MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Aralık 2021 00:04
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB alan değişikliği iş ve işlemleri için geçen yıl 07 Eylül tarihinde 2020 Yılı Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimini yayımlamış, ardından 2 Aralık'ta "2020 Yılı Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimine" göre duyuru yayımlamış, 7-11 Aralık tarihlerinde başvuruları almış, 21-25 Aralık tarihleri arasında tercihleri almış, 29 Aralıkta ise atamaları tamamlayarak 2021 yılı Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi iş ve işlemlerini başlatmıştı.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurul Çalışma Raporunun 2. maddesindeki; "2021 yılı içerisinde öğretmenlerin alan değişikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve duyuru yayınlanmalı; alan değişikliği işlemleri atama takvimine dahil edilmelidir." mutabakatı olmasına ve tüm sendikaların MEB'e bu konuda çağrıda bulunmasına rağmen Aralık ayının ikinci haftasına gelmemize rağmen ne Eylül ayında bir takvim açıklanmış nede Aralık ayının ilk haftasında bir duyuru yayımlanmıştır.

Fakat; 2022 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi iş ve işlemlerinden önce 2021 Yılı Alan Değişikliği Başvuru Ve Atama iş ve işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

"Alan" Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları ifade etmektedir.

"Alan değişikliği" ise Öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini ifade etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 60. maddesinde şu hükümler bulunmaktadır:

"Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 60 - (1) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.
(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır."

Bu hükümlere göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde;

1-Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler,

2-Öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler,

3-Başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler,

adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerde talep edilen bu konuda bir açıklama yapması uygun olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz