1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Lojman

Lojman

 
00:04
13 Eylül 2019
Sıra tahsisli lojman için, yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan puanlamaya ek bir puanlama yapılabilir mi?Sıra tahsisli lojman için yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde yer alan puanlama cetveli içinde ek bir puanlama yapılamaz.
 
 
00:04
19 Mart 2019
Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?Devlet memuru, lojman tahsisinin tarafına bildirilmesi sonrasında, kamu konutları giriş tutanağı alır ve imzalar. Bu tutanağın imzasıyla birlikte, kira başlar.
 
 
00:04
26 Şubat 2019
Taahhütlü süreler, sıra tahsisli lojman süresinden düşülür mü?Kamu Konutları Yönetmeliği, taahhütlü süre şeklinde bir oturma hakkı süresi düzenlenmemiştir. Bu nedenle, konuttan yararlanacak başka birisi olmadığı için lojmanda oturulan sürelerin, Sıra tahsisli lojman süresinden düşülmesinde bir yanlışlık olmadığını düşünüyoruz
 
 
14:05
12 Ekim 2018
Sıra tahsisli lojmanda 5 yıl ve üzeri kalan, yeni bir başvuruda lojmanı boşaltmak zorunda mıdır?Sıra tahsisli lojmanda 5 yılın üzerinde kalan memur, ilk başvuruda, lojmanı boşaltmak zorunda mıdır?
 
 
10:05
26 Haziran 2018
Açığa alınan memur, talep eden yoksa, sıra tahsisli lojman kalmaya devam edebilir mi?657 sayılı Kanun ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa göre, 5 yıllık süresini dolduran memur, açığa alınmış olsa da, eğer başkaca talep eden birisi yoksa, lojmanda kalamaya devam edebilir
 
 
12:30
19 Nisan 2018
Taşeron hizmet süreleri lojmana hak kazanmada dikkate alınır mı?Taşeron hizmet süreleri her ne kadar bir kamu kurumunda geçmiş olsa da, şirket nezdinde geçtiği için, lojman hesaplamasına esas kamu kurumu hizmeti olarak değerlendirilemez.
 
 
10:05
15 Şubat 2018
Lojman puanlamasında, vekaleten şube müdürlüğü yapan ek puan verilir mi?Lojman puanlamasında, belirli unvanlarda vekaleten de olsa görev yapanlara ek puan verilmesini öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
 
11:07
12 Şubat 2018
Nakil gelen memurdan dolayı lojmandan çıkarılan, Ocak'ta tekrar başvuru yapabilir mi?Nakil gelen personelden dolayı lojmandan çıkarılan personel, sonraki yılın Ocak ayında yeniden lojman tahsisi için başvuru yapabilir.
 
 
00:05
18 Aralık 2017
Oturma süresi henüz dolmamış olan lojmanlar da satılacak mı?İçinde oturduğu beş yıllık süre henüz dolmamış olanların lojmanları da ihale yoluyla satılacak mı?
 
 
00:05
04 Ekim 2017
Lojmanda oturan, boşalan konuta geçebilir mi?Sıra tahsisli bir kamu konutunda oturan, binada başka bir yerin boşalması halinde, boş daireye geçebilir mi?
 
 
14:42
28 Temmuz 2017
Görev tahsisli konutta, unvan sayısı artıran DSİ genelgesine iptal kararıEnerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından açılan davada, Danıştay, görev tahsisli konut verilebilecek unvan sayısını artıran DSİ Genelgesinin yürürlüğünü durdurdu
 
 
14:15
05 Temmuz 2017
Lojman giderinin hangisini oturan hangisini kamu kurumu karşılar?Lojmanlarda yapılacak giderlerin kimin tarafından karşılanacağı yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenmiştir.
 
 
00:02
23 Mart 2017
Lojmanı boşaltmayana, disiplin cezası verilir mi?Danıştay Onikinci Dairesi, kamu görevlilerinin lojmanı boşaltmaması halinde haklarında bu durumdan dolayı disiplin cezası verilmesinin uygun olmadığını hükmetti.
 
 
00:02
06 Mart 2017
Askere giden sözleşmeli personel lojmanı boşaltmalı mı?Askere gitmek için görevinden ayrılan sözleşmeli personel, oturduğu sıra tahsisli lojmanı boşaltmalı mı?
 
 
13:10
28 Şubat 2017
Kaloriferi yanmayan lojmanın kira bedeli nasıl belirlenir?Kaloriferi yanmayan lojmanın kira bedeli nasıl belirlenir?
 
 
00:05
28 Aralık 2016
Tedviren göreve yapan, görev tahsisli lojman verilir mi?Yazımızda görev tahsisli konutlara ilişkin mevzuattaki ve uygulamalardaki hatalardan, eksikliklerden ve adaletsizliklerden bahsetmeye çalışacağız.
 
 
12:05
30 Mayıs 2016
Her şube müdürüne görev tahsisli konut verilir mi?Bazı kamu kurumlarında şube müdürlüğüne görev tahsisli konut verilirken bazılarında verilmemektedir. Hangisi doğrudur?
 
 
16:18
03 Mayıs 2016
Hizmet tahsisli konutlarda mücavir alan sınırı uygulanmazMaliye Bakanlığı, Memur Sen'e verdiği cevapta, Hizmet tahsisli konutlarla ilgili önemli bir görüş verdi.
 
 
00:02
10 Nisan 2016
Lojmandan çıkarılan, konuta yaptığı masrafların iadesini alabilir mi?Süresinden önce kendisine tahsisli lojmandan çıkarılan memur, lojmana yaptığı masrafların iadesini talep edebilir mi?
 
 
14:02
05 Ocak 2016
Lojmanda oturmak isteyenler, Ocak ayında beyanname vermeliLojmanlarda oturmak isteyen kamu görevlilerinin Ocak ayı içinde beyanname vermesi gerekiyor. 2015 yılında göreve başlayan aday memurlar da beyanname verebilir.
 
 
09:06
25 Eylül 2014
Lojmana talep yoksa, kirada yüzde 50 indirim uygulanacakMilli Emlak Genel Müdürlüğü 2005 tarihli 294 Nolu Tebliğde değişikliğe gitti
 
 
00:16
14 Temmuz 2014
Lojmana mutfak yaptıran, çıkarken sökebilir mi?Bir kamu konutuna mutfak yaptıran memur, çıkarken bu mutfağı sökebilir mi?
 
 
00:23
07 Ocak 2014
Lojman tahsisinde dikkat edilmesi gerekenlerKamu personelinin yıllık lojman hak sahiplik cetvelinin oluşturulması ve lojman tahsis edilmesinde nelere dikkat edilmeli?
 
 
00:02
21 Haziran 2013
İşgaliye bedeli meğer kaldırılmamışDanıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle uygulanmadığı sanılan 'işgaliye bedeli', meğerse alınmaya devam ediliyormuş. Bakın nasıl?
 
 
00:09
18 Haziran 2013
Konut talebini müdür reddedemezİstanbul 2. İdare Mahkemesi bir şube müdürünün konut tahsis talebini reddeden bölge müdürünün işlemini yetkisizlikten iptal etti
 
 
01 Şubat 2012 00:26
Lojman giderlerinden hangisini kurum, hangisini oturan karşılayacak?
Kamu personeline, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda yer alan hükümlere göre lojman tahsisi yapılmaktadır. Lojmanlarda ilk kez oturmaya başlayacak personel, sıkça bir çok sorunla karşılaşmaktadır. Bunların bir kısmını memurlar bazen cebinden karşılamaktadır. Bunun en büyük nedeni, yenileme sürelerinin çok uzun tutulmuş olmasıdır. Bu düzenlemede 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.
 
 
23 Ocak 2012 00:04
2012 yılının ilk altı aylık döneminde emekli olan, ne kadar maaş ve ikramiye alır?
Memur maaş katsayıları 2012 yılı Bütçe Kanununda, değişmeden yer aldı. Zira, katsayılar, toplu sözleşmedeki anlaşmaya veya anlaşmazlığa bağlı olarak belirlenecektir. Ancak, geçen yılın enflasyon oranının memur maaş zammının üstünde olması nedeniyle, memur maaşlarına enflasyon farkı zammı yapıldı. Memur maaş katsayısı bu fark doğrultusunda küçük de olsa arttırılmıştır. bu çerçevede, 2012 yılının 1. altı aylık dönemindeki emekli maaş ve ikramiyelerini yayımlıyoruz.
 
 
26 Ekim 2009 17:11
Kilit görevlerdekilere lojman tahsisi
Hangi kamu personeline lojman tahsis edileceği, tahsis edilecek lojmanların tipi gibi bir çok detay Kamu Konutları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde görev tahsisli konutlar, yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde ise görev tahsisli konut verilecek unvanlar tadat edilmiştir. Ancak cetvelin birinci sırasında "kilit görevler" ifadesine yer verilerek, kamu kurumlarına belirlenmiş unvanlar dışında kalan unvanlara da görev tahsisli konut verilmesi hükme bağlanmıştır. Bu yetkinin sınırlarına yönelik bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Şubat 2009 10:33
Sıra Tahsisli Konutlarda Unvan Önceliği Yok
Kamu personelinin lojmanlara başvuru işlemleri geçen ay tamamlandı. Ancak memurlar.net'in genel mail adresine ulaşan iletilere göre bazı kurumlarda unvanlara göre öncelik yapılmaktadır. Bu noktada şu hususu belirtmek gerekiyor. Eğer lojman, özel, görev veya hizmet tahsisl değilde sadece sıra tahsisli bir konu ise unvan bazında bir öncelik uygulanamaz. Bu konuda daha önce çıkarılmış olan yönergeler, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan yönetmeliğe aykırıdır. devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Ocak 2009 23:35
Lojman İçin Beklenilen Her Yıla Bir Puan Veriliyor
Kamu kurumlarında, Ocak ayında, lojman talebinde bulunacak kamu görevlileri için başvuru alınmaktadır. Memuriyete daha yeni başlayan adayların da başvuruda bulunmaları menfaatlerinedir. İller arasında uygulama farklılığı bulunmamasına ve bir çok ilde uygulama alanı bulmamasına rağmen Kamu Konutları Yönetmeliğinde beklenilen her yıl için (1) puan verilmesi gerektiği açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Mart 2007 14:55
Lojmandaki, TV anten sistemi ve yükselticisinin değiştirilmesi giderini kim karşılar?
 
 
23 Haziran 2006 18:20
Kaymakam onayı ile bekarlar lojmandan çıkarılabilir mi?
 
 
08 Haziran 2006 09:03
Lojman giriş tarihi aynı ise önce kim boşaltacak?
 
 
04 Mart 2006 14:36
Karı koca öğretmenler ayrı ayrı lojman tahsisi talebinde bulunabilir mi?
 
 
10 Şubat 2006 15:59
Hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir?
 
 
10 Şubat 2006 11:53
110 m2'lik lojman için başvuran memura 90 m2'lik lojman verilebilir mi?
 
 
19 Aralık 2005 15:00
Bekar memurlar bir lojmanda kalmaya zorlanabilir mi?
 
 
23 Kasım 2005 08:52
Lojmanda Kalanlar Hangi Giderleri Öder?
Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeler 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca bu Kanunun uygulanmasını görtermek üzere Kamu Konutları Yönetmeliği ve 294 sıra nolu Millî Emlâk Genel Tebliği yürürlüğe konulmuştur. Kamu konutlarında kalanların hangi giderleri ödeyecekleri bu mevzuatta belirlenmiş olup, geniş bir açıklama için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Ağustos 2005 15:15
Askere giden memur konutu boşaltmalı mıdır?
 
 
05 Ağustos 2005 16:25
Sıra tahsisli konut şartlı olarak verilebilir mi?
 
SON HABERLER
13:38 - Gençlik ve Spor Bakanlığından müfettişlere yurt dışı eğitim imkanı13:35 - Karamollaoğlu'ndan 'darbe iddiaları' açıklaması13:32 - 4 turistin uzaya gidiş tarihi açıklandı13:27 - Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaşmaya varılamadı13:24 - Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk13:20 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:12 - TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor13:12 - Gece konut dokunulmazlığını ihlal suçuna 10 yıl hapis13:09 - Yalan söylemek 'boşanma' sebebi sayıldı13:06 - Dilan hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi
12:51 - İYİ Parti'den darbe yorumu: Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz12:48 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 35'i muvazzaf 55 gözaltı12:47 - Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan terörle mücadele vurgusu12:45 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor12:32 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'İdlib' açıklaması12:30 - 'Televizyon karşısında miskinlik' kadınların kalp sağlığı için tehlike arz ediyor12:25 - Gram altın yeni rekorlara koşuyor12:25 - 2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam