HSYK, Bylock kullandığı iddia edilen bazı hakimlerin itirazlarını inceledi. İşte kararlar

HSYK, 4 hakimin itiraz gerekçelerini inceleyerek göreve iadelerine karar verdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Mart 2017 07:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
HSYK, Bylock kullandığı iddia edilen bazı hakimlerin itirazlarını inceledi. İşte kararlar

HSYK, 7 hakimin itiraz Dilekçesini görüştü. 4 hakimle ilgili olarak göreve iade kararı verdi.

Göreve iade kararı verilenler arasında, Bylock'a dair tespitler de yer aldı. HSYK iki hakim hakkında, Bylock suçlamasının wifi ortak hattından olduğu tespitini yaptı. Bir Bylock iddiasında ise aynı İP'nin 3 farklı kullanıcıya verilmiş olduğu ve gerçek suçlunun bir polis memuru olduğu tespitini yaptı. Bir iade kararında ise tutuklu olan hakimin 10 günlük yasal süre içinde başvuramamasına dair dilekçesini uygun gördü.

Tüm iade kararlarında, dijital tespitlere ilave olarak, sosyal çevre araştırması yapıldığı ve HTS kayıtlarına bakıldığı görüldü.

İŞTE İADE VE RED KARARLARI VE GEREKÇELERİ
(Karardaki ara başlıklar memurlar.net tarafından verilmiştir.)

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (30603) Atilla HAN ve Cumhuriyet Savcısı (42113) Oğuzhan SARIHAN hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu karan ile; Cumhuriyet Savcısı (120724) Ümit KAYRAK ve Hakim (125506) Serkan ÖZGÜNGÖR hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararı ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsammda Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddeleri uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA karar verilmiş ise de;

Hakim (125506) Serkan ÖZGÜNGÖR'ün 17/11/2016,05/12/2016 ve 19/12/2016 tarihli yeniden inceleme dilekçelerinde belirttiği hususlar, sosyal çevre araştırması, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm delillerin incelenmesi sonucunda ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

DOKTOR ADSL ŞİFRESİNİ KIRDI VE BYLOCK KURULU CİHAZIYLA HAKİMİN İNTERNETİNİ KULLANDI

Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (30603) Atilla HAN adına kayıtlı olan 10452422382600@doping ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise de, ilgilinin 02/09/2016, 08/09/2016 ve vekilinin 02/09/2016 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçelerinde ileri sürdüğü hususlar doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığınca yapılan araştırma neticesinde, ilgili ile aynı apartmanda ikamet eden bir doktor tarafından, ADSL hattının şifresinin kırılması suretiyle ByLock programının kurulu olduğu elektronik cihazla sisteme giriş yapıldığının tespit edildiği, soruşturmayı yürüten Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişi tarafından ilgiliye gönderilen 30/11/2016 tarih ve (TFS/101130) 11/30-2 sayılı savunma istem yazısı sonrası sunduğu savunmasında özetle; ByLock adlı şifreli haberleşme programını hiçbir zaman kullanmadığını, Wifı şifresini herhangi bir kimse ile paylaşmadığını, FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olan bir kişi tarafından şifresinin bir şekilde ele geçirilerek bilgisi dışında kullanıldığını, aldığı bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere şifre kuma işleminin yapılabildiğini, kendi şifresinin de kırılması zor bir şifre olmadığını ifade ettiği, ilgilinin ByLock programını kullandığına dair dosya kapsamında her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli bir delil bulunmadığının sabit olduğu, ilgili hakkındaki sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları ve dijital incelemeler, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgüi hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

HAKİM, ADSL ŞİFRELERİNİ BAZI ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMIŞ

Cumhuriyet Savcısı (42113) Oğuzhan SAR1HAN adına kayıtlı olan 32879434280@ttnet ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise de, ilgilinin 30/08/2016, 20/09/2016, 20/10/2016, 26/10/2016, 21/11/2016 ve 12/12/2016 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçelerinde ileri sürdüğü hususlar doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığınca yapılan araştırma neticesinde, ilgilinin ADSL şifresini birlikte görev yaptığı bazı arkadaşlarıyla paylaştığı, söz konusu kişilerden Hakim (165603) Hüseyin ŞEN'in, 01304300857465 IMEI no.lu ve 0507.072.2246 abone numaralı SİM kartın takılı bulunduğu, ByLock kurulu cep telefonuna, ilgilinin ADSL şifresini girmek suretiyle kullandığının tespit edildiği, soruşturmayı yürüten Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişi tarafından ilgiliye gönderilen 30/11/2016 farili ve (TFS/101130) 11/30-4 saydı savunma istem yazısı sonrası sunduğu savunmasının da aynı doğrultuda olduğu, ilgilinin ByLock programım kullandığına dair dosya kapsammda her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli bir delil bulunmadığının sabit olduğu, ilgili hakkındaki sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları ve dijital incelemeler, soruştunna dosyalarındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

BYLOCK İD NUMARASI AYNI ANDA 3 ADSL HATTINA VERİLMİŞ

Cumhuriyet Savcısı (120724) Ümit KAYRAK adına kayıtlı olan ümitkayrak@ttnet ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise de, ilgilinin 21/11/2016, 12/12/2016, 14/12/2016, 15/12/2016 ve 30/12/2016 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçelerinde ileri sürdüğü hususlar doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığınca yapılan araştırma neticesinde, ilgili adına tanımlı Uid(kullanıcı-26124) numarasının aynı zamanda komiser Turgut CANAVAR'a da tanımlı olduğu, bu kullanıcı numarasının irtibatlı olduğu kişiler arasında hakim-savcı bulunmadığı, arkadaş listesindeki kişilerin emniyet görevlisi oldukları, söz konusu kullanıcının (26124) bağlantı bilgileri ByLock veri tabanında sorgulandığında, Gürpmariemniyet@ttnet isimli abone, ümitkayrak@ttnet isimli abone ve Turgut CANAVAR adına kayıtlı 05052584258 numaralı GSM abonesi üzerinden bağlantı kurulduğunun ve nihai olarak Komiser Turgut CANAVAR'ın, ilgilinin ADSL internet hattını kullanarak ByLock kurulu cihazla sisteme giriş yaptığının tespit edildiği, ilgilinin ByLock programım kullandığına dair dosya kapsamında her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli bir delil bulunmadığının sabit olduğu, ilgili hakkmdaki sosyal çevre araştırması, HTS kayıtlan ve dijital incelemeler, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgilinin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararı ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddeleri uyarınca MESLEKTE KALMASININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMASINA karar verilen Hakim (151332) Ramazan SALUK hakkında, 01/12/2016 ve 05/01/2017 tarihli yeniden inceleme dilekçeleri, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararı yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgilinin yeniden inceleme talebinin esastan REDDİNE,

KAÇAK OLDUĞUM İÇİN YASAL HAKLARIMI KULLANMADIM MAZERETİ KABUL EDİLMEDİ

3- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Cumhuriyet Savcısı (37155) Orhan ARSLAN hakkmdaki meslekten çıkarma karanının ilgiliye, Resmi Gazetede yayınlanma tarihi olan 25/08/2016 tarihinde tebliğ edilmesine karşın; ilgilinin 14/02/2017 tarihinde karara yönelik yeniden inceleme talebinde bulunduğu, ByLock kullanıcısı da olan ilgilinin dilekçesinde, kaçak olduğundan bahisle yasal haklarını süresi içerisinde kullanamadığını ileri sürdüğü, ancak ileri sürülen mazeretin hukuken kabul edilebilir nitelikte olmadığı ve eski hale getirme şartlarının oluşmadığı, ilgilinin yasal süre içerisinde yeniden inceleme yoluna başvurmadığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na intikal eden dilekçe içeriği ve kayıtlardan anlaşılmakla, adı geçen yönünden daha önce kesinleşmiş olan karara vaki yeniden inceleme talebinin REDDİNE,

4- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Hakim (137380) Ümnıügülsüm EKER hakkmdaki meslekten çıkarma karannm Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tutuklu olarak bulunan ilgiliye 19/09/2016 tarihinde tebliğ edildiği, ilgilinin 10 günlük yasal sürenin geçmesinden sonra gönderdiği 06/10/2016 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçesine istinaden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/434 Karar no.lu kararıyla dosyanın esasına girilmeden yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine karar verihniş ise de, ilgilinin 03/12/2016 ve 10/01/2017 tarihli dilekçelerinde özetle; kararın tebliğini izleyen ilk görüş gününde ziyaretine gelen kardeşinin, karara karşı yasal yollara başvuru haklarım kullanmak üzere tebliğ tebellüğ belgesinin avukatı tarafından istendiğini ve bu belgeyi avukata fax çekmesini ilettiğini, kendisinin de bu belgeyi ceza infaz kurumu kanalıyla, avukatına fax yoluyla gönderdiğini, avukatın süresi içerisinde yasal yollara başvurduğunu düşündüğünü, ceza infaz kurumunda yakınıylan ve vekiliyle haberleşme imkanının olmadığını, vekilinin yasal yollara başvurmadığını geç öğrendiğini ve bu aşamadan sonra yazdığı dilekçesinin de yasal süre içerisinde olmaması nedeniyle reddedildiğini ifade ederek buna ilişkin belgeleri sunması nedeniyle yapılan değerlendirme neticesinde; ilgilinin, Perşembe Noterliğinin 19/08/2016 tarihli 1989 Yevmiye no.lu vekaletnamesi ile Avukat Ömer Ediz YORAZ'a vekalet verdiği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu meslekten çıkarma kararına ilişkin tebliğ tebellüğ belgesini tutuklu olarak bulunduğu Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kanalıyla 26/09/2016 tarihinde vekiline fax yoluyla gönderdiği ve ceza infaz kurumuna fax bedeli olarak 7,00 TL ödemede bulunduğu, ilgili vekilinin, vekalet ilişkisinden kaynaklı özen yükümlülüğüne ayları hareket ederek süresi içerisinde yasal yollara başvurmadığı sunulan dilekçe ve belgelerle sabit olmakla, kendisine izafe edilebilecek bir kusuru olmaksızın yasal süreyi geçiren ilgilinin eski hale getirme isteminin kabulüne karar verilerek dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi: Hakim (137380) Ümmügülsüm EKER hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararı ile 667 sayıh Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 667 sayılı KHK'nın değiştirerek onay Kanunu olan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddelerinin (1) numaralı fikralan uyarınca MESLEKTE KALMASININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMASINA karar verilmiş ise de, ilgilinin 06/10/2016, 21/11/2016, 30/11/2016, 03/12/2016 ve 10/01/2017 tarihli yeniden inceleme dilekçelerinde belirttiği hususlar, sosyal çevre araştırması, soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm debilerin incelenmesi sonucunda, adı geçenin YENİDEN İNCELEME TALEBİNİN KABULÜNE, ilgili hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararıyla verilen MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ KALDIRILARAK GÖREVİNE İADESİNE,

29/03/2017 tarihinde Oy birliğiyle ve Kesin olmak üzere karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz