2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yeni mahkeme kararı

Üst mahkeme niteliğinde olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamuda çalışanlara tercih hakkı verilmeyen yönetmelik hükmü hakkında yürürlüğü durdurma kararı veren Danıştay 2. Dairesi kararını kaldırdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2021 21:41, Son Güncelleme : 02 Nisan 2021 09:00
2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yeni mahkeme kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020/7 KPSS tercihlerinde, kamuda çalışanların, boş kadrolarını tercih etmesini engellemek için mevzuat düzenlemesi yapmıştı. Tıklayın. Mevzuat değişikliği sonrasında, 2020/7 KPSS tercihleri için adayların başvurusu alınmış ancak kamuda çalışanların başvurusu reddedilmiştir.

Kamuda çalışanlar, mevzuat hükmünün iptali için dava açmış ve Danıştay 2. Dairesi, 9 ay sonra mevzuat hükmünü iptal etmişti. İptal kararını uygulayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2347 sözleşmeli pozisyonu bir daha ilana çıkarak, bu kez sadece 2020/7 KPSS tercihleri sırasında kamuda olup da tercih edemeyenlerin başvurusunu almıştır. Başvuran adaylar 2020 yılı mart ayındaki taban puanlara göre kadrolara yerleştirilmiştir. 100 civarında adayın, geçen yıl oluşan taban puanların üstüne çıkarak yerleşmeye hak kazandığı belirtilmiştir.

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuat hükmü hakkında yürürlüğü durdurma kararı veren Danıştay kararına itiraz etmiştir. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 2. Dairesinin kararını iptal etmiştir. Bu yeni gelişme 27 Ocak 2021 tarihinde başvuruları sonra eren 2020/7 KPSS yeniden tercih işlemlerinin iptali anlamına gelmektedir. Zira yeniden tercih işlemleri Danıştay 2. Dairesinin kararı üzerine alınmış, ancak üst mahkeme Danıştay 2. Dairesinin kararını kaldırmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak "çalışmalarımız yargı kararları esas alınarak devam etmektedir." demiştir.

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI:

Bakanlığımıza yapılan KPSS 2020/7 ve KPSS 2020/7 Mahkeme Kararı Gereği Yapılan Yeni Yerleştirme Hakkında

09/05/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın 2. maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasın İlişkin Esaslara Geçici Madde 19. Olarak eklenen "Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz." hükmü düzenlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı aleyhine açılan davada Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 tarihli ve E.No:2020/973 sayılı kararı ile "yürütmenin durdurulmasına" karar verilmiştir.

Bu karara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının itirazı üzerine Danıştay İdare Dava Daireleri Kanununun 20.01.2021 tarihli ve YD. İtiraz No: 2020/628 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile "yürütmenin durdurulması isteminin reddine" karar verilmiş olup çalışmalarımız yargı kararları esas alınarak devam etmektedir.

Bu Habere Tepkiniz