Mevzuat

Mevzuat

Anayasa Mahkemesi bu kez de Ek gösterge cetvelinde yer alan "Ekonomici" unvanı için iptal kararı verdi
Anayasa Mahkemesi bu kez de Ek gösterge cetvelinde yer alan "Ekonomici" unvanı için iptal kararı verdi
Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik değiştirildi.
Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik değiştirildi.
2003/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi İle Özerk Kurulların Personel Teminine Sınır Getirildi
2003/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi İle Özerk Kurulların Personel Teminine Sınır Getirildi
Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
4810 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunda Yapılan Değişikliğin Tam Metni
4810 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunda Yapılan Değişikliğin Tam Metni
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun Ek 1. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi.
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun Ek 1. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi.
KİT lerin Kadro Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar
KİT lerin Kadro Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar
Tüm Vatandaslari Ilgilendiren Düzenleme (Dilekçe Kanununda Yapılan Değişiklik)
Tüm Vatandaslari Ilgilendiren Düzenleme (Dilekçe Kanununda Yapılan Değişiklik)
Hakim ve Savcı Adaylarıyla İlgili Önemli bir Düzenleme
Hakim ve Savcı Adaylarıyla İlgili Önemli bir Düzenleme
155 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin Tam Metni
155 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin Tam Metni
Memur maaşlarına yapılan zamma ilişkin resmi Bakanlar Kurulu Kararının tam metni  (2003 Ocak)
Memur maaşlarına yapılan zamma ilişkin resmi Bakanlar Kurulu Kararının tam metni (2003 Ocak)
ÜDS Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
ÜDS Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ
KİT lerin Kadro Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar
KİT lerin Kadro Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar
4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu
4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu
Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerine İlişkin K Cetveli
Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerine İlişkin K Cetveli
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel (H- Cetveli)
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel (H- Cetveli)
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 7) [Ayrıntılı Harcama Programı]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 7) [Ayrıntılı Harcama Programı]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 2)  [Memurların Öğle Yemeği Hakkında]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 2) [Memurların Öğle Yemeği Hakkında]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 3) [Tedavi Yardımı]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 3) [Tedavi Yardımı]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4) [Sosyal Tesisler Hakkında]
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4) [Sosyal Tesisler Hakkında]
Kamu kurum ve kuruluşları, haberdar oldukları ihbar ve şikayetleri kendileri sonuçlandıracak (2003/13 sayılı Genelge)
Kamu kurum ve kuruluşları, haberdar oldukları ihbar ve şikayetleri kendileri sonuçlandıracak (2003/13 sayılı Genelge)
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
«229230231232233234235236237238239240241