Ayrıntılı Sonuçlar İçin Tıklayın

Norm kadro güncelleme işlemleri Ekimde

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Eylül 2015 01:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Norm kadro güncelleme işlemleri Ekimde

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir." Hükme bağlanmış bulunmaktadır. (Norm Kadro Yönetmeliği için tıklayınız.)

Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlükleirne gönderilen 01/09/2015 tarih ve 8657651 sayılı yazı;

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılına esas eğitim kurumlarının norm kadrolarında güncelleme yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine Ekim ayında MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilecektir.

Norm kadro güncelleme iş ve işlemlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için eğitim kurumlarına ilişkin açılma/kapatma/dönüştürme veya yatılı, pansiyon, döner sermaye ile tam gün ve tam yıl uygulaması özelliklerinin açılması veya kapatılması gibi iş ve işlemler ile haftalık ders çizelgelerinde yapılacak değişikliklerin 30 Eylül 2015 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde Ekim ayında norm kadro modülüne girilecek normların, eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak, eksiksiz bir biçimde süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

www.memurlar.net'in notu;

Öğretmenlerin yapması gerekenler nelerdir?

Öğretmenlerimizin öncelikle bulunduğu okuldaki alanında ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki bakanlık yazısına göre haftalık ders çizelgelerinde yapılacak değişikliklerin 30 Eylül 2015 tarihine kadar tamamlanması gerektiğinden öğretmen normlarının nasıl olduğu bu çizelgelerden anlaşılmaktadır. Fakat belirlenen normlar Ekim ayında modüle girilecektir.

Dolayısıyla haftalık des çüzelgelerine göre belirlenecek olan taslak normları yani okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısının, okul idaresince öğretmene tebliğ edilmesi gerekmektedir. Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre alanların norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

Örnegin artık Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda artık 15 saat ders yüküne ve Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda artık 20 saat ders yüküne norm almak çok zordur sadece bölge normundan artık derslere norm alınabilmekte buda bir sonraki norm güncellenmesinde bölge normunun başka bir okula gitmesine neden olmaktadır. konunun daha net anlaşılması için "Norm kadroda bölge normu nasıl hesaplanır?" dosyamızın incelenmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerimizin bu tebliğ edilen evrakın bir fotokopisini alması yerinde olacaktır. Belirlenen bu normlar ise Ekim ayında norm kadro modülüne girilecektir.

Biz ise 2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolayısıyla Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimizi güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Linklerde yer alan haberlerimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimiz için aşağıdaki haberimizi tıklayabilirsiniz.

Ahmet KANDEMİR

Danıştay; Anaokullarına rehberlikçi normu verilsin ve normlar belirli bir takvimde güncellensin dedi MEB, rehber öğretmenlere eski okuluna dönme hakkı da vermelidir Öğretmenler, normlarına sahip çıkmalı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber