1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Mevzuat

Mevzuat

 
08:36
22 Mayıs 2018
4/B'ye geçen 4/C'lilerin ücretleri için düzenleme4/B'ye aktarılan 4/C'lilerin ücretlerinin ayın 15'inde ödeneceğine yönelik düzenleme kaldırıldı.
 
 
09:37
20 Mayıs 2018
Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde 'ücret' düzenlemesiMesleki Yeterlik Kurumunun ücretleri düzenleyen yönetmelik maddesinde düzenleme
 
 
11:40
18 Mayıs 2018
2 Vali merkeze alındı, 4 İl'e yeni Vali atandıİçişleri Bakanlığı tarafından bazı illerin valileri merkez valiliğine alınırken, yerlerine yeni vali ataması yapıldı.
 
 
07:15
18 Mayıs 2018
Ekonomi Bakanlığı Müşavirliği'ne atamaAçık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliği'ne Murat Doğanay atandı
 
 
18:46
17 Mayıs 2018
Sağlık Uygulama Tebliğinin son haliSGK, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin son halini yayımladı
 
 
03:39
17 Mayıs 2018
Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte DeğişiklikMaliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
03:37
17 Mayıs 2018
Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklikMaliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
09:02
15 Mayıs 2018
Polis sandığından, 15 Temmuz malullerine yardımPolis sandığı, 15 Temmuz darbesinde yaralanan ve kendilerine 2330 sayılı Kanuna göre nakdi tazminat ödenen ancak ama maluliyet yardımı verilemeyenlere bir defaya mahsus olmak üzere nakdi tazminatın 1/5'i oranında maluliyet yardımı verecek.
 
 
06:00
11 Mayıs 2018
Sandık kurullarında görev alacak memurlar için izin GenelgesiSandık kurullarında görevlendirilen kamu görevlilerinin yıllık izin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
09:20
10 Mayıs 2018
YSK'dan, Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine dair GenelgeYüksek Seçim Kurulunun 06/05/2018 Tarihli ve 390 Sayılı Kararı ve Eki 135 Sayılı Genelge Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri
 
 
05:21
10 Mayıs 2018
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldıSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
 
02:29
10 Mayıs 2018
TRT Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikTürkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
08:36
09 Mayıs 2018
İller bankası, belediye gelirlerinde 6 ay kesinti yapmayacakBakanlar Kurulu, 2018 yılının Mayıs ayından itibaren, belediyelere aktarılacak vergi gelirlerinde kesinti yapılmamasına karar verdi.
 
 
08:00
08 Mayıs 2018
Hastanelerin birlikte kullanımına dair yönetmelikte değişiklik yapıldıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
 
03:29
08 Mayıs 2018
İki kurumun, memur sendika kolu belirlendiKamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
14:53
07 Mayıs 2018
SGK Başkan Yardımcılığı'na atama yapıldıSosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Selim Çelenk görevlendirildi
 
 
05:31
05 Mayıs 2018
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği YönetmeliğiKişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.
 
 
07:00
04 Mayıs 2018
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durdurulduYurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı
 
 
07:00
04 Mayıs 2018
Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durdurulduYurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı
 
 
05:06
04 Mayıs 2018
Diyanet'ten atama kararı: 22 ile yeni müftü atandıDiyanet İşleri Başkanlığında birinci derece kadrolu 22 ile yeni müftü atandı.
 
 
10:09
29 Nisan 2018
6 Bakanlığa ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandıBaşbakan Yardımcılığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
 
11:38
28 Nisan 2018
Mahalli idare şirketlerinde personel çalıştırılması esasları2018/11608 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
 
 
11:35
28 Nisan 2018
7139 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı7139 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
 
08:28
26 Nisan 2018
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat YönetmeliğiKişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği.
 
 
22:20
25 Nisan 2018
7140 sayılı seçimlere dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı7140 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Nisan 2018 tarihli ikinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
08:54
18 Nisan 2018
Başbakanlık teftişe, dışardan başkan atanacak18 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına denetim elemanı kökenli Genel müdürler arasından atama yapılmasına imkan veren bir düzenleme yapıldı
 
 
02:07
18 Nisan 2018
18 Nisan 2018 tarihli atama kararı yayımlandıTürk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cüneyd FIRAT'ın atanması gerçekleşti.
 
 
08:43
17 Nisan 2018
SPK Başkanlığına Halkbank eski Genel Müdürü atandı3,5 aydır boş bulunan SPK Başkanlığı görevine, Halk Bankasının eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı
 
 
06:07
17 Nisan 2018
Lojmanların satılmasına dair tebliğ Resmi Gazetede yayımlandıMilli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)
 
 
01:00
15 Nisan 2018
Doçentlik Yönetmeliği yayımlandı
 
 
05:00
12 Nisan 2018
Üretimi Teşvik Primine dair yönetmelikte değişiklikGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
05:27
11 Nisan 2018
TEİAŞ'ın mal ve hizmet alımlarına dair yönetmelikte değişikliğiTEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
05:16
11 Nisan 2018
Posta ve Telgraf Teşkilatında çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında YönetmelikPosta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
03:04
11 Nisan 2018
KEK Eşbaşkanları listesi yenilendiKarma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının eşbaşkanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
02:56
11 Nisan 2018
Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikSayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik.
 
 
02:55
11 Nisan 2018
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde DeğişiklikDiyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
06:00
10 Nisan 2018
Bir müsteşar, genel müdür yardımcısı ve 6 il müftüsü görevden alındıBaşbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
09:08
06 Nisan 2018
Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanunun tam metni7104 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
 
08:35
06 Nisan 2018
6 Nisan tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıDışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları.
 
 
05:54
06 Nisan 2018
Maden Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde DeğişiklikMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
05:53
06 Nisan 2018
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde DeğişiklikTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
 
04:06
31 Mart 2018
31 Mart 2018 tarihli bazı bakanlıklara atama kararı yayımlandıÇevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları resmi gazetede yayımlandı.
 
 
08:15
30 Mart 2018
4/C'li personelin 4/B'li pozisyonlara geçirilmesine dair karar yayımlandı2018/11587 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
 
08:07
30 Mart 2018
Taşeron personel ücret fiyat farkına dair yönetmelikte değişiklikPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
 
08:01
30 Mart 2018
Unutulan zam tazminat kararı yürürlüğe konulduBÜMKO, unuttuğu zam ve tazminat kararnamesini yürürlüğe koydu
 
 
05:08
30 Mart 2018
Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Yüksel Denli atandıBuna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Yüksel Denli atandı.
 
 
10:25
29 Mart 2018
36 ilçede, Göç idaresi müdürlüğü kuruldu2018/11464 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Bazı Yerlerde İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
 
 
10:16
29 Mart 2018
29/3/2018 tarihli atama kararlarıBaşbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
 
09:30
28 Mart 2018
Bakanlıklara ait çok sayıda üst düzey atama yapıldıResmi Gazete'nin bugün ki sayısında Bakanlıklara ait çok sayıda üst düzey atama yapıldı.
 
 
09:02
28 Mart 2018
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişiklik2018/11465 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar
 
«789101112131415161718»
SON HABERLER
02:59 - Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı01:18 - Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:16 - Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik00:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 74. Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor00:05 - 21 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları22:59 - Bakan Nuri Ersoy, sözlüde torpil olmaması için hiç tedbir alacak mı?22:38 - Doktorlara Suriye sınırında görev22:30 - Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22:28 - Sulh ceza hakimliği, Demirtaş için yeni tutuklama kararı verdi22:22 - Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
22:16 - Japon geline Türk usulü düğün22:12 - FETÖ davasıda TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı21:55 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi21:53 - Ankara Emniyeti'nden kaçak silah atölyesine baskın21:36 - İklim protestoları dünyayı sokağa döktü21:26 - Malatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 10 tutuklama21:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti21:11 - Terör örgütünün kirli yüzünü tek tek anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam