1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Mevzuat

Mevzuat

 
30 Aralık 2003 07:21
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 7)
 
 
30 Aralık 2003 07:20
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 16)
 
 
30 Aralık 2003 07:19
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 19m)
 
 
30 Aralık 2003 07:19
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 18)
 
 
30 Aralık 2003 07:18
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 30)
 
 
30 Aralık 2003 07:18
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 27)
 
 
30 Aralık 2003 07:17
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 33)
 
 
30 Aralık 2003 07:17
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 31)
 
 
30 Aralık 2003 07:16
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 34)
 
 
30 Aralık 2003 04:43
Bütçe Ayrıntıları 5- Açıktan Atama İzinleri
Açıktan atama izinlerinde yapılan yeni düzenlemeler temel olarak daha önce memur olup da istifa eden ve yeniden memuriyete dönmek isteyen kişileri kapsamaktadır. Bugüne kadarki uygulamada, bu tür istifa sonrası dönüşlerde Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığından izin alınması gerekmekteydi. Gereksiz bir bürokrasi yaratan ve herhangi bir kıstas temel alınarak yürütülmeyen bu uygulamaya 2004 yılı itibariyle son verilmiştir. Buna bu yıl, genel ve katma bütçeli kurumlara yapılacak açıktan ve naklen atama toplamı 40 bini geçemeyecektir. Bu sayının kurumsal bazda dağılımı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenecektir. Bu belirlemeden sonra, kendilerine tahsis edilen sayı adedinde kamu kurumları açıktan atama izinlerini kullanabilecektir. Ancak, 2003/42 sayılı Başbakanlık Genelgesi hala yürürlükte olduğundan, istifa sonrası dönüşlerde Başbakanlıktan izin alınması gerekmektedir.
 
 
30 Aralık 2003 04:21
Bütçe Kanunu Ayrıntıları 4- 2004 Yılı Gündelik Ve Tazminatları
2004 yılı Bütçe Kanununun H cetveli ile 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci maddeleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat miktarları da belirlenmiştir. Buna göre, Ek göstergeleri 3000 (dahil)- 5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlara verilen 13 milyon liralık harcırah 16 milyon liraya; Ek göstergeleri 5800 (dahil)- 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlara verilen 14 milyon liralık harcırah 18 milyon liraya; Ek göstergeleri 8000 veya daha yukarı olan kadrolarda bulunanlara verilen 16 milyon liralık harcırah 20 milyon liraya; Aylık/kadro derecesi 1-4 olanların, 11 milyon lira olan harcırah miktarları 14 milyon liraya; Aylık/kadro derecesi 5-15 olanların, 10 milyon lira olan harcırah miktarları da 13 milyon liraya yükseltilmiştir. Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline verilecek tazminat miktarlarını görmek için tıklayın.
 
 
30 Aralık 2003 04:19
Bütçe Kanunu Ayrıntıları 3- Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri
2004 yılı Bütçe Kanunun (K) cetveli ile, "Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri" belirlenmiştir. Bu yılki düzenlemelerde geçen yıla nazaran değiştirilen bir kaç yeni husus bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir: 1- "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü" uyarınca görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı personeline, geçen yıldan farklı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi hükmü yanında ayrıca 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda dikkate alınarak ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödemesi yapılacaktır. Devamı için tıklayın.
 
 
30 Aralık 2003 02:45
2004 Yılı Bütçe Kanunu Ayrıntıları 2- Maaş Katsayıları
Bu yılki Bütçe Kanununda, diğer yıllara göre önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Önceki yıllarda ilk altı aylık dönem için katsayı tespiti yapılıp, ikinci aylık dönem için Bakanlar Kuruluna yetki bırakılırken, bu uygulamadan 2004 yılı Bütçe Kanunu ile vazgeçilmiştir. Bu yılki Bütçe Kanununda, hem ilk altı aylık hem de ikinci altı aylık döneme ilişkin, aylık, taban aylığı ve yan ödeme katsayıları belirlenmiştir. Bu konuda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine ilişkin bir hüküm, bu yılki Bütçe Kanununda yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, 1.1.2004 - 30.6.2004 döneminde 34.300 olan aylık katsayı 36.420'ye, 395.250 olan taban aylık katsayısı 429.250'ye ve 10.885 olan yan ödeme katsayısı 11.550'ye yükseltilmiştir. Bu rakamlar, 1.7.2004 - 31.12.2004 döneminde ise aylık katsayısı (38.610), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (455.050), yan ödeme katsayısı (12.240) olarak uygulanacaktır.
 
 
30 Aralık 2003 02:34
Bütçe Kanunu Ayrıntıları 1- 160 Milyonluk Ödeme
 
 
30 Aralık 2003 02:32
Ayakta tedavilerde ilaç kullanımında farmasötik eşdeğer ilaçların en ucuzunun % 30 fazlasına kadar olanların bedelleri ödenecek
 
 
30 Aralık 2003 02:30
4688 sayılı Kanun gereğince aylıksı izne ayrılan memur sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyelerinin sağlık giderleri 2004 yılında da ödenecek
 
 
30 Aralık 2003 01:02
Cumhurbaşkanı Sezer, Vergi Usul Yasası, Gelir Vergisi Yasası ve Kurumlar Vergisi Yasası'nda değişiklik yapılarak enflasyon muhasebesi getirilmesine ilişkin yasayı onayladı.
 
 
28 Aralık 2003 12:27
2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu
 
 
28 Aralık 2003 12:27
2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu
 
 
27 Aralık 2003 11:13
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik yapıldı
 
 
27 Aralık 2003 10:52
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
 
 
27 Aralık 2003 10:43
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı
 
 
26 Aralık 2003 17:08
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
 
 
24 Aralık 2003 10:25
İstihdam fazlası personelin aldığı fark tazminatının hesaplamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan 156 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin tam metni için tıklayın.
 
 
24 Aralık 2003 09:44
Türkiye İş Kurumu Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
24 Aralık 2003 07:03
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 37)
 
 
24 Aralık 2003 07:03
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 35)
 
 
24 Aralık 2003 07:02
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 38)
 
 
24 Aralık 2003 07:01
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 41)
 
 
24 Aralık 2003 07:01
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 39)
 
 
24 Aralık 2003 07:00
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 44)
 
 
24 Aralık 2003 07:00
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 42)
 
 
24 Aralık 2003 06:59
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 46)
 
 
24 Aralık 2003 06:59
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 45)
 
 
24 Aralık 2003 06:58
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 47)
 
 
24 Aralık 2003 06:57
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50)
 
 
24 Aralık 2003 06:57
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 49)
 
 
24 Aralık 2003 06:56
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:51)
 
 
24 Aralık 2003 06:55
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 52)
 
 
24 Aralık 2003 06:54
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:58)
 
 
24 Aralık 2003 06:54
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:58)
 
 
24 Aralık 2003 06:54
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57)
 
 
24 Aralık 2003 06:53
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59)
 
 
21 Aralık 2003 07:23
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:63)
 
 
21 Aralık 2003 07:23
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:60)
 
 
21 Aralık 2003 07:22
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:61)
 
 
21 Aralık 2003 07:21
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:68)
 
 
21 Aralık 2003 07:21
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:62)
 
 
21 Aralık 2003 07:20
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:71)
 
 
21 Aralık 2003 07:20
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (SNo:69)
 
«137138139140141142143144145146147148149
SON HABERLER
17:20 - AK Parti MKYK toplantısı sona erdi17:19 - Kapalıçarşı'da altın fiyatları17:17 - Ticaret Bakanlığı tüketiciler içinetkinlik başlatıyor17:14 - Vali, müdürlerini geri isteyen öğrenci velilerini dinledi17:11 - Serbest piyasada döviz fiyatları17:07 - Nikah memuru, şakanın bedelini ağır ödetti17:04 - MEB'den İngilizce öğretmenlerinin eğitimi için iş birliği16:59 - 'Usulsüz dinleme' davasında 1 sanığa tahliye16:52 - FETÖ'ye ait belgeleri yakmaya çalışan imama operasyon16:50 - Köy okulundan küresel ödüle uzandı
16:45 - Bakan Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar16:43 - Şanlıurfa'da PKK'lı terörist yakalandı16:38 - Adalet Bakanlığı, Fettah Tamince için soruşturma istedi16:37 - Kaldırımda fenalaşan kadının yardımına otobüs şoförü koştu16:32 - Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı16:29 - '565 belediye çalışanı' toplu iş sözleşmesi imzaladı16:27 - 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı16:25 - CHP'den uluslararası Suriye konferansı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, önceki Ak Partili bakanlara göre, başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam