Kur'an'a göre Kur'an nedir?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2017 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kur'an'a göre Kur'an nedir?

Kur'an'a göre Kur'an nedir?

1- Bütün insanlık için bir beyandır (açık bir izahtır). (Ali İmran: 138)

2- Tüm insanlara nasihattır. (Yunus: 57)

3- (Düşünüp akledebilen) dirileri uyandırıcı/tehlikeden sakındırıcıdır. (Yasin: 70)

4- Hakikati anlaması için insanlara her şeyden değişik misaller verir. (Kehf: 54)

5- Çok bereketli ve çok mübarek bir kitaptır. (Sad: 29)

6- Kendisine tabi olanları (her meselede) en doğru, sağlam ve isabetli yola ulaştırır. (İsra: 9)

7- (Her tür manevi hastalık için) kalplere şifadır. (Yunus: 57)

8- Mü'minler için hidayet kaynağıdır. (Yunus: 57)

9- Mü'minler için rahmettir. (Yunus: 57)

10- Allah'a kalpten saygılı olanlar için bir öğüttür. (Taha: 3)

11- Zalimlerin ancak hüsranını arttırır. (İsra: 82)

12- Ayetleri ( indirilme gayesinin anlaşılabilmesi ve ders alınabilmesi için) çok kolaydır. (Kamer: 17)

13- Akıl sahiplerinin ayetlerini tezekkür etmesini (düşünüp öğüt almasını) ister. (Sad: 29)

14- Kur'an, kendisini işiten veya duyan herkesin, kendisinden hesaba çekileceğini haber verir. (Zuhruf: 44 ve Ena'm: 19)

15- İman edip güzel işler yapan ve ayetlerine teslim olan doğru kimselere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. (İsra: 9 ve Nahl: 89)

16- Ayetlerinin muhkem (manası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan) olduğunu ve açık açık beyan edildiğini ilan eder. (Hud: 1)

17- Mucize olduğunu bütün insanlara meydan okuyarak ilan eder. (Bakara:23)

18- Ayetleri bir uyum içinde, sistemli ve ahenkli olarak tekrarlanan ve kendisini işittiği zaman Allah'a kalpten saygılı oldukları için ürperen kimseleri hidayete ulaştırır. (Zümer: 23)

19- Ayetleri insanların hesaba çekilmesi ve hidayete ulaşabilmesi için yeterlidir. (Ankebut: 51)

20- Allah'ın kelamı olup her türlü batıl tehlikelerden ve tahriften korunmuştur. (Fussilet: 42 ve Hicr: 9)

21- Ayetlerini inkar edenlerin üzerine söz verilen azabın hak olduğunu haber verir. (Yasin: 70)

KUMTANELERİ İLİM YAYMA

Bu Habere Tepkiniz