Şehrimiz Dersini, 6 grup branş öğretmeni okutabilecek

Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisine göre Şehrimiz dersini 6 öğretmenlik branşı okutabilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Temmuz 2018 20:04, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2018 20:06
Şehrimiz Dersini, 6 grup branş öğretmeni okutabilecek

Dün itibariyle "Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi" yayımlandı. Tıklayınız.

Yayımlanan düzenlemede, 9 Nolu Öğretmenlik Alanları, Atama ve ders Okutma Esasların hem metin kısmında hem de hangi branşlara hangi mezunların atanabileceğini ve hangi alanların okutulabileceğini gösteren eki cetvellerde değişiklik yapılmıştır.

Metin kısmında "Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji" ifadesindeki Fen ve Teknoloji alanı ibaresi çıkarılmıştır.

Hangi bölüm mezunlarının hangi alan öğretmenliklerine atanabileceğini gösteren kısımda ise önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece okutulacak derslerde değişiklik yapılmıştır.

Cetvellere Farsça ve Korece branşlarına hangi bölüm mezunlarının atanacağını gösteren eklemeler yapılmıştır. Buna göre, Farsça dersine 1. Fars Dili ve Edebiyatı (*) ve 2. Mütercim Tercümanlık (Farsça) (*) mezunları; Korece branşına ise Kore Dili ve Edebiyatı (*) mezunları atanabilecektir.

Diğer taraftan, cetvellerde yapılan düzenlemeyle "Şehrimiz ... :" dersinin Sınıf Öğretmeni, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Sanat Tarihi alanı öğretmenleri tarafından okutulması kararlaştırılmıştır.

Cetvellerde 21 alan öğretmenliğine okutulacak dersler değişmiştir. Aşağıda 7 branşta yaptığımız incelemeye yer veriyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sadece okutulacak dersler bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Eski Dersler:
Beden Eğitim
Trafik ve İlk Yardım
Sağlık Bilgisi
Spor Etkinlikler
Halk Oyunları
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor Alanıile ilgili Dersleri
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğer dersler
Beden Eğitimi ve Spor
Spor ve Fiziki Etkinlikler

Yeni Dersler

Beden Eğitimi ve Spor
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
Halk Oyunları
Spor Liselerinin Spor Alanı ile ilgili Dersleri
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğerdersler
Spor ve Fiziki Etkinlikler
Oyun ve Fiziki Etkinlikler

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Okutulacak dersler arasında yer alan "Bilişim Teknolojileri", "Bilgisayar Bilimi" olarak değiştirilmiştir.

BİYOLOJİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Fen ve Teknoloji
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
İnsan Anatomisi
Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve YaşlıHizmetleri Alanı)
Çevre Sistemleri
Trafik ve İlk Yardım
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri (Ortaokul)
Çevre Eğitimi
Bilim Uygulamalar

Yeni Dersler:

Biyoloji
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
Spor Anatomisi ve Fizyolojisi
Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı)
ÇevreSistemleri
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Çevre Eğitimi
Bilim Uygulamaları
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

COĞRAFYA ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Coğrafya
Sosyal Bilgiler
Çevre Sistemleri
Sosyal Bilimlere Giriş
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilim Çalışmaları
Uluslararası İlişkiler

Yeni Dersler:

Coğrafya
Sosyal Bilgiler
Çevre Sistemleri
Sosyal Bilim Çalışmaları
Uluslararası İlişkiler

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler
İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel
Dini Bilgiler dersleri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Temel İslam Bilimleri dersleri
Osmanlı Türkçesi
Arapça
Türk İslam Sanatları dersleri (**)
(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veyalisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığınıbelgelendiren tüm alan öğretmenler tarafından okutulur

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler
İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur'anı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Temel İslam Bilimleri dersleri
Osmanlı Türkçesi
Arapça
Türk İslam Sanatları dersleri (**)
Hüsn-i Hat Yazı Çeşitleri (**)
Türk İslam Sanatı Tarihi (**)

(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenler tarafından okutulur.

FELSEFE ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Felsefe
Sosyoloji
Mantık
Psikoloji
Demokrasi ve İnsan Hakları
Bilgi Kuramı
Düşünme Eğitimi
Antropoloji
Sosyal Bilimlere Giriş
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilim Çalışmaları
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

Yeni Dersler

Felsefe
Sosyoloji
Mantık
Psikoloji
Demokrasi ve İnsan Hakları
Bilgi Kuramı
Düşünme Eğitimi
Antropoloji
Sosyal Bilim Çalışmaları
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

FEN BİLİMLERİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Fen ve Teknoloji
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarım
Trafik ve İlk Yardım
Fen Bilimleri ( Ortaokul )
Bilim Uygulamaları
Çevre Eğitimi
Astronomi ve Uzay Bilimler

Yeni Dersler

Fen Bilimleri
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarım
Trafik Güvenliği
Bilim Uygulamaları
Çevre Eğitimi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

FİZİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Fizik
Fizik Uygulamaları
Fen ve Teknoloji
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri( Ortaokul )
Bilim Uygulamaları
Çevre Eğitim

Yeni Dersler

Fizik
Fizik Uygulamaları
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Bilim Uygulamaları
Çevre Eğitimi
Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber