Mülki idare amirlerinin yer değişikliğine esas 6 ilçede düzenleme

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan 6 ilçenin hizmet sınıfında değişiklik yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ağustos 2021 19:22
Mülki idare amirlerinin yer değişikliğine esas 6 ilçede düzenleme

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde yapılan ve 20 Ağustos 2021 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

MADDE 1 - 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

"İLİ----İLÇESİ----ESKİ SINIFI----YENİ SINIFI
BİTLİS----Hizan---4-----6
ERZİNCAN----Çayırlı---4---6
HATAY----Hassa----4----6
MARDİN----Savur----4----6
SİVAS----Hafik----4----6
TUNCELİ----Hozat----4---6"

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Bu Habere Tepkiniz