Bankalar, promosyon ödemesi için, 'kurumdan ayrılmayacağım' taahhütnamesi imzalatabilir mi?

Memur maaşlarının ödendiği bankaların, promosyon ödemesi için, kamu çalışanlarına "dönem boyunca kurumdan ayrılmayacağım" şeklinde taahhütname imzalatması mümkün değildir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Kasım 2018 14:02, Son Güncelleme : 01 Kasım 2018 14:23
Bankalar, promosyon ödemesi için, 'kurumdan ayrılmayacağım' taahhütnamesi imzalatabilir mi?

SORU: Merhaba... Bir Kamu kurum da memur olarak görev yapmaktayım. Kurumum benim adıma maaş protokolü imzalıyor yalnız banka ödeme yapmak için kurumdan ayrılmayacağım diye taahhütname istiyor.

Bir nevi kurum harcama yetkilisi benim irademi ipotek altına alarak imza atıyor. Bende bu konuda maaşımı farklı bir bankadan alma özgürlüğüm olamaz mı? Bu Başkanlık genelgelerine aykırı değil mi? Bu durumu çözümü için ne yapmalıyım?

CEVAP: 09/07/2007 tarihinde "Banka Promosyonları" konulu 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleriyle söz konusu Genelgede bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu genelgenin 2.,4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"2- Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.

4- Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.

5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir."

Konu hakkındaki Kamu Denetçiliği Kurumu ve yargı kararları gereğince; kamu personeli protokolün geçerli olduğu dönemde kurumdan ayrılması durumunda peşin olarak yararlandığı promosyon ücretinin görev yaptığı dönem dışında kalan kısmını iade etmek zorundadır. Aynı şekilde bir kuruma tayin ile gelen personel göreve başladığı tarihten itibaren yeni başladığı kurumun protokolünden görev yapacağı kısma ilişkin olarak promosyonunu almalıdır.

Bankanın bir kamu personelinden kurumdan ayrılmayacağına ilişkin taahhüt alması hukuken mümkün değildir. Söz konusu belge kurumdan ayrılması durumunda ayrıldığı döneme ilişkin peşin olarak aldığı ücretin iadesi ile ilgili olabilir. Kurumunuzun banka ile yaptığı protokolü inceleyip buna göre işlem yapmanız uygun olur. Ancak bankaya kurumdan ayrılmanız durumunda peşin aldığınız promosyon ücretinin görev yaptığınız dönem dışında kalan kısımlarını ödeyeceğinize dair bir belge imzalamamanız durumunda da söz konusu ücreti iade etmeniz gerekir.

Promosyonlara dair Genelge için tıklayın.

Kamu Denetçiliği Kurumu kararı için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber