1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu

16 Ekim 2007 21:33
Yazdır

Aşağıdaki belgeleri açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.

Genel Bilgiler

Tablo 1,2,3: Öğrenim Yapılacak Alanlar ve Kontenjanları

Tablo 4: Üniversiteler ve Kodları

Tablo 5: Yükseköğretim Lisans Programları ve Kodları

Tablo 6A: Yükseköğretim Kurumları Adına Öğrenim Yapılacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programları Bitirenlerin Başvurabilecekleri

Tablo 6B: Kamu Kurumları Adına Öğrenim Yapılacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programları Bitirenlerin Başvurabilecekleri

Tablo 6C: Türkiye Petrolleri A.O Adına Öğrenim Yapılacak Alanlar ve Bu Alanlara Hangi Programları Bitirenlerin Başvurabilecekleri


Bu Kılavuz, 1416 Sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile kamu kurumlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek adayların, seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 01.10.2007 tarih ve 21265 Sayılı Makam Onayı ile kabul edilmiştir.

2007-YLSY Yerleştirme ücreti : 10,00 YTL
2007- YLSY Başvuru tarihleri : 16 Ekim - 30 Ekim 2007

DİKKAT ! Bu Kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr

Başvurma ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Başkanlığı (SHB) 06538 Bilkent-ANKARA
Telefon Numarası:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
Başvurma işlemleri için:
http://ylsy.osym.gov.tr
YLSY Yerleştirme Sonuçları İçin İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu:
Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 Üsküdar- İSTANBUL
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü
YLSY ile ilgili bilgi almak için : 0 312 413 16 24-31-32-43
http://yogm.meb.gov.tr

DİKKAT ! Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
Bu kılavuz, 1416 Sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ile kamu kurumlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek adayların, seçimi ile ilgili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek kontenjanlara yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

1.1 Yurtdışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

1.2 Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların LES, ALES (SAY-SÖZ-EA) veya TUS (Klinik Tıp Bilimleri (K) - Temel Tıp Bilimleri (T)) sınavlarından aldıkları puanların en yüksek olanı dikkate alınacaktır.

1.3 Lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına yurtdışına öğrenci gönderilecek alanlar, kontenjanları ile birlikte Tablo-1'de, Kamu Kurumları adına öğrenim yapılacak alanlar ve kontenjanları ile birlikte Tablo-2'de, TPAO adına yurtdışına öğrenci gönderilecek alanlar ve kontenjanları ise Tablo-3'te gösterilmiştir.

1.4 Verilecek burslara, başvurma koşullarına uyan (Bk. 2.1) yalnız lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler. Yükseköğretim kurumları adına verilecek burs ile yurtdışında öğrenim yapmaya hak kazanacak olanların yüksek lisans ile birlikte doktora ya da doktora öğrenimi yapmaları zorunludur.

Kamu Kurumları adına kontenjanlara yerleştirilen adayların ise yükseklisans gerekirse doktora öğrenimi yapmalarına izin verilecektir. TPAO adına kontenjanlara yerleştirilen adayların ise yurtdışında sadece yüksek lisans öğrenimi yapmaları gerekmektedir.

1.5 Verilen burs karşılıklı olup bursu alan aday, yurtdışında öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına burs kazandıkları yükseköğretim kurumlarında / kurumlarda veya bu kurumların uygun göreceği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getireceklerdir.

1.6 Adayların, yurtdışına gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen koşullara uymaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koşullara uymadıkları tespit edilenler, bu seçimden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

1.7 Programlara yerleştirilen adaylardan resmi bir görevde çalışanların görevlerinden istifa etmeleri istenecektir.

1.8 Tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra adayların, Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te belirtilen programlar için adına öğrenim yapılacak üniversite/kurum veya öğrenim konusu değişikliği yapılması mümkün değildir. Ülke değişikliği zorunlu hallerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İlgili kurum ve TPAO'nun görüşleri alınmak suretiyle yapılabilir.

1.9 Yapılacak yerleştirme işlemleri sonunda hangi nedenle olursa olsun boş kalan kontenjanlara sonradan yerleştirme yapılmayacaktır.

2. BAŞVURMA
2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI
Yurtdışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak (Yurtdışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.),
c) 2005-LES-Aralık, 2006-LES-Mayıs, 2006-LES-Aralık dönemi sonuçlarının ALES'e dönüştürülmüş puanı (LES / ALES dönüşümü yapmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini kullanabilirler.)
veya 2007-ALES-Mayıs dönemi puanı, tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 80; 2006-TUS Nisan, 2006-TUS Eylül, 2007-TUS Nisan veya 2007-TUS Eylül dönemlerinde yapılan Bilim Sınavların birinden en az 55 almış olmak,
d) 1981 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; alan ile ilgili yüksek lisans derecesinesahip olanlar ile bayanlar ve askerliğini yapmış erkek adaylar için 1980 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.),
e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f) Lisans öğreniminde normal öğrenim programını en fazla bir yıl gecikmeli tamamlamış olmak (hazırlık sınıfı hariç),
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeniyle yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.),
h) Sağlık durumu yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak (normal iletişim kurabilme-konuşabilme gücüne, eğitim ve öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak. Yerleştirilen adaylardan sağlık raporu istenecektir.),
i) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması ?dört üzerinden 2,75", ?on üzerinden 7,00", ?yüz üzerinden 70,00" veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kabul edilmeyecektir.) veya lisans mezunu olduğu bölümde mezuniyet yılı itibariyle başarı sıralamasında ilk %15'e girmiş olmak,
DİKKAT! Yukarıdaki koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adaylar, yerleştirme işlemine alınmış, hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar bile, bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ
Yurtdışında yüksek lisans öğrenimi görmek üzere başvuracak adaylar, başvurularını 16 - 30 Ekim 2007 tarihleri arasında http://ylsy.osym.gov.tr . adresinden yapacaklardır. Adaylar, yerleştirme işlemine alınabilmeleri için başvuru ve tercih işlemlerini elektronik ortamda yapmış, yerleştirme ücreti olan 10,00 YTL 'yi Yapı Kredi Bankası Güvenevler Ankara Şubesi 66965686 no'lu hesabına T.C.Kimlik Numarası, Ad ve Soyadını belirterek yatırmış olmalıdırlar.

2.3 ADAY BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Bilgi Formu kısmında doldurulacak 17 bilgi alanı bulunmaktadır. Her alanın başında sıra numarası ile o alana yazılması istenen bilgilerin ne olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir.

1.T.C. KİMLİK NUMARASI
2.ADI
3.SOYADI
4.BABA ADI
5.CİNSİYET
6.DOĞUM TARİHİ

7. MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
Bu alana, mezun olunan üniversitenin Tablo-4'teki kodu işaretlenecektir.

8.MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI
Adaylar, mezun oldukları lisans programının kodunu Tablo-5'ten bularak buraya yazacaklardır. Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi programları bitirenlerin başvurabilecekleri Tablo-6'da yer almaktadır. Adaylar Tablo-1, Tablo-2 veya Tablo-3'teki tercihlerini sadece mezun oldukları lisans programının karşısındaki alanlardan yapabileceklerini unutmamalıdırlar. Bu nedenle, adayların tercihlerini yaparken Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Bu alanlara Nüfus Cüzdanınızda yer alan bilgilerinizi değiştirmeden ve kısaltmadan yazınız.

9.GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASI VE ÖLÇEĞİ
Bu alanda, mezun olunan üniversitede kullanılan not sistemi ile ilgili seçenek işaretlenecek ve herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmadan, lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması veya lisans mezunu olduğu bölümde mezuniyet yılı itibariyle başarı sıralamasında ilk %15'e girildiği yazılacaktır.

10. LİSANS PROGRAMINI TAMAMLAMA SÜRESİ
Bu alanda lisans öğrenimini tamamlama süresini belirten seçenek işaretlenecektir.

11.YÜKSEK LİSANS DURUMU
Bu alanda yüksek lisans durumunu belirten seçenek işaretlenecektir.

12.GİRDİĞİNİZ SINAVLAR
Bu alanda, girdiğiniz LES, ALES veya TUS sınavlarına ait puanlarınızı yazınız.

13.TERCİHLER
Formun bu alanı Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te gösterilen programlardan tercih edilenlerin, istek sırasına göre belirtilmesi için ayrılmıştır.

Bir aday yalnız mezun olduğu alan veya alanın alt dallarına verilen kontenjanlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla (Bk.1.4 ve 2.1), Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'ten toplam en çok 10 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Tercihlerin dikkatle yazılması gerekmektedir. Yanlış yazılan tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın yazılması durumunda, yazılan program tercih edilen program gibi işlem görür. Tablo-6'da "Hangi Programları Bitirenlerin Başvurabileceği" sütununda yer alan kendi mezuniyet alanınızın karşısındaki alanların dışındaki alan/alt dallardan (programlardan) tercih yapıldığı takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlış yazılmasının sonuçlarından aday sorumludur. Aday Bilgi Formu elektronik ortamda teslim edildikten sonra tercihlerde değişiklik yapılmaz. Seçme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen dalların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

14.YAZIŞMA ADRESİ
15.TELEFON NO
16.E-POSTA ADRESİ (varsa)
17.ASKERLİK DURUMU

Bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güvenilir
bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı
bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını
unutmayınız.

Askerlik durumunu belirten seçenek işaretlenecektir.

Daha önce yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmüş olan adaylar varsa bunlar, 1111 sayılı Kanunun 35. maddesinin E fıkrasındaki "Ancak bu Kanunun 86. (yoklama kaçağı) veya 89. (bakaya) maddelerinin birinden soruşturma açılan yükümlüler sevk tehiri taleplerinden önce askerlik şubelerine müracaat ederek haklarında beraat veya takipsizlik kararı aldırmalıdırlar. Aksi halde yerleştirilseler dahi sevk tehiri işlemi yapılmamaktadır." hükmünü dikkate alarak sorunlarını önceden çözmelidirler.

2.4 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvurma koşullarından (Bk.2.1) herhangi birini taşımadığı halde başvuranların, Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin, Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin, Yerleştirme ücretini yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme konmayacaktır.

Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen başvurular işleme konur. Başvuruda verilen bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılmasından aday sorumludur. Eksik
ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yerleştirilen adayların YLSY'ye başvuruları sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunun belgelendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığınca istenecektir. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, Aday Bilgi Formuna yazdıkları adres, telefon ve e-posta adreslerindeki değişikleri derhal dilekçe ile MEB'e bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir bildirim yapmadıkları taktirde, eski adres, telefon ve e-postalarına yapılacak her türlü bildirim şahıslarına yapılmış sayılacaktır.

3. YERLEŞTİRME
3.1 Yerleştirme işleminde, adayların LES puanı ALES puanına dönüştürülecek (LES / ALES dönüşümü
yapmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini kullanabilirler.) ve ALES puanı olarak işleme
tabi tutulacaktır.
3.2 Yerleştirme İşlemi adayların ALES puanları ve TUS puanları esas alınarak ve en yüksek puandan
başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.
3.3 Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin, P programını Aday
A birinci tercihinde, Aday B üçüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan
yüksekse, ayrıca P programı için puanı yeterliyse ve aday B ilk iki tercihine puanı yetmediği için
seçilmemişse P programına aday A değil, puanı yüksek olduğu için aday B seçilecektir.
3.4 Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda söz konusu programı
daha üst tercihinde gösterene; eşitlik yine sürdüğü takdirde doğum yılı büyük (yaşı küçük) olan
adaya öncelik verilecektir.
3.5 LES (ALES'e dönüştürülmüş), ALES veya TUS'a birden fazla girmiş adayların yerleştirmeye esas
olacak puanlarının hesaplanmasında bu sınavlarda aldıkları en yüksek ilgili puanı kullanılacaktır.
Şimdiye kadar yapılmış olan 2005 Aralık, 2006 Mayıs, 2006 Aralık LES sonuçlarının ALES'e
dönüştürülmesi veya 2007 Mayıs döneminde yapılan ALES'ten tercih edebileceği programın puan
türünden en az 80 ve üstü puanlardan en büyüğü geçerli sayılacaktır.
3.6 Kılavuzda yayınlanan tablolarda yer alan bilgiler T.C.Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından gönderildiği şekilde yayınlanmıştır. Bu tabloların içeriği hakkında ilgili kurumlardan
bilgi alınabilir.

4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI
Adaylar bir programa yerleştirilip yerleştirilmediklerini http://www.osym.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak
tarihte öğreneceklerdir.

5. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLER
5.1 Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'te belirtilen alanlara yerleştirilen adayların belgelerinin incelenerek
değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgeleri "T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel
Müdürlüğü Bakanlık Merkez Bina 6.Kat A Blok 06648 Bakanlıklar ANKARA" adresine eksiksiz
ulaştırmaları gerekmektedir. İstenen belgeler; a) Nüfus Cüzdanı fotokopyası, b) Mezuniyet belgesi
veya diploma örneği (noter veya üniversite tarafından onaylı), c) Not ortalamasını gösterir belge
(transkript) aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği; not ortalaması yetersiz olanlardan mezun
olduğu bölümde mezuniyet yılı itibariyle başarı sıralamasında ilk %15'e girdiğine dair belgenin aslı,
d) Yerleştirmeye esas teşkil eden LES, ALES veya TUS puanı belgesinin (aslı veya noter tarafından
"aslının aynıdır" şeklinde) onaylı örneği.
5.2 Adayların, Sonuç Belgesinde ve yerleştirme duyurusunda belirtilen tarihler içinde istenen belgeleri
T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. İstenen
belgeleri belirtilen süre içerisinde T.C.Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırmayan adaylar ile inceleme
sonucunda başvuru için belirtilen koşullara uymadığı tespit edilenler, bu seçimden doğan tüm
haklarını yitireceklerdir.
5.3 Yerleştirilen adayların MEB tarafından belgelerinin değerlendirilmesinden sonra adaylara yapmaları
gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yogm.meb.gov.tr adresinde
ayrıca duyurulacaktır.
5.4 2008 yılı içerisinde başlıyacak şekilde okul kabul belgesi (akseptans) temin etmiş adaylar,
belgelerini teslim ettikleri tarihi müteakiben öğrenimlerinin başlama tarihine göre yurt dışına
gönderileceklerdir.
5.5 Eğitim dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim yapmaya hak kazanan ve yeterli dil puanı olmayan
adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim uyarınca İngilizce seviye tespit sınavına
alınacaklardır.
Yeterli seviyede İngilizce bilmeyen adayların (öncelikle yurtiçinde) T.C.Milli Eğitim Bakanlığınca
organize edilecek dil kurslarına katılmaları zorunludur.
Dil kursları, seviye tespit sınavında alınacak puana göre kurlar halinde düzenlenecektir. Kurs bitimini
takip eden 3 ay içerisinde MEB tarafından kabul edilen üniversitelerin istediği TOEFL (İnternet
tabanlı 79-80, bilgisayar tabanlı 213, yazılı 550) puanının alınması gerekmektedir.
Yurtiçinde ya da yurtdışında verilecek dil öğreniminin süresi en fazla bir yıldır. Bir yıl içinde gerekli
puanı alamayanların bursluluk hakları iptal edilir.
5.6 Dil eğitiminin bitiminde ilgililerin yüksek lisans öğrenimine başlamaları veya başlayacak ilk döneme
kabul almaları şarttır.
5.7 Bursu almaya hak kazanan adayların, en geç 2008 yılı içerisinde başlayacak şekilde sağlayacakları
kabul belgelerini öğrenime başlayacakları tarihten 3 ay önce MEB'e vermiş olmaları gerekmektedir.
5.8 Öğretim dili İngilizce olan ülkeler dışında öğrenim yapmaya hak kazanacak öğrenciler doğrudan
yurtdışına gönderileceklerdir. Bu eğitim için verilecek süre en fazla bir yıldır.
5.9 Öğrenim yapılacak ülke dilinin öğretimi ile ilgili programlarda öğrenim yapmaya hak kazanan
adaylara ayrıca dil öğrenimi için süre verilmeyecek; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen
takvime göre doğrudan yüksek lisans seviyesinde öğrenime başlamaları istenecektir.
5.10 TPAO adına bursu almaya hak kazanacak adayların, TPAO tarafından belirlenecek yurtdışındaki
üniversitelerden kayıt-kabul belgesi temin etme sorumluluğu kendilerine aittir. Belirlenen üniversiteler
dışındaki üniversitelerden temin edilecek kayıt-kabul belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.11 TPAO adına verilen burs ile yurtdışında öğrenim yapmaya hak kazanacak adayların T.C. Milli Eğitim
Bakanlığının yanı sıra ilgili kurumca istenebilecek diğer işlemleri yapmaları ve belgeleri tamamlamaları
gerekmektedir.

TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile bazı kamu kurumlarının ve TPAO'nın uzman personel
ihtiyacını karşılamak amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurtdışına öğrenci gönderilecek
alanlar, puan türleri ve kontenjanları ile birlikte Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'de gösterilmiştir.
2. Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'den toplam en çok 10 tercih yapılabilir. Tercihlerin tümünün kullanılması
zorunlu değildir.
3. Tercih yapılmadan önce, mezun olunan lisans programı Tablo-5'den saptanmalı ve hangi programları
bitirenlerin hangi alanlara (programlara) başvurabileceklerini gösteren Tablo-6A, Tablo-6B ve Tablo-6C
dikkatle incelenmelidir. Tablo-5'den kodlanan lisans programından mezun olanların, Tablo-6A, Tablo-
6B ve Tablo-6C'de belirtilen başvurabilecekleri alanların dışındaki alanlardan (programlardan) yaptıkları
tercihler iptal edilecektir.
4. Tablo-6A, Tablo-6B ve Tablo-6C'de burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi programları bitirenlerin
başvurabilecekleri gösterilmektedir. Bitirilen program bu tablonun değişik yerlerinde geçmekte olabilir.
Tercih etmeyi düşünülen alanlar (programlar) ile ilgili karar verilmeden önce, bu tablonun tümünün
incelenmesi adayın yararına olacaktır.
5. Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3'de Puan Türü sütununda yer alan *** işareti olan programlar için puan türü
ayrımı ( SAY, SÖZ ve EA) yapılmamıştır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 21,726 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam