymakamlık, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince alınmış olması gerekmektedir.? şeklinde cevap vererek ispatı mümkün olan etkinliklerin mutlaka belgelendirilmesi gerektiğini durmuş ve belgelerin il/ilçe milli eğitimden onaylı olması gerektiğini bildirmiştir.

Çanakkale ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı duyurular. Mevzuata uygun değildir

Şöyle ki;

Bilimsel Etkinlik Formunun Altındaki Dip Notlarda Yazan açıklamalar incelendiğinde;

1.Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

2:Bakanlık veya İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan yazılı izin veya onay belgeleri sunulacaktır.

3.İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belgelenen ürünler değerlendirilecektir.

Kültürel Etkinlik Formunun Altındaki Dip Notlarda Yazan açıklamalar incelendiğinde;

1.Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

2.İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.

3.Bu bölümde değerlendirilen çalışmalar, diğer kültürel etkinlik konuları içinde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sanatsal Etkinlik Formunun Altındaki Dip Notlarda Yazan açıklamalar incelendiğinde;

1Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

2.Resim, grafik tasarımı, seramik, özgün baskı, iç mimari, heykel, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, fotoğraf, sergi, eğitici ve öğretici senaryo yazımı ve film tasarımı ve benzeri alanlarındaki etkinlikleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanan yazılı izin ve onay belgeleri veya etkinlik sonucunda mülkî amirlerce ya da etkinliği düzenleyen kurum veya kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

3.Kendisinin veya öğrencilerinin özgün örneklerle katıldığı yarışmalarda aldığı derecelere ilişkin yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

Sportif Etkinlik Formunun Altındaki Dip Notlarda Yazan açıklamalar incelendiğinde;

1.Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

2.Eğitim Kurumu tarafından onaylanmış görev belgesi çerçevesinde yürütülmüş olacaktır.

3.Antrenör olduğuna dair kulüplerce verilecek onay belgesi sunulacaktır.

4.İlk üç dereceye girdiğine dair onay belgesi sunulacaktır.

5.Kendisine ait onaylanmış lisans veya yetki belgesi sunulacak ve fiilen bu görevleri yerine getirme şartı aranılacaktır.

İbareleri yer almaktadır. Bu ibarelerden anlaşılmaktadır ki;

?Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.?

?Eğitim Kurumu tarafından onaylanmış görev belgesi çerçevesinde yürütülmüş olacaktır.?

?İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.?

Hükümlerine göre okulların yaptığı etkinliklerde okul müdürlerinin yürüttüğü ve imzaladığı belgeler değerlendirmeye alınacaktır.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELMEYE İLİŞKİN

DEĞERLENDİRME (KBYD) KILAVUZU'NDAKİ HÜKÜM

5.2.4. Etkinlik bilgileri (bilimsel, kültürel, sanatsal sportif)

a) Değerlendirmeye alınacak olan etkinlik bilgilerinin tamamı değerlendirme formlarındaki açıklamalara göre doldurulacak ve etkinliklerle ilgili onaylı belgeler sunulacaktır.

b) Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik alanlarından her birinden ayrı ayrı olmak üzere toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilecektir.

c) Belgelendirilen etkinliklere ilişkin olarak elektronik değerlendirme formlarında yapılacak işaretleme sonucunda puan değerleri otomatik olarak değerlendirilip etkinlikler puanı hesaplanacaktır.

d) Sözü edilen dört etkinlik alanının ayrı ayrı puanı 25'in, toplamı 100 tam puanın üstünde olmayacaktır.

e) Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında öğretmenlerin takım çalışması, öğrencilerin ise bireysel ya da takım çalışması sonucunda aldıkları ödül ve derecelerle ilgili etkinliklerin planlama, yönlendirme ve denetleme sürecinde yer alan okul yöneticilerine de, onaylı belgeleri sunmaları kaydıyla bu tür ödül ve dereceler karşılığında puan verilecektir.

f) Değerlendirme formlarının etkinlik bilgileri çizelgeleri altında belirtilen açıklamalara uygun olmadan veya onay alınmadan yapılmasına karşın sonucunda teşekkür, takdirname, ödül ve benzeri belge alınan etkinlikler, bu belgelere dayalı olarak değerlendirilmeyecektir.

Toplam etkinlikler puanının sınava girenler bakımından %10'u, sınavdan muaf olanlar bakımından %20'si değerlendirmede esas alınacaktır.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

?Etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) belgelerinin değerlendirmesinde ise;

- etkinliğin türüne göre

1- ?Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.? ve

2- "İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.?

Bu konuda kamuoyunda ?sadece İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafında onaylanan belgelerin geçerli?,? kurum veya okul tarafından verilen belgelerin geçerli değil? türünden bilgiler tamamen yanlıştır.

Kurum yani okul tarafında verilen belgeler; ?etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.? Ve ?ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.? hükümlerine göre geçerlidir.

Okullarda yapılan bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler, mesleki okullarda yapılan cihaz tamirat ve yapım çalışmaları gibi benzeri işlerin yapıldığını, başvuran kişi bir şekilde belgelendirip ispatlıyorsa, bu tür belgelerinde geçerli olması gerekmektedir.?

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

Gönderen : ?

Eğitim Bir Sen\'in hazırlamış olduğu \"öğretmen hatıraları yarışması\"sonucu tüm il birincisi öğretmenlerin eserleri\"Mum Işığında Son Mahni\"adlı bir kitapta toplandı. ISBN mevcut. Bu kitapta yer alan yazımdan dolayı bilimsel etkinliklerde 6.bölümü(yayınlanmış eseri olmak)işaretleyebilir miyiz? Teşekkür ederim.

Cevap: Adınıza ise evet

MEMURLAR NETİN NOTU: Aslında soruyu soran kitabın içinde yazım yayınlandı diye soruyor cevaplayanda kitap adınıza çıkmışsa kullanabilirsiniz diyor.bizce bu öğretmenin yazısının makale yayınlama bölümünde kullanılması uygun olacaktır.

Gönderen: ?

1-Sene sonunda iki yıl sınıf sergisi yaptım. Buna dair elimde resmi belgem yok, fotoğraflar var. Bunları kullanabilir miyim? 2-Sınıfımda folklor ekibi oluşturdum, ayrıca flüt dersi verdim. Yine belgem yok. Bayram ve kutladığımız gecelerdeki fotoğraflar var. 3-Sınıfımla piyes gecesi yaptım. Okula maddi katkıda bulunduk. Yalnız idare tarafından hiçbir belge verilmedi. 4-okul ve sınıf yararına kermes yaptık. Kaymakamlıktan olur yazısı var. Onu kullanabilir miyim? 5-Bir öğrencim spor karşılaşmasında üçüncülük belgesi aldı. Birkaç öğrencim Monami resim yarışmasında madalya ve belge aldı. Ancak derece yazmıyor. Bunları hangi maddeye işaretleyebilirim? 6-Meslekleri tanıtım çalışmasında öğrencilerim mülakat yaptılar. Elimizde sadece öğrencilerin yaptıkları yazılı belgeler var. Onları kullanabilir miyim? TEŞEKKÜRLER

Cevap: 1. Fotoğrafların o etkinliğe ait olduğuna dair ilgili kurumun onayı gerekir 2. belge olmalı ve etkinliklerin dip notunda 1 numaradaki makamlarca onaylanmış olmadır. 3 belge olmalıdır 4. oluru ilçe mem almamış mı? 5. ilk üç derece olmalıdır 6. meslekleri tanıttığınıza dair kurum yazısı olmalıdır.

Gönderen: ?

Okul Müdürlüğünün verdiği görevlendirme ve Belirli gün hafta kutlamaları geçerli olur mu? Yoksa İl/ İlçe MEM onaylı olması gerekiyor mu?

Cevap: 1. Nolu dipnotta geçen tüm makamların ki geçerli, dolaysıyla evet.

Gönderen: ?

Okul sosyal faaliyetlerinde okul müdürlüğünün veya karar defterindeki görevlendirme yazısı yeterli mi? 2-Tam gün tam yıl kapsamında kurs öğretmeni olarak 1999 yılında görev yaptım ancak onay yazısı bulunamamaktadır. Okul müdürlüğünden kursun tarihi konusu ve grev yapıp yapmadığıma dair yazı alırsam geçerli olur mu?(kurs yazışma sayı ve numaraları var) 3-MTS kursu sına v sorumluluk belgesi hizmet içi eğitim sayılır mı? 4- Okul gazetesi çıkartmıştım bu gazetenin kendisi belge olarak kabul edilebir mi?

Cevap: 1. 1 nolu dipnotta geçen makamların yazısı veya onayı veya karar defterinin onayı geçerlidir.2. Okul müdürlüğünden ?? Tarihlerinde asli görevleri dışında çevrenin eğitim ihtiyaçları karşılanması amacıyla okulun tam gün tam yıl açık tutulmasına katkı sağlamıştır? yazısı aldığınızda geçerlidir. 3. Hayır 4. Okul müdürü onaylı evet

Gönderen: Kültürel etkinlikler bölümünde, okul içerisinde yaptığımız dergi çıkarma, web sitesi hazırlama, (branşım değil) bilgisayar labarutuarını aktif olarak kullanımda tutma gibi çalışmalar için okul müdürünün öğretmene verdiği görevlendirme belgesi yeterli midir? Yoksa müdürün verdiği görevlendirmenin ilçe veya ilden onaylanıp gelmiş olması zorunluluğu var mıdır?

Cevap: 1 numaralı dipnot açık.

Gönderen: ?

Öncelikle teşekkür. Hocam benim elimde çıkardığım okul dergisi, gazetesi var. Fakat bunların okul müdürlüğü tarafından görevlendirme kâğıdı yok. Bu yıl çıkardığım tiyatro ile ilgili olarak cd mevcut bu materyaller belge olarak geçerli sayılır mı?

Cevap: Kültürel dipnot 1. maddeye göre kurumunuz onaylayacak veya yazılı belge verecek.

Gönderen : ?

Müdür yardımcısı başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda yapılacak faaliyetlerden \"dramatizasyonu\" da Zümre Tutanağına almıştık. B formunda bu Tutanak \"Drama\"etkinliği için geçerli olur mu? Teşekkür ederim.

Cevap: 1. Okul müdürlüğü onaylı ise evet.

Gönderen : ?

Sayın Hocam iyi çalışmalar, Okullarda stajyer öğretmenlere rehber öğretmen olarak görevlendirildik ve bu okul müdürlüğünce görev yazısı ile bildirildi. Bunu Kültürel etkinliklerin 26. maddesine göre kullanabilir miyiz? Teşekkür ederim.

Cevap: 1. Evet.

Gönderen: ?

Şiir kitabım var. ISBN numaram internette kayıtlı. Nasıl bir belgeyle başvuracağım.

Cevap: Şiir kitabınız olduğunu ve ISBN numaranızın kayıtlı olduğunu okul müdürlüğüne ?Belgedir? şeklinde onaylattırmanız gereklidir.

Gönderen: ?

1- Okulumuzda ve iki ayrı ilçede sergilediğimiz tiyatro etkinliğinin, İlçe Milli Eğitim ve Kaymakamlık olurları var; ancak çalıştırıcısı veya sorumlu öğretmen olarak bu onay yazılarında ismim yok. Onaylar Okulumuz adına alınmıştır. İsmim sadece \"Uyarlayan ve Yöneten\" olarak davetiyede geçmektedir. Bu çalışmamı Kültürel etkinlik bölümünde \"Drama\"da kullanabilir miyim? Ya da yerel gazetelerde çıkan çalışmamla ilgili haberleri belge olarak kullana bilir miyim? 2- Sosyal etkinlikler ve milli bayramlarla ilgili Kaymakamlığın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Okul Müdürünün verdiği birden çok belgem var. Bu belgelerin birisini Kültürel Etkinlik Konuları bölümünün 1.maddesinde kullandım. Bir diğerini de 32. maddede kullanabilir miyim?

Cevap: 1. Çalışmalarınızda isminizin geçmesi veya davetiyeyi okul müdürlüğünüze onaylatmanız gerekirdi. Yerel gazetelerde çıkan makaleler ile okul dergisindekiler geçerlidir. 2. Hayır ?B? formun dipnot 1'i okuyunuz.

Gönderen: ?

1990'lı yıllarda okul müdürlüğünün görevlendirmesi ile yapılan stajyer öğretmenlere rehber öğretmenlik görevleri değerlendirmeye esas belge niteliğinde midir teşekkür ederim.

Cevap: Evet.

Gönderen: ?

34 ve 35 maddeyle ilgili birçok faaliyetim oldu ancak bunları ne şekilde belgelendirmek gerekir. Bunların bir belgesi ve adı var mı? Görevli olduğum yıllara ait demirbaş eşya defterinde bağış yapan ve bazı kalemlerde de bağışı ayniyat makbuzuyla kaydeden berim. Demirbaş eşya defterinde bağışı yapan kişi olarak o defterin onaylı fotokopisi ayrıca aldığım ayni ve nakdi bağışların ayniyat teslim alma makbuzlarının onaylı fotokopisi olur mu?

Cevap: Dipnot 1'deki kurum kuruluşlara onaylattırmanız gerekir.

Gönderen : ?

Tam net olarak elimdeki belge örneğini göndererek Hizmet içinde kullanabilir miyim öğrenmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü. İ.Tüylek... 07.02.1994?11.03.1994 tarihleri arasında Giresun H.B.Anadolu Lisesinde açılan 03 numaralı Bilgisayar Destekli Eğitimde Bil. Kullanımı Kursunu Başarı ile bitirmiştir.

Cevap: Evet kullanabilirsiniz.

Gönderen : ?

Yurt dışında öğretmen olarak çalışırken, Türk ailelerine yönelik \"Ailede Çocuk Eğitimi\" konulu konferans, seminer; ayrıca Almanya\'da nasıl başarılı olunur? Gibi paneller düzenledim. Bu sunuları yaptım ve değerlendirme toplantılarına da ataşemiz katılarak, Alman basınında yer aldık. Gazete kupürleri ile bunu ibraz edebilir miyim? Ayrıca bir firmanın düzenlediği spor yarışmasında birincilik aldım. Alman basınında yer aldım. Bunu da gazete kupürü ile belgelerim. Kabul edilebilir mi? Alman okul müdürümüzün ateşeliğe yazdığı bir mektupla beni çok başarılı bir öğretmen olarak övmesi, ataşeliğin de bir törenle bu mektubu bana vermesi, bir belge olarak kabul edilebilir mi?

Cevap: 4 etkinlikten herhangi birine uyuyorsa geçer, lütfen sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikleri okuyunuz.

Gönderen : ?

1.Köy öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Köy düzeyinde kutladığımız Milli Bayramlarla ilgili öğretmenler kurulu karar defterinde görevlendirilmem var. Öğretmenler kurulu karar defterinin ilgili bölümünün fotokopisi okul müdürü tarafından aslı gibidir diye onaylanırsa geçerli olur mu? 2. Belirli gün ve haftalarla ilgili görevlendirilmem öğretmenler kurulu karar defterinde var. Öğretmenler kurulu karar defterinin ilgili bölümünün fotokopisi okul müdürü tarafından aslı gibidir diye onaylanırsa geçerli olur mu?

Cevap: 1. geçerli olur, 2. geçerli olur

Gönderen: ?

1. Daha Önce okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için Kitap yazım komisyonunda yer aldık nasıl belgelendireceğiz. 2. Okul adına Web sitesi hazırlayan kişi bunu nasıl belgelendirecek

Cevap: Kitap yazma komisyonu onay veya görevlendirme yazısı ile web sitesi için görevlendirme yazısı veya öğretmenler kurulu tutanağında varsa tutanak yeterlidir.

Gönderen : ?

15 yıllık Tde öğretmeniyim bu zamana kadar pek çok kutlama yaptım ama hiçbirinin belgesi yok. En son çalıştığım okuldan kutlamalara katılmıştır diye bir yazı alsam geçerli olur mu?

Cevap: Okulda görevlendirme var ise onaylı fotokopisini alarak gösterebilirsiniz.

Gönderen: ?

pamukören lisesi felsefe grubu öğretmeniyim sınavı kazananlar kategorisinde: 1.gecen eğitim öğretim yılında ve bir önceki yılda beden eğt derslerine girdiğim için okullar arası futbol müsabakasına okul takımını çalıştırıp götürüp getirdim bunu nasıl belgelendireceğim 2.son üç yıldır yılsonu okul gecelerinde hem saz çalarak hem de solist ve hazırlama görevi üstlenerek çalışmalar yaptım fakat resmi nitelikli bir yazıyla görevlendirme verilmedi. Bunu belgelendirmek için yılsonu geçişinin CD sini kullanabilir miyim? 3.okulumuzda spor kolu rehber öğretmeni olarak sınıflar arası futbol müsabakaları düzenlemiştim. Bunun için okul müdürlüğünden onay yazısı almıştım bu belge yeterli olur mu? 4.1988 yılında sorgun Anadolu lisesinde milli eğt. Bakanlığı belgeli İngilizce öğrenimi kursunu aldığımı gösteren kurs başarı belgesi var. Bu hizmet içi eğitim olarak 5 ( beş ) ay sürdüğünden 120 puan ediyor bunu kullanabilir miyim? Kullanırsam bunu diğer seminer belgelerimi koymama gerek varmı? 5.24 Kasım öğretmenler günü kutlamalarında bağlama çalarak katılmamdan dolayı takdir belgesi almıştım. ( 1998) bunu Yurt içi Kurumlarca Kültürel etkinliklerde ödüllendirilme bölümü için belge olarak kullanabilir miyim? 6: Yenililikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve eğitime uygulamak amacıyla alanında kendi imkânları ile eğitim alma bölümü için: Horsunlu Lisesinden Kendi isteğimle ve bedelini ödeyerek 160 saatlik Bilgisayar ve internet üzerine kurs aldım bunu belge olarak sunabilir miyim? VERECEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Cevap: 1. Okul Müdürlüğünden alacağınız görevlendirme belgesi geçerlidir.

2. Kullanamazsınız.

3. Yeterli olur.

4. Hizmetiçi eğitim yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca açılmışsa kullanabilirsiniz, kullanırsanız diğer belgelere gerek kalmaz

5. Takdir belgesinin üzerinde ?Kültürel Etkinliklerden Dolayı? takdiri aldığınız yazıyorsa kullanabilirsiniz.

6. Alanınızda kendi isteğinizle eğitim görmüşseniz kullanabilirsiniz.

Gönderen: ?

Etkinlikler bölümünde örneğin Okul-Sınıf Gazetesi çıkarma, Okulu, Kurumu ve Mesleği Tanıtmaya Yönelik Yazılı ve Görsel Kaynak Hazırlama (Afiş, broşür, web sitesi vb.)gibi yapmış olduğumuz çalışmaların belgesi olarak ne gerekiyor, çıkarmış olduğumuz okul gazetesinin fotokopisi veya web sayfasının adresi ve çıktıları belge olarak sunulabilir mi?

Yapılan çalışma ne ise o konu ile ilgili o tarihte okul müdürünün verdiği teşekkür belgesi veya yazısı belge olarak yeterli olur mu?

Cevap: Bakanlık Merkez, il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda, etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır. Okul / kurum müdürlüklerince verilen görevlendirme belgeleri ile kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel ana başlıklarının içeriklerinin üzerinde belirtildiği teşekkür belgeleri geçerlidir.

ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

Soru: Okulda tiyatro çalışması yaptırdım ve Okul Gazetesi Çıkardım. Herhangi bir görevlendirme onayı almadım, Ancak Teşekkür belgesi aldım. Bu belgeyi kullanabilir miyim?

Cevap: Yapılan faaliyet Onaylı Bir Faaliyet İse Onay ile birlikte Ödül geçerli olacaktır.

Onayların İse Valilik, Kaymakamlık, İl Milli Eğitim veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince alınmış olması gerekmektedir.

OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

Soru 3: Hangi etkinlikler değerlendirmeye alınacaktır?

Cevap: Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde İl ve ilçe onayı alınan belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Okul Müdüründen onay alınarak yapılan etkinliklere ait belgeler değerlendirilmeyecektir. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında öğretmenlerin takım çalışması, öğrencilerin ise bireysel ya da takım çalışması sonucunda aldıkları ödül ve derecelerle ilgili etkinliklerin planlama yönlendirme ve denetleme sürecinde görevlendirilen müdür yardımcısı ve okul müdürüne ödül ve dereceler karşılığında puan verilir. 1 Eylül 2006 tarihine kadar yapılan etkinliklere puan verilir.

Soru 6: Okulda tiyatro çalışması, okul gazetesi gibi faaliyetlerde bulundum. Ancak herhangi bir görevlendirme onayı almadım. Sadece taltif belgesi aldım bu belgeyi kullanabilir miyim?

Cevap: Yapılan faaliyet onaylı bir faaliyet ise onay ile birlikte ödül geçerli olacaktır. Onayların ise Valilik, Kaymakamlık, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince alınmış olması gerekmektedir.


Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri ile ilgili yaşanan sorun:

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuruda; ?adaylığı birinci yılda kalkanlar bir yıl, ikinci yılda kalkanlar iki yıl? düşecektir derken,

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü; ?adaylık iki yıl ise bir yılı alınmayacaktır.? demektedir.

Bu konuda kılavuzda yazan açık bir ifade bulunmamaktadır. Kılavuzda öğretmen olmadan önceki stajyerlik süresinin sayılmayacağını yani iki farklı kurumda iki adet stajyerliği olanın ilk stajyerliğinin sayılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Esasında bakanlık stajyerlik yani adaylık süresini hizmet yılından ve mecburi hizmetten saymaktadır. Hatta iki yıla bir kademe işleminde de adaylığı kabul edilenin adaylık süresinin iki yıla bir kademe süresinden sayılması gerektiğine dair yazılarıyla bu KBYD kılavuz ve ilgili yönetmeliği çelişmektedir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (KBYD) KILAVUZU'NDAKİ HÜKÜM

1.3. Kıdemde esas alınacak ve alınmayacak hizmet süreleri

b) Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri

1. Aday olarak geçirilen hizmet süreleri (Herhangi bir nedenle öğretmenlik bakımından birden fazla adaylık sürecine tabi tutulan öğretmenler ile öğretmenlik dışındaki devlet memurluklarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra öğretmenliğe atananların, sadece ilk adaylık süreçleri kıdem hesaplamasında esas alınmayacaktır.),

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU

?-ADAYLIKTA GEÇEN SÜRELER (adaylığı birinci yılda kalkanlar bir yıl, ikinci yılda kalkanlar iki yıl) ile Yedek Subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dâhil ÜCRETSİZ İZİNLİ OLARAK GEÇİRİLEN SÜRELERİN TAMAMI KIDEM YILINDAN DÜŞÜLECEKTİR.?

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUYURUSU (Sitelerine Gelen Mailler Verilen Cevaplardan alınmıştır)

Gönderen: ?

Arkadaşlar, adaylıkta geçen süre kıdeme esas alınmayacak hizmet süresi mi? sizce beni aydınlatırsanız sevinirim. Kılavuzda açık bir şekilde yazmıyor.

Cevap: Adaylıkla geçen süre kıdeme esas alınmayacaktır, adaylık iki yıl ise bir yılı alınmayacaktır.

Gönderen: ?

Hocam hizmet süresi( bitirilen yıl itibarıyla ) olan kısma yine askerlik ve adaylıkta geçen süreler düşüldükten sonraki yıl mı? Yazılacak

Cevap: Evet ancak adaylıkta geçen sürer herhangi bir nedenle 2 yıl ise 1 yıl sayılacak.

STAJYERLİKTE GEÇEN SÜRENİN İKİ YILA Bİ KADEME HESAPLANMASINDA KULLANILMASINA DAİR YAZI

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI. B.08.0 PGM.023.01.02.24/1389 04/06/1999
KONU. 64.üncü madenin uygulanması

YOZGAT VALİLİĞİNE

İLĞİ: a) Yozgat Valiliği'nin 19.03.1999 gün ve B.08.4 MEM.4.66.00.02.01.243/3596 sayılı yazısı
b) Yozgat Valiliği'nin 05.05.1999 gün ve B.08.4 MEM.4.66.00.02.01.243/5497 sayılı yazısı
c) Devlet Memurlarının yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında yönetmelik.
d) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği.
e)Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:113)
f) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:150)
g)Milli Eğitim Bakanlığının 30/06/1992 tarih ve 201.4.MEV.D.BŞK.Hab.Şb.92/2431-89105 sayılı yazısı
h) Milli Eğitim Bakanlığının 27/03/1995 tarih ve . B.08.0 PGM.023.01.03. 4/686?37427 sayılı yazısı
ı) Milli Eğitim Bakanlığının 11/04/1996 tarih ve . B.08.0 PGM.023.01.03. 4/857?44360 sayılı yazısı
i) Milli Eğitim Bakanlığının 23/05/1997 tarih ve . B.08.0 PGM.023.01.03. 4/1127?66671 sayılı yazısı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünden kimlerin faydalandırılacağı ve adaylıkta geçen sürelere uygulanıp uygulanamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğüne dair ilgi (a,b) yazıları incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrasında; "Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır, iki yıldan az süreler dikkate alınmaz." denilmektedir.

İlgi (c) Yönetmelik kapsamında zorunlu atamaya tabi olarak kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelere aday olarak ilk defa atananların adaylıkta geçen sürelerine 657 sayılı Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanamayacağı İlgi (f) Tebliğ'de açıklanmış ise de Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapanlar 21.5.1990 tarih ve 20524 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlgi (c) Yönetmelik değişikliği ile bu yönetmelik kapsamından çıkarıldığı ve bu atama sınıfına dâhil olanların ilgi (d) yönetmeliğe tabi olarak görev yaptıklarından, söz konusu yönetmelikte de adaylıkta geçen sürelerin zorunlu bölge hizmeti süresinden sayıldığı dikkate alındığında kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde zorunlu bölge hizmetinin ifası maksadıyla görev yapanların, adaylıkta geçen süreler dâhil başarılı geçen her iki yılına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64'üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bu Habere Tepkiniz