Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?

Ak Parti tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunulan kanun teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Teklif son olarak Cumartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Teklifte suçun şahsiliğini dikkate alan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Aralık 2019 09:35, Son Güncelleme : 20 Aralık 2019 09:37
Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin 657 sayılı Kanun maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali sonrasında, konu ile ilgili tüm gelişmeleri www.memurlar.net olarak anlık takip ediyor ve sizlere aktarıyoruz.

https://www.memurlar.net/haber/873591/ak-parti-guvenlik-sorusturmasi-teklifini-tbmm-ye-sundu.html

https://www.memurlar.net/haber/874007/guvenlik-sorusturmasi-teklifi-plan-ve-butce-komisyonunda.html

https://www.memurlar.net/haber/874086/guvenlik-sorusturmasi-kanun-teklifinde-ilk-asama-gecildi.html

Uygulamada ortaya çıkan sorunları ve kamu idarelerinin güvenlik soruşturması sonucunda tesis ettiği idari işlemlere karşı açılan idari davalarda yargının yaklaşımını da nazara alarak, yapılacak yeni düzenlemede bulunması gereken hususlara da bu yazımızda yer vermiştik.

Memurlar.net'te, AYM kararı sonrasında, yeni yasal düzenleme nasıl yapılmalı? başlıklı dosyada şu hususların altını çizmiştik.

"Bu çerçevede özellikle;

1- Akrabalık bağları nedeniyle güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandırılmasının, her şeyden önce cezanın şahsiliği ilkesine aykırılık teşkil etmekte,

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının hangi kriterler ele alınarak ve hangi kişisel veriler toplanıp işlenerek yapılacağı konusunun ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir."

Geldiğimiz noktada TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, toplanan kişisel veriler ile ilgili bazı düzenlemeler bulunmakta ise de suç ve cezanın şahsiliği ilkesini dile getiren bir düzenleme BULUNMAMAKTADIR.

Ancak bu durum, güvenlik soruşturması yapacak olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından şahsilik ilkesinin göz ardı edilebileceği anlamına gelmemektedir. Nitekim şahsilik ilkesi, adli ve idari cezalar için öngörülmüş temel bir evrensel ilkedir ve her halde uygulanmalıdır.

Öte yandan şahsilik ilkesine dikkat edilmesi, ülkemiz hukuk düzenine yeni giren ve uygulama bulan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında da önem arz etmektedir. Zira kamu görevine girecek olan bir kimsenin hakkında kişisel veri toplanması ve değerlendirmeye konu edilmesi kanımızca meşru bir amaç doğrultusunda doğru ve mümkün iken, bu kimsenin akrabaları veya yakınları hakkında böyle bir toplama ve değerlendirme yapılması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu düzenlemelerine ve kanunun amacına da aykırı olacaktır. Dolayısıyla kişilerin akrabalık bağları üzerinden tespitlere giderek diğer kimselerin kişisel verileri üzerinden değerlendirme yapılmasının, şahsilik ilkesi ile birlikte kişisel veriler ile ilgili mevzuatın da ihlalini doğuracağı kanaatindeyiz.

TBMM'ye sunulan yasa teklifi kabul edilip Cumhurbaşkanlığına gönderildiğinde, bir bütün olarak yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında getirdiği eleştirileri karşılayıp karşılamadığı konusunu ele alacağız.

Av. Çağrı ÜNSAL - Ankara Barosu

Bu Habere Tepkiniz