MEB'den Günler Sonra KBYD Açıklaması

Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme süreci 1 eylül'de başlamasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar, ortaya çıkan sorunları resmi anlamda çözmeye yönelik bir genelge yayımlamadı. Böyle bir genelge yayımlanmayınca da, iller arasında çok sayıda uygulama farklılığı oluştu. Bakanlık nihayet konuya ilişkin bir açıklamayı resmi olarak yayımladı. İşte Bakanlığın illere gönderdiği açıklama....

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2006 10:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak gerçekleştirilmekte olan değerlendirme sürecine ilişkin Merkezi Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun 18/09/2006 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda;

1- Değerlendirmeye alınacak hizmet içi eğitim etkinlikleri belgelerinden; Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı veya il milli eğitim müdürlüklerince hazırlanarak valilik onayı ile mahalli olarak düzenlenenler anlaşılacaktır.

Bu bağlamda, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ve Bakanlığımızın diğer birimlerince düzenlenen etkinlikler sonucunda alınan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Hizmetiçi eğitim belgelerinin değerlendirmeye alınmasında, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin Geçici 1'inci maddesi uyarınca, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış olan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilecektir. Söz konusu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanmış olan hizmetiçi eğitim etkinlik belgelerinde saat belirtilmiş olsa bile saat üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.

13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış olan hizmetiçi eğitim etkinliklerinden hafta sayısı, etkinlikte geçen toplam sürenin 7'ye bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Bu hesaplama sonunda arta kalan gün sayısı 5 ve üzerinde ise ayrıca bir hafta olarak değerlendirmeye alınacaktır. Gün sayısı 5'in altında olan etkinlikler ile hafta hesaplaması sonucunda arta kalan süresi 5'in altında olan günler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Değerlendirmeye alınan etkinliklerin (Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif) elektronik değerlendirme formunda bulunan açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, Bakanlık merkez, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/ kuruluşlar tarafından verilen belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Yönetmelik eki EK-1'de ve elektronik değerlendirme fomru "Etkinlik Bilgileri" başlıklı bölümlerin altındaki açıklamalarda yer alan "... etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/ kuruluşlar.." ifadesinden Bakanlığımız dışındaki kurum/ kuruluşlar anlaşılacaktır.

Alınan bu kararlara aykırı işlem tesis edilmiş ise gerekli düzeltmelerin süresi içerisinde yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Remzi KAYA
Personel Genel Müdürü

Bu Habere Tepkiniz