AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı

Anayasa Mahkemesi 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun yok hükmünde sayılmasına yönelik talebi reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Aralık 2021 00:51
AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı

Ana muhalefet partisi, 2021 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi oybirliğiyle yok hükmünde veya şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki istemi reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi, karar gerekçesinde "Dava dilekçesinde Kanun'un Anayasa'ya aykırılığı yolunda ileri sürülen hususlar Kanun'un varlık kazanmasını imkansız kılan haller kapsamına girmediğinden, Kanun'un Anayasa'ya uygunluk denetimi kapsamında incelenmesini ve bu inceleme neticesinde varılacak sonuca göre iptalini ya da iptal talebinin reddini gerekli kılmaktadır." tespitini yaptı.

Şekil yönünden Anayasa'ya aykırı bulunması yönündeki talebe ilişkin olarak ise "Öte yandan dava dilekçesinde kanun teklifinin, içtüzük'te öngörülen usul ve esaslara aykırı şekilde TBMM Genel Kurulunda gündeme alındığı, görüşüldüğü ve kabul edildiği, bu bağlamda; TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun tekliflerinin ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemeyeceği, iddia edilen yanlışlığın oylama esnasında ileri sürütebilmesi mümkün olduğundan İçtüzük'ün 13. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesine imkan bulunmadığı, Başkanlık Divanının İçtüzük tarafından kendisine tanınmayan bir yetkiyi kullanarak aldığı karara istinaden Birleşim gününde görüşüleceği önceden bildirilmeyen teklifin yeniden gündeme alındığı, teklifin gündeme alınması konusunda Danışma Kurulundan görüş alınmadığı ve bu hususun Genel Kurulca kararlaştırılmadığı, anılan durumların eylemli İçtüzük değişikliği niteliğinde olduğu ve Kanun'un eylemli İçtüzük değişikliği niteliğindeki bu işlemlere dayandığı ileri sürülmekte ise de bu iddialar Kanun'un şekil bakımından denetimini gerektirmektedir. Bununla birlikte Anayasa'nın 148. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şekil denetiminin son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususuyla sınırlı olması nedeniyle yalnızca son oylama çoğunluğuyla ilgili bir denetim yapılmıştır. Açıklanan nedenlerle son oylamasının Anayasa'da öngörülen çoğunlukla yapıldığı açık olan Kanun, Anayasa'nın 96. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir." denildi.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz