Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselmesinde neler değişti?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 703 sayılı KHK öncesinde var olan iki bakanlığın görevde yükselme yönetmeliğini yürürlükten kaldırdı. Bakanlığın yeni görevde yükselme yönetmeliği 13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
13 Şubat 2021 10:44
+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselmesinde neler değişti?

4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile
21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,
yürürlükten kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikte, merkez teşkilatındaki teknik ve idari şube müdürlüklerine de yer verildi.

Bu yönetmelik değişikliği Bakanlığın unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı için hazırlık yapacağı anlamına gelmektedir.

İşte 13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemenin karşılaştırmalı "Özel Şartlar" maddesi:

ESKİ DÜZENLEME YENİ DÜZENLEME

a) Merkez teşkilatındaki şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, biyolog, veteriner hekim, kimyager, matematikçi, arkeolog, çözümleyici kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatında sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

4) Atama yapılacak kadronun bulunduğu birimin hizmet alanında görev yapabilecek unvana sahip olmak,

b) Merkez teşkilatındaki şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibarıyla APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, sosyolog, psikolog, eczacı, ev ekonomisti, ekonomist, şef, araştırmacı, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, kütüphaneci, rehber, sosyal çalışmacı, spiker, muhabir, yapım ve yayın elemanı, yapım ve yayın görevlisi, yayın şefi veya koruma ve güvenlik şefi kadrolarında en az bir yıl; programcı, tekniker, memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, sekreter, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, laborant, diyetisyen, hemşire, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni, dekoratör, sağlık memuru, makinist, rasatçı, matbaacı, muhasebeci, teknik ressam, dava takip memuru, topograf, grafiker, redaktör, fotoğrafçı, kameraman, teknisyen, kaptan, gemi adamı, orman muhafaza memuru, haberleşme memuru veya haberleşme teknisyeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatında sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

a) Taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına; bu bentte sayılan lisans mezunları arasından, görevde yükselme sınavı sonucunda atama yapılır. Buna göre şube müdürü kadrolarından;

1) Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bölümleri veya mühendislik fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma bölümleri ve mühendislik fakültelerinin gıda ve kimya mühendisliği bölümleri, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, fen fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

3) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bahçe bitkileri, bağ bahçe, bahçe bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bağcılık, bitki koruma veya bitki sağlığı, tarım makinaları, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

4) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

5) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, siyasal bilgiler, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin gıda, kimya mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, istatistik bölümleri, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji ve istatistik bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen diğer bölümlerden mezun olmak,

8) Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri ile zootekni bölümleri, veteriner fakültesi ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

9) Arazi Edindirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

10) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak,

c) Taşra teşkilatında;

1) Şube müdürü (Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların tarım ekonomisi, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, kültür teknik, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, toprak, tarımsal mekanizasyon, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği veya jeodezi ve haritacılık bölümlerinden mezun olmak ve mühendis kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Şube müdürü (Gıda ve Yem) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, su ürünleri, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, biyoloji, kimya veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, biyolog, kimyager ve veteriner hekim kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube müdürü (Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, bitki sağlığı, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, kültür teknik, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal biyoteknoloji veya toprak bölümlerinden mezun olmak ve mühendis kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

4) Şube müdürü (Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği) kadrosuna atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak ve veteriner hekim kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

5) Şube müdürü (Balıkçılık ve Su Ürünleri) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, zootekni, veteriner hekimliği veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, veteriner hekim veya biyolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

6) Şube müdürü (Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların veteriner hekimliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisliği veya zootekni bölümlerinden mezun olmak, veteriner hekim, mühendis kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

7) Şube müdürü (Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak, mühendis, veteriner hekim kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

8) Şube müdürü (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, (a) bendinin (1) numaralı ve (b) bendinin (1) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

9) Şube müdürü (Çayır, Mera ve Yem Bitkileri) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bitki koruma veya bitki sağlığı, bahçe bitkileri, kültür teknik, tarım ekonomisi, zootekni, tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, hayvansal üretim, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme veya orman mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve mühendis kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

10) Şube müdürü (Doğa Koruma ve Sulak Alanlar) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, ziraat mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, jeoloji mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, peyzaj mimarlığı, harita mühendisliği, şehir ve bölge planlama, biyoloji, kimya mühendisliği, arkeoloji, kimya veya jeofizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, jeolog, jeofizikçi, şehir plancısı, kimyager, arkeolog veya biyolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

11) Şube müdürü (Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, su ürünleri mühendisliği veya zootekni bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, veteriner hekim veya biyolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

12) Şube müdürü (Milli Parklar) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, ziraat mühendisliği, mimarlık, harita mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, jeoloji veya jeomorfoloji bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

13) Şube müdürü (Planlama ve Koordinasyon) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, fizik, istatistik, biyoloji, veteriner hekimliği, kimya, kütüphanecilik veya arkeoloji bölümleri dışındaki diğer bölümlerinden mezun olmak ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

14) Şube müdürü (İdari ve Mali İşler) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, fizik, istatistik, biyoloji, veteriner hekimlik, kimya veya arkeoloji bölümleri dışındaki diğer bölümlerinden mezun olmak ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

15) Bölge müdürlüklerine bağlı illerdeki şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, ziraat mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, jeoloji, jeofizik, harita mühendisliği veya coğrafya bölümlerinden mezun olmak, mühendis, veteriner hekim, mimar, şehir plancısı, biyolog, kimyager, arkeolog, jeolog, jeofizikçi veya jeomorfolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

e) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Sertifika türü silahlı olan Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak,

h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak,

ç) Eğitim uzmanı veya uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri fakültesi, uzman olarak atanabilmek için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

g) Eğitim uzmanı veya uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri fakültesi mezunu olmak,

2) Uzman olarak atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

ğ) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Günümüz şartlarında geçerliliği kabul edilen ve sıkça kullanılan an az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe bölümünde en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların muhasebe, işletme, maliye, iktisat veya ekonomi bölümlerinden mezun olmak,

2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

f) Ayniyat saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe bölümünde en az iki yıl çalışmış olmak,

i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 160 saatlik bilgisayar kursu sertifikasına sahip olmak ya da örgün eğitimde en az bir dönem bilgisayar işletimine ilişkin ders aldığını belgelemek veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

j) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) MEB onaylı bilgisayar kursu sertifikasına sahip olmak ya da en az iki dönem bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

ğ) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar veya sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

k) Memur, spiker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, santral memuru, haberleşme memuru, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, mutemet, daktilograf, veznedar veya sekreter kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlığın ihtiyacına göre en az beş yıllık (B), (C), (D) veya (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlığın ihtiyacına göre en az üç yıllık (B), (C), (D) veya (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:04 - MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı00:01 - İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu00:00 - 28 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Şırnak nasıl başardı?23:23 - Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı23:21 - CHP'den parti üye sayısına ilişkin açıklama
23:13 - Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak23:08 - Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar22:46 - Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti22:37 - Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı22:35 - Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi22:22 - Erbakan'ı anma toplantısı, muhalefeti birleştirdi
22:19 - Bakan Ziya Selçuk'tan formasyon açıklaması22:14 - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecanlandıran gelişme!22:10 - Yüz yüze sınavlar olacak mı? Bakan Selçuk cevapladı21:37 - 'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü!21:34 - Pavyona çevrilen 2 kafeye yapılan baskında 40 kişi yakalandı
21:33 - Hatay'da AK Parti Gençlik kolları özür diledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam