1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıra tahsisli lojmanda 5 yıl ve üzeri kalan, yeni bir başvuruda lojmanı boşaltmak zorunda mıdır?

Sıra tahsisli lojmanda 5 yılın üzerinde kalan memur, ilk başvuruda, lojmanı boşaltmak zorunda mıdır?
12 Ekim 2018 14:05
Yazdır
Sıra tahsisli lojmanda 5 yıl ve üzeri kalan, yeni bir başvuruda lojmanı boşaltmak zorunda mıdır?

SORU: Görev yaptığım ilçede 2946 sayılı kamu konutları kanununa göre sıra tahsisli konutlar için başvuru yaptım. Lakin lojmanın bağlı olduğu okul müdürlüğü dilekçeme istinaden bana gerekli yazılı cevabı vermedi. Lojmanda 5 yıl üstü kalan memurlar var. Bana red cevabı ya da sıranız alınmıştır gibi bir cevap gelirse ne yapmam gerekir?

CEVAP: 23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrası, 14. maddesinin 1. fıkrası ile 20. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının a ve b bendi aşağıdaki şekildedir.

"Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Madde 9 - Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

Madde 14 - Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Konutlarda Oturma Süreleri

Madde 20 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.

Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır"

Yukarıdaki yönetmelik hükümleri gereğince başvurunuzun yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveline göre incelenerek sonucu hakkında tarafınıza yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Kamu konutuna girmek için sıra bekleyen varsa 5 yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere konutun boşalttırılması gerekmektedir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesine göre yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme her yıl Ocak ayı içerisinde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu da personele bildirilmektedir.

Dilekçenizi takip eden Ocak ayında değerlendirme yapıldıktan sonra tarafınıza bir bilgilendirme yapılmaması durumunda yukarıda açıklanan yönetmelik hükümlerine atıf yapılarak yeni bir dilekçe ile amirinize başvuru yaptıktan sonra herhangi bir yanıt alamamanız durumunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesine göre dilekçeyi idareye verdiğiniz tarihi takip eden 60 günün bitiminden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz. Dilekçenize idarece yazılı olarak olumsuz bir cevap verilirse ve yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveline göre kamu konutu hakkınız olduğunu tespit ederseniz, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesine göre idarenin yazılı red cevabının size tebliğini takip eden günden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
31 Mart seçimleri için yapılan 'Altı üstü bir yerel seçim, savaş değil!' şeklindeki değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam