1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Mevzuat

Mevzuat

 
29 Mayıs 2003 21:53
İl Özel İd., Belediyeler ve İl Özel İd. ve Bld.lerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı D. Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 21:53
İl Özel İd., Belediyeler ve İl Özel İd. ve Bld.lerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı D. Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 21:46
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 21:44
Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 21:39
Devlet ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 21:37
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:50
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 06:48
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:46
Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:46
Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:42
Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:40
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 06:35
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 06:33
Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 06:30
Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:27
Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 06:24
Aday Memurluğa Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 06:22
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik
 
 
28 Mayıs 2003 10:16
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 
 
27 Mayıs 2003 10:14
Hükümet 61 yaş kararıyla emekli edilenler için Danıştay'dan istişari görüş istedi
 
 
23 Mayıs 2003 20:53
Bütçe Kanununda Yer Alan 35.000 Kadronun Tahsisi Yapıldı
Bilindiği üzere 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31/c maddesinde "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına verilecek açıktan atama izni toplamı, 35.000 adedi geçemez. Söz konusu toplam sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın hazırladığı kadro dağılım çizelgesi Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Buna göre bu yıl Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin kadro, Sağlık Bakanlığına ise 3 bin kadro tahsisi yapıldı. Zaman gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan haberi görmek için tıklayın.
 
 
23 Mayıs 2003 08:22
Kamu kurumlarınca Başbakanlığa yazılacak yazılarda uyulması gerekli esaslar (2003/32 sayılı Genelge)
 
 
22 Mayıs 2003 22:17
Anayasa Mahkemesi, TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların, yapılan masrafları tazminat olarak ödemelerini düzenleyen hükmü iptal etti.
 
 
21 Mayıs 2003 23:24
CHP'nin Anayasa Mahkemesinde Açtığı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu İptal Davasının Tam Metni
En çok tartışılan, ülkeyi bürokratlar mı yoksa siyasiler mi yönetir sorusunun cevabı aslında hiç tartışmaya gerek olmaksızın bürokratlardır. Bu tespit, Maliye Bakanlığı bürokratlarınca yapılan Bütçe Kanunu çerçevesinde çok daha anlamlı olmaktadır. Maliye Bakanlığı (Özellikle BÜMKO Genel Müdürlüğü) bürokratlarının, sadece bir Bakanlığı değil Devleti yönetme arzularının sonucu olarak, son yıllarda Bütçe Kanunlarının, içermediği ve değiştirmediği hiçbir konu kalmamıştır. Her gelen siyasi iktidarlara pratik çözümler sunduklarını sanan bürokratlarca, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa da, Anayasa'ya açıkça aykırı bir şekilde, bütçe ile ilgili olmayan bir çok hüküm konulmuştur. Ancak, 2003 yılı diğer yıllardan farklı bir yıl olacaktır. Çünkü Anamuhalefet partisi, CHP, bu yıl toplam 15 maddenin iptali ve bunların da 11 hakkında yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bürokratların faydalanmaları için, iptal başvurusunun metnini yayımlıyoruz.
 
 
16 Mayıs 2003 10:01
Ulaştırma Bakanlığının yeni Görevde Yükselme Yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı
 
 
16 Mayıs 2003 09:35
Bölge Müdürlüklerinin kaldırılmasına ilişkin 12/1/2002 tarih ve 2002/3849 sayılı Kararname bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.
 
 
10 Mayıs 2003 11:01
Anayasa Mahkemesinin emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin kararı, gerekçesiz olarak Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
09 Mayıs 2003 06:02
2003 yılı bütçe kanununda yer alan ve "dolu ve boş kadro değişikliğini" sınırlayan 31/ı bendine ilişkin sitemizin açıklamaları
 
 
08 Mayıs 2003 22:18
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun
 
 
08 Mayıs 2003 22:18
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun
 
 
08 Mayıs 2003 12:03
Burası Türkiye dedirtecek bir gelişme: Anayasa Mahkemesi, emeklilik yaşını 61'e düşüren Kanun ile ilgili olarak yürürlüğü durdurma kararı verdi
 
 
08 Mayıs 2003 10:24
4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunun tam metni için tıklayın.
 
 
06 Mayıs 2003 12:59
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik yapıldı
 
 
29 Nisan 2003 13:54
Nema Ödemelerin Nasıl Yapılacağına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
 
 
28 Nisan 2003 23:36
4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 
 
23 Nisan 2003 22:22
Vergi İade Sisteminde Değişiklik Öngören Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı
 
 
18 Nisan 2003 22:36
1995/6509 sayılı Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
17 Nisan 2003 08:26
Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurumlarında Tedavi Görmesine İlişkin Düzenleme Resmi Gazetede Yayımlandı
 
 
16 Nisan 2003 15:11
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandı
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Anayasa Mahkemesi bu kez de Ek gösterge cetvelinde yer alan "Ekonomici" unvanı için iptal kararı verdi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik değiştirildi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
 
 
15 Nisan 2003 00:00
4810 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunda Yapılan Değişikliğin Tam Metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun Ek 1. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerine İlişkin K Cetveli
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 7) [Ayrıntılı Harcama Programı]
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 2) [Memurların Öğle Yemeği Hakkında]
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 3) [Tedavi Yardımı]
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4) [Sosyal Tesisler Hakkında]
 
«134135136137138139140141142143144145146
SON HABERLER
02:02 - Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret02:00 - CHP'li Bülbül: Kurallar ihlal edilmek için konulmuştur01:47 - Özhaseki: FETÖ'ye arsa verdi diye kanıt göstersinler adaylıktan çekilirim01:46 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama01:15 - Kütüphaneler haftası için Erdoğan'dan özel klip01:07 - HDP ve CHP ittifakının ses kaydı yayımlandı00:08 - Adliyede, en rahat yerlerde çalışmak, çalışma barışını bozuyor00:08 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik00:06 - Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik00:03 - En çok seçmen artışı olan iller
00:02 - 26 Mart 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Canını hiçe sayarak eşya taşıma anı23:45 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Golan Tepeleri' tepkisi!23:37 - Sanal tehditlere karşı devriyedeler23:34 - Soylu: PKK ile iltisaklı olanlar seçilirse açığa alınacak23:30 - Yerli turist oraya akın ediyor23:23 - ABD Başkanı Trump'ın Golan kararına tepki yağdı!23:21 - YÖK görevde yükselme sınavının soru ve cevapları yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
ABD tehditleri artıyor. Döviz de yükselebilir. Sizce Türkiye, Rusya'dan S-400 almalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam