Diyanet Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda yetkili sendika olan Diyanet Sen'in toplu sözleşme teklifi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2017 09:31, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Diyanet Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda yetkili sendika olan Diyanet Sen'in toplu sözleşme teklifi

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda yetkili sendika olan Diyanet-Sen'in hizmet koluna ait 4. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri aşağıdadır:

KAMU İŞVEREN HEYETİ İLE TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI ARASINDA AKDEDİLEN

DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ KOLUNA İLİŞKİN

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

(01.01.2018-31.12.2019)

  I.BÖLÜM: DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ KOLUNDA YER ALAN

  PERSONELE İLİŞKİN MALİ TALEPLER

Madde 1. Fazla Mesai Ücreti

  1.Toplu Sözleşme 2015

  Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çalışan din görevlileri (Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur'an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur'an Kursu Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyımlar) ve tüm personele haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği durumlarda;

  a)Dini bayram (Ramazan Bayramı 3,5 gün Kurban Bayramı 4,5 gün) günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 8 katının 8 saate tekabül eden tutarı,

  (Toplu Sözleşme 2015 kazanım: 4 katının 8 saate tekabül eden tutar)

  b)Ulusal (29 Ekim 1,5 gün) ve Resmi (23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos 1'er gün) bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı,

  (Toplu Sözleşme 2015 kazanım: 3 katının 8 saate tekabül eden tutar)

  c)Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı,

kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

  2.Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan personele fazla mesai ücreti ödenir.

  3.Bu suretle ödenecek ücretler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 2. Ek Ödeme-Din Hizmeti Tazminatı-Özel Hizmet Tazminatı Artışları

  1.Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur'an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur'an Kursu Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyımlara 666 KHK'nin (I) Sayılı Cetvelinin A-6 sırasında belirtilen ek ödeme oranlarına 25 puan ilave yapılır.

  2.Toplu Sözleşme: 2015 (15 puan kazanım)

  Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Eğitim Görevlilerine 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (III) Sayılı Cetveldeki din hizmetleri tazminatı oranlarına 40 puan ilave yapılır.

  3.Toplu Sözleşme: 2015 (10 puan kazanım)

  Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Vaizlere 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (III) Sayılı Cetveldeki din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave yapılır.

  4.Toplu Sözleşme: 2015 (25 puan kazanım)

  Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Musahhihlere dereceleri itibariyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 50 puan ilave yapılır.

  5.Toplu Sözleşme: 2015 (7 puan kazanım)

  Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Murakıplara 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (III) Sayılı Cetveldeki din hizmetleri tazminatı oranlarına 25 puan ilave yapılır.

  6.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine dereceleri itibariyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 50 puan ilave yapılır.

  7.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan APK ve Vakit Hesaplama uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 40 puan ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 40 puan ilave yapılır.

  8.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Din Hizmeti ve Eğitim Hizmeti Uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 40 puan ilave yapılır.

  9.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftülerine 666 KHK'nin (I) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 20 puan ilave yapılır.

  (Bilgi: mevcut durumda Müftü Yardımcısı 180, İlçe Müftüsü 170 puan üzerinden ek ödeme almaktadır.)

  10.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve Üyelerine;

  -657 sayılı Kanun'un V sayılı cetvelinde yer alan Makam Tazminatı anılan kanunun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre ödenir.

  -666 KHK'nin (II) Sayılı Cetvelde yer alan Ücret Göstergesi 54.300, Tazminat Göstergesi 30.000 olarak uygulanır.

  (Bilgi: mevcut durumda Ücret Göstergesi 51.900, Tazminat Göstergesi 28.575 olarak uygulanmakta emsal olarak Din İşleri Yüksek Kurulu örnek alınmıştır.)

  11.Teknik Hizmetler, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel için mevcut ek ödeme oranlarının 25 puan artırılması için gerekli düzenlemeler yapılır.

Madde 3. Cami Görevlilerinin Kullandıkları Lojmanların Hizmet Tahsisli Sayılması

  1.Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Köy Tüzel Kişiliği, Cami Derneği veya Belediyelere ait olan camilere/mescitlere ait lojmanlar (kamu konutları), 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3/d maddesi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanun'un 5. maddesine göre bu konutlardan bulunan cami/mescit görevlilerinden lojman kira bedeli alınmaz.

  2.Diyanet İşleri Başkanlığı Genel İdari Hizmetlerinde çalışan personeline ve Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline görev tahsisli olarak tahsis edilen lojmanların oranı düşürülür ve sıra tahsisli lojman sayısı arttırılır.

Madde 4. Ek Gösterge

  1.Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden dini yükseköğretim mezunu olmak şartı aranmaksızın birinci derecede görev yapan tüm lisans mezunlarının ek göstergeleri 3000 olarak düzenlenir.

  2.Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan İl Müftü yardımcıları ve İlçe Müftülerinin ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenir.

  3.Başkanlık bünyesindeki münhal İl Müftülüğü kadrolarına atananların bu kadroların makam tazminatı gibi müktesep haklardan yararlanması için 5434 sayılı Kanun'un ek 68 maddesinde belirtilen çalışma süresi bir yıl olarak uygulanır.

  4.Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan APK Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Musahhih, Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Uzmanlarının ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenir.

  5.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri görev yaptıkları kadrolara/derecelerine göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

Madde 5. Ek Ders Ücretleri

  1.Kur'an Kursu Öğreticilerine, ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında ve sonunda görevleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar için fiilen görev yapmaları kaydıyla günde 4 saat ek ders ücreti ödenir.

  2.Toplu Sözleşme 2015

  Yatılı Kur'an Kursularında görev yapan ve gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 6saat daha ek ders ücreti ödenir.

  3.Kur'an kurslarında görev yapan Kur'an Kursu öğreticileri; kanunen geçerli mazeret, süt izni sebebi ve amirinin görevlendirmesi nedeniyle aylık karşılığı haftalık girilmesi gereken ders saati sayısının tamamlanamaması halinde eksik kalan aylık karşılığı haftalık zorunlu dersler, o hafta ek ders ücreti karşılığı girilen derslerden mahsup edilmez.

  4.Kurumlarınca, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan tüm hizmet sınıfında çalışan personele, bu suretle sarf ettikleri her saat için ek ders ücreti ödenir. Bir saatin altındaki süreler bir saate iblağ olunur; mücavir alan dışından gelenlere 6245 sayılı Harcırah kanunu hükümleri çerçevesinde yol masrafları için avans ödemesi yapılır.

  5.Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan Kur'an Kursları ile yatılı Kur'an Kurslarında idareci olan öğreticilere 6 saat zorunlu isteğe bağlı en fazla 12 saat fiili ders verilir. Haftalık 15 saat ek ders ücreti verilir. Öğrenci sayısı 150'nin üzerinde olan Kur'an Kurslarında yönetici yardımcısı görevlendirilir ve haftalık en az 10 saat ek ders ücreti verilir.

  6.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde olan Kur'an Kurslarına Aşçı, Hizmetli ve Bekçi kadroları tahsis edilir. (MEB ve Aladağ yangın)

Madde 6. Şube Müdürleri İçin Makam Tazminatı

Diyanet İşleri Başkanlığında şube müdürü kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.

Madde 7. Şef Kadrosunda Çalışan Personelin Özlük Haklarının Artırılması

  1.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken, şef kadrolarına atananlar yönünden 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelde uygulanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı puanları, başkanlık bünyesinde diğer memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar yönünden de uygulanır.

  (Bilgi: VHKİ'den geçenlere toplam 2250, Memurluktan Şefliğe geçenlere toplam 700 puan yan ödeme katsayısı uygulanıyor. Bu eşitlendiğinde 1 Şef için ortalama 40,00-TL ilave ödeme olacaktır.)

  2.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Şeflik kadrosunda görev yapanlara 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenen özel hizmet tazminatına 50 puan, iş güçlüğü zammı 500 puan ve temininde güçlük zammı 150 puan artırılmak suretiyle uygulanır.

Madde 8. Görev Mahalli Dışı İrşad Faaliyetleri

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfında çalışan (Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur'an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur'an Kursu Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyım) personelin asli görev yeri dışında irşad faaliyeti için resmi olarak görevlendirildiklerinde her gün için kadro derecesine uygun olarak bütçe kanununda belirlenen gündelik miktarının 3 katı ücret ödenir.

(Harcırah Kanunu 39.md)

Madde 9. Mahrumiyet Yerlerinde Çalışan Cami Görevlilerine Ek Ödeme

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il ve ilçe merkezleri dışında görev yapan cami görevlilerinin din hizmeti tazminatı 35 puan artırılır.

  Madde 10. Kur'an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen Haklarından Faydalanması

  Kur'an Kursu Öğreticisi kadroları, öğretmen kadrosu yapılır ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır.

Madde 11. Yurt Desteği

Memuriyet mahallerinde ilköğretim okulları bulunmayan ve bu nedenle çocuklarını eğitim-öğretim için başka yerlerde bulunan okullara göndermek zorunda kalan Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin; çocukları için yurt temin edilir. Yurt temin edilemiyorsa memuriyet mahalli dışında okula gitmek zorunda kalan her çocuk için 300,00-TL ödeme yapılır.

Madde 12. Mali Sorumluluk Zammı

Taşınır mal sorumluluğu alanlara görev yaptıkları sürece persorel sayısı 100'e kadar olanlara 100,00-TL, personel sayısı 101-300'e kadar olanlara 130,00-TL, 301 ve yukarı olanlara da aylık 150,00-TL olarak ödenir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında mutemet görevlerini yürüten pesonel de bu ödemelerden yararlandırılır.

Madde 13. Giyecek Yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bütün hizmet sınıflarında görev yapan personele 300,00 -TL giyecek yardımı ödenir.

Madde 14. DİB Personeli Teşvik İkramiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan tüm personele, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Kurban Bayramında birer maaş ikramiye ödenir. Bu suretle ödenecek miktar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 15. Sınavsız Lisans Tamamlama Hakkı

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınır.

Madde 16. Yıllık İzin

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bütün personel için yıllık izinler iş günü hesabı yapılarak verilir. Bütün resmi tatil günleri yıllık izne dahil edilmez.

Madde 17. Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

  1.657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.500,00-TL, 2019 yılında 1.750,00-TL olarak ödenir.

  2.Toplu Sözleşme 2015

  Diyanet İşleri Başkanlığında Kur'an Kursu Öğreticisi kadrolarında sözleşmeli olarak görev yapanlara ve Eğitim Uzmanlarına 657 sayılı Kanun'un ek 32. Maddesi uyarınca öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Madde 18. Murakıpların Statüsü

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosunun unvanı müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilir. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilir.

Madde 19. Cami Görevlilerinin Hafta Tatilinin İki Gün Olması

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan imam-hatip ve müezzin kayyımlar, diğer hizmet sınıfındaki memurlar gibi haftada iki gün tatil yaparlar.

Madde 20. Camilere Çift Görevli Kadrosu

Her camiye bir İmam-Hatip ve bir Müezzin-Kayyım olacak şekilde en az iki görevli kadrosu tahsis edilir.

Madde 21. Vekillikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi

  Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun'un geçici 11. maddesi uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.

  (Geçici 11. Madde: İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir.)

Madde 22. Vekil Görevlilerin İzin Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur'an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinlerinin kadrolu personel gibi uygulanır.

(İzinli olduğu süreler maaşlarından mahsup edilmez.)

Madde 23. Vekil ve Ek Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapan Personelin Kadroya Alınması

  1.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu statüye alınır.

  2.Kur'an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.

  3.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun'un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.

  II.BÖLÜM: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE İLİŞKİN MALİ TALEPLER

Madde 24. Fazla Mesai Ücreti

Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan tüm personele haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği durumda, haftalık/genel tatillerde, dini/milli/ulusal bayram günlerinde ve Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 25. Vakıf Kira Gelirlerinden Personele Destek Sağlanması

Vakıf kira gelirlerinin %5'ini geçmemek ve brüt maaşlarının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisinin belirlediği oranlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline ödeme yapılır. Bu ödemelerden Kadro Karşılığı sözleşmeli personel ile işçi olarak çalışan personeller hariç diğer tüm personel yararlanır.

Madde 26. Şube Müdürleri İçin Makam Tazminatı

Vakıflar Genel Müdürlüğünde şube müdürü kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.

Madde 27. Giyecek Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar işletmeni olarak görev yapanlara ödenen iş gömleği ücreti 150,00-TL olarak ödenir.

Madde 28. Ek Gösterge

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel İdare Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri bulundukları kadrolara göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

Madde 29. VGM Personeli İçin Teşvik İkramiyesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele Vakıflar Haftası ile Kurban Bayramında birer maaş ikramiye ödenir. Bu suretle ödenecek miktar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 30. Servis ve Yemek Katkısı

  1.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele yapılan servis ve yemek hizmetinin diğer Bölge Müdürlüklerinde çalışan servis ve öğle yemeği imkanı bulunmayan personele de sağlanır veya fazla çalışma yaptığı günlerde dahil olmak üzere yemek ve servis ücreti ödenir.

  2.(Servis ve yemek hizmeti verilemez ise yemek ücreti 10,00-TL, servis ücreti de 8,00-TL ödenir.)

  3.Ulaşım yardımı, günlük 8,00-TL'den düşük olmamak üzere her ay için kamu görevlisine toplu taşıma hizmetlerinde ücret yerine geçen belge veya toplu taşım kartı verilmesi suretiyle de yapılabilir.

  4.Ulaşım yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanlar yararlandırılır.

  5.Yemek hizmeti sunulmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına görev başında bulundukları her öğün için 10,00-TL olmak üzere yemek yardımı ödeneği ödenir.

  6.Servis ve yemek yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil her hangi bir kesinti yapılmaz.

  7.Görevleri gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinden hizmet binası dışında görevlendirilmeleri halinde günlük yemek yardımı 10,00-TL olarak ödenir.

III.BÖLÜM: ORTAK SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 31. Personel Çocukları İçin Kreş ve Gündüz Bakımevleri

  1.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması esastır. Kreş hizmeti hizmet alımı şeklinde de yerine getirilebilir.

  2.Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunulamadığı iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerine kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 01.01.2018 tarihinden itibaren büyükşehir kapsamındaki illerde 350,00-TL, diğer illerde 300,00-TL kreş yardımı ödeneği aylıkları ile birlikte ödenir. Aylık katsayısındaki artışlar bu tutarlara yansıtılır.

  3.Kreş yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri, eğitim kurumu kapsamında değerlendirilir ve giderleri kurum bütçesinden karşılanır.

Madde 32. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

  1.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için ilgili kurumlar tarafından sınav boşalan kadrolar göz önüne alınarak en fazla iki yılda bir yapılır. İlgili kurumlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav uygulamasına tabi kadrolar için doğrudan sınav yapabilirler. Aynı unvan grubunda bulunan kadrolar için boş kadro sayısının 10'u aşması halinde kurumlar görevde yükselme sınav veya unvan değişikliği sınavı için duyuruda bulunurlar.

  2.Aşçılık meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunları veya dört yıllık fakülte mezunu olanlardan ilgili kurumlarımızda çalışanlar teknik hizmetleri sınıfında değerlendirilir.

Madde 33. Maddi Hasarlı Trafik Kazalarına Karşı Sigorta ve Zarar Tazmini

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Şoför kadrolarında görev yapan personel tarafından kullanılan araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu anlamında işletilmesinden doğacak zararlardan korunması için bedeli kurum bütçesinden karşılanmak üzere kasko sigortası yaptırılır. Yine bundan doğan zararlardan, söz konusu personelin kasten verdiği zararlar müstesna olmak üzere personele rücu edilmez.

Madde 34. Çözümleyici ve Programcı Kadrolarının Özlük Hakları

2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Çözümleyici ve Programcı kadroları 657 sayılı Kanun'un 36. Maddesi uyarınca Teknik hizmetler sınıfına alındığından; anılan Kanun'un (I) sayılı Cetvelinin "II-TEKNİK HİZMETLER" bölümünün (a) bendine "Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Çözümleyici, Programcı" ibaresi eklenir.

Madde 35. Teknikerlerin Özlük Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Teknikerlik kadrosunda görev yapanların özel hizmet tazminat oranları; 1-2. derece için % 130, 1-4. derece için % 125 ve diğer derecelerden aylık alanlar için % 118 olarak, 3-4. derece için % 120, 5-7. derece için % 110 ve diğer derecelerden aylık alanlar için de % 105, teknikerlerin emeklilikte maaş bağlanma oranları % 110, ikramiye bağlanma oranı % 80 şeklinde düzenleme yapılır.

Madde 36. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Çalışan Kameramanların Özlük Hakları

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, özlük hakları maaş, ek gösterge ve yolluk bakımından TRT bünyesinde kameraman kadrosunda görev yapan personel ile aynı statüye yükseltilir.

  IV.BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

Madde 37. Kazanılmış Haklar

  1.01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1K. sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının

  "X. DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER"

  başlıklı bölümünde yer alan

  "Fazla çalışma ücreti"

  başlıklı 66. maddesi ile

  "Musahhihlerin özel hizmet tazminatı"

  başlıklı 67.maddesi,

  2.14.08.2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin Onuncu Bölümünde yer alan Diyanet Ve Vakıf Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme maddeleri,

  3.23.8.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Onuncu Bölümünde yer alan Diyanet Ve Vakıf Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme maddeleri,

01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arası dönemde de aynı şekilde uygulanır.

Madde 38. Yürürlük

İşbu Toplu Sözleşme 01/01/2018 - 31/12/2019 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.

Madde 39. İmza

İşbu Toplu Sözleşme, taraf yetkililerince ....../....../.......... tarihinde imza altına alınmıştır.

Bu Habere Tepkiniz