1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği yer değiştirmelerde, atamalarda kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir.
31 Mayıs 2019 10:00
Yazdır
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanması ile ilgili olarak mevzuatımızda;

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55 . maddesi 2. fıkrası birinci cümlesindeki; "(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur." hükümlerine göre yer değiştirme sonuçları bakanlığın/il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığının 07/02/2014 tarih ve 556908 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması" konulu yazılarında; "Öğretmen-yönetici atama, yer değiştirme gibi sonuçların toplu listelerde yayımlanmaması; yayımlanması zorunluysa üçüncü taraflarca görülmemesi gereken kişisel verilere (T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, iletişim bilgileri vb.) yer verilmemesi," açıklaması bulunmaktadır.

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI MEM'LER TARAFINDAN T.C. NOLU GİRİŞ İLE YADA PUANLARIN YER ALDIĞI TOPLU LİSTE İLE AÇIKLANMIŞTIR

Kişilerin; T.C. kimlik numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, cihaz kimlikleri, hobiler, tercihler, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan veriler içermeyen yer değiştirme veya atama sonuçlarının internet sitesinden duyurulması gerekmektedir. Bu duyuru şekli puanların yer aldığı toplu liste ile açıklama işlemidir. Bu işlem yanlış anlaşılmaların, şaibelerin ve dedikoduların önüne geçecektir.

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği yer değiştirmelerde, atamalarda kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir. T.C. Nolu giriş İle yapılan açıklamalar puanların görünmemesi için yapıldığı algısını doğurmaktadır.

MEB, atama ve yer değiştirme işlemleri sonrasında kişinin atanıp atanmadığını veya yer değiştirip değiştirmediğini Personel Genel Müdürlüğünün atama sonuç ekranı sayfasında ilan etmektedir.

Bu sayfada kişiler, kişisel şifreleriyle girilen bölümde kişi atanıp atanmadığını veya yer değiştirip değiştirmediğini öğrenmekle birlikte tercihte bulunduğu yere yapılan atama ve yer değiştirmelerdeki minimum veya maksimum puanları da görebilmektedir.

Akabinde MEB, atama ve yer değiştirme işlemleri sonrasında okul bazında oluşan minimum puanları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün sayısal veriler sayfasından ilan etmektedir.

Bu sayfada kişiler, atama ve yer değiştirme işlemleri sonrasında tercihte bulunduğu yere yapılan atama ve yer değiştirmelerdeki minimum veya maksimum puanları ve tüm Türkiye'de oluşan puanları da Excel ortamında görebilmektedir. Bu verileri Bakanlığın açıklamasına rağmen bazı il milli eğitim müdürlüklerinin açıklamaması manidardır.

BRANŞLAR BAZINDA İHTİYAÇ BULUNAN OKULLARIN LİSTESİ DE YAYINLANMAMAKTADIR

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okulların listesini yayınlayan iller bulunduğu gibi yayınlamayan iller de bulunmaktadır. Yayınlamayan illerde ihtiyaç bulunan okul bilgileri dedikodu aracılığıyla yayılmakta yada hatırlı kişilere bu bilgiler verilmektedir.

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okulların listesini yayınlayan il milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyoruz.

TASLAK LİSTE AÇIKLAYIP İTİRAZ HAKKI VEREREK OLASI HATALARIN ÖNÜNE GEÇEN İLLER BULUNMAKTADIR

Kişisel veri içermeyen 2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme toplu sonuçlarının olduğu taslak listeleri açıklayan İl milli eğitim müdürlükleri bulunmaktadır.

Bazı il milli eğitim müdürlükleri taslak liste, nihai olmayan liste, muhtemel liste gibi listeler açıklamıştır. Bu illerden bazıları bir yada iki gün itiraz süresi tanıyarak olası hataları önlemeye çalışmıştır. Taslak listeleri açıklayanların ayrıyeten itiraz süresi verip vermedikleri bilinmemektedir.

Taslak yada nihai olmayan liste açıklanması demek aslında bir itiraz hakkının da verilmesi demektir. Taslak liste açıklamayıp kişisel veri içermeyen direkt toplu sonuçları açıklayan iller de bulunmaktadır.

Bu durumda kişisel veri içermeyen toplu sonuçlarının olduğu taslak listeleri açıklayarak eğer olmuşsa sehven yapılan yanlışlıkların tespit edilip itiraz müessesini çalıştırarak hataları sıfıra indiren il milli eğitim müdürlüklerine teşekkür ediyoruz.

REHBER ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRMELERİNDE MEM'LER TARAFINDAN 21. MADDE GENELLİKLE UYGULANMAMAKTADIR

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri kapsamında Rehber Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri hakkında mevzuatımızda;

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) (Değişik : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre göre 1 Rehber öğretmeni olmayan okullar doldurulmadan diğer okullara rehber öğretmen ataması yapılamamaktadır.

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde Rehber Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi işlemlerinde Norm Kadro Yönetmeliğinin 21. maddesi 4. fıkrası uygulayan iller bulunduğu gibi, uygulamayan illerde bulunmaktadır.

Ayrıca 2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıklar iken il içi sıra sonuçları, il içi sıra, sıramatik listesi, gibi garip terimlerle sonuçları açıklayan il milli eğitim müdürlükleri bulunmaktadır. Bu şekildeki açıklamaların eski alışkanlıklardan yada MEB atama modülünün "sıramatik" şeklindeki isminden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Sayın yetkililerimiz 2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri bir defa yapılmaktadır. Ortada herhangi bir sıra yada sıramatik işlemi söz konusu değildir. Sonuçları açıklarken duyuru başlığında yada inhada kullandığınız sıramatik sonuçları gibi terimler beklenti meydan getirmekte sanki il içi sıralar çalıştırılacakmış gibi algılanmaktadır. Doğrusu sıra ataması şeklinde değil de yer değiştirme şeklinde açıklanmasıdır.

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını T.C. Nolu giriş ile yapılan açıklama ile yapmasına rağmen kişilerin tercihlerine yapılan atamalarda Max. ve Min. puanları açıklayan illerde bulunmaktadır.

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda il milli eğitim müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması için MEB'in çıkarmış olduğu kılavuz ve duyuruların en ufak bir ihmale yol açmaması için detaylandırılarak açıklaması ve iş akış şeması oluşturması gerekmektedir.

Ancak, unutmayalım ki, gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz. Eğer İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlerin hakkına girecek şekilde Yönetici adaylarının puan sıralamasında veya il içi yer değiştirmelerinde bir işlem yapmış ise bunu gören bir göz yok ise de buna şahit olan yaratıcı vardır.

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
09:00 - Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?08:47 - 9 TL'den başlayan fiyatlarla08:36 - MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü08:35 - Kara yollarında durum08:31 - MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı08:29 - Belediyece işten çıkarılanları Çalışma Bakanlığı inceliyor08:27 - Dışişleri Bakanlığının 35 kişilik atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı08:16 - Kore gazisi dedesinin izinde başarıya koştu08:01 - Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı07:55 - İzmir otoyoluna vatandaştan rağbet
07:46 - Fed'den bu yıl yeni faiz indirimleri bekleniyor07:35 - MiT'e sızan FETÖ'cü casus değilmiş07:31 - Konut stoku çok yeni yapı yok07:16 - Asıl yangın sistemde07:11 - ABD'nin MLKP ile görüşmesi: PKK yerine yeni maşa arıyorlar06:51 - İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir06:40 - Küçükçekmece'de hastanede yangın06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam