Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurlar da ek gösterge değişikliğinden yararlanırlar. Ancak, yüksek olan 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında yapılması gerekmektedir.

Haber Giriş : 18 Temmuz 2022 00:01, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2022 23:05
Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar,  3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

SORU: GİH hizmet sınıfında idari göreve geçmiş öğretmen, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Detaylar:

Devlet memurluğu süresince memurların görmüş oldukları öğrenimlerinden/tecrübelerinden yararlanabilmek için bazı görevler verilebilmektedir. Bu görevleri de memurlar kabul etmektedir. Bu bazen görev değiştirmek bazen de idarecilik görevi verilmek suretiyle uygulanabilmektedir.

Peki, bu durumda emeklilikte daha önceki mesleki görevlerine yönelik ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri başka bir sınıfta görev yapmaları halinde de mümkün olabilmekte midir?

Görevleri itibariyle bulunmuş oldukları hizmet sınıfından başka hizmet sınıfına geçiş yapanlar:

Sınıf değişikliği sonucunda memur hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği konusu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 43 hükmünde yer almıştır. Ayrıca, sınıf değişikliklerinde ek gösterge kaybını önlemek açısından idari bir işlem bulunur. 148 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar ve verilmiş olan örnekler ile şayet sınıf değişikliklerinde ilk atama esnasında diğer hizmet sınıfındaki göreve 1 ila 4 üncü dereceli bir kadroya atama yapılmışsa kişinin mesleğinden yani daha önceki görevi için tespit edilen ek göstergeden yararlanma hakkı korunmuş olmaktadır.

Bu Tebliğ hükümlerinin kurallarında;

- Öğretmen, mühendis, mimar gibi kadrolara ait sınıflarda görev yapmakta iken sınıf değiştirerek genel idare hizmetleri sınıfında göreve geçenlerin, bu geçişleri sırasında ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olması halinde öğretmen, mühendis, mimar gibi unvanlara tanınan ek göstergelerden kazanılmış hak aylıklarına göre bakılmak suretiyle ek göstergeden yararlandırılmaları gerektiği,

- Ancak, bunların ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olmaması halinde ise daha sonra kazanılmış hak aylıkları itibariyle 1-4 arasına gelinse dahi öğretmen, mühendis, mimar gibi unvanlar için belirlenen ek göstergelerden yararlanmamaları gerektiği de özellikle belirtilmiştir.

Örnek olarak, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 6. derecede bulunan bir öğretmen, genel idare hizmetleri sınıfında 5. dereceli kadroya ait Müdür kadrosuna atanır ise, bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı birinci dereceye gelmiş olsa bile, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı için 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7354 sayılı Kanunla tespit edilen l. Derece 3600 ek göstergeyi alamayacak, bu kişi genel idare hizmetleri sınıfında yüksek öğrenim görenlerden kazanılmış hak aylıkları veya kadro dereceleri birinci derecede bulunanlar için belirlenen 2200 ek göstergeden yararlandırılması gerekecektir (Şayet Şube Müdürü ek göstergesi de 3600 e yükseltilirse yükseltilen ek göstergeden GİH sınıfında kendi unvanı üzerinden yararlanmaya devam edecektir).

Ancak, ilk sınıf değiştirdiği ve atandığı Müdür kadrosunun 1-4. dereceli bir Müdür kadrosu olduğunda ise bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı birinci dereceye geldiğinde, bu kişi hakkında eğitim öğretim hizmetleri sınıfında l. Derece için tespit edilmiş olan 3600 ek göstergenin emekli aylık, emekli ikramiyesi işlemlerinde uygulanması gerekecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, bu şekilde sınıf değiştirenlerin mutlak surette kazanılmış hak aylıklarına göre ek göstergeyi alabilecekleri, anlaşılmaktadır. Örneğimizdeki kişinin kazanılmış hak aylığı birinci dereceye gelmeyip ikinci dereceye geldiğini kabul ettiğimizde ise ek gösterge rakamı, yine eğitim öğretim hizmetleri sınıfı içinde 2. derece için belirlenmiş olan 3000 rakamı olacaktır.

Değerlendirme;

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından, Emniyet Hizmetleri Sınıfından, Din Hizmetleri Sınıfından, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfından, Avukatlık Hizmet Sınıfından vb. gibi Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmek isteyenlerin veya aynı hizmet sınıfı içerisinde görev değişikliği yapmak isteyenlerin ilk atama yapıldığı görevlerin mutlaka 1 ila 4. dereceli bir kadro olmasına dikkat etmelerini, tavsiye etmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmelerimiz; Bulundukları hizmet sınıflarından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına veya herhangi bir hizmet sınıfından farklı bir hizmet sınıfına geçmiş olan memurların, şayet ilk sınıf değişikliklerindeki atamaları 1 ila 4 üncü dereceli bir kadroya atanma şeklinde yapılmış ise, bu kişilerin kazanılmış hak aylık dereceleri 1 inci dereceye ulaştıklarında emekliliklerinde daha önce bulunmuş oldukları görev unvanları esas alınmak suretiyle yüksek olan ek göstergeden yararlanabileceklerini, yani önceki sınıflarındaki unvanları için yükseltilmiş olan ek göstergelerinden yararlanabileceklerini, değerlendirmekteyiz.

Örnekler;

-Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş bir polis memuru,

-Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmakta iken GİH sınıfına geçmiş olan bir mühendis,

-Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken GİH sınıfına geçmiş olan bir doktor, hemşire,

-Avukatlık Hizmet Sınıfında görev yapmakta iken GİH sınıfına geçmiş olan bir avukat,

-Din hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken GİH sınıfına geçmiş olan 4 yıllık dini yüksek öğrenim görmüş personel,

Şayet, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ilk geçtiklerinde 1 ila 4. Dereceli bir memur kadrosuna (Şef, Müdür, müşavir vb. gibi) atanmış iseler ve bu kişilerin ileriki yıllarda da kazanılmış hak aylıkları 1. Dereceye gelinmiş olması şartı ile emeklilikte yüksek olan ek göstergeden, yani daha önce bulunmuş oldukları görevler için değiştirilen/yükseltilen veya yükseltilecek olan ek göstergelerden yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında, Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak görev yapmakta iken Genel idari hizmetleri sınıfında idari göreve geçilen tarihteki ilk atama 1 ila 4. Dereceli bir kadro ise (genel olarak idari görevler, yani Şube Müdürlüğü görevleri 1. Dereceli kadro olmaktadır) emeklilikte öğretmen mesleği için tespit edilen yüksek ek göstergeden yararlanması mümkün olacaktır. Ancak, idari göreve geçişte 1 ila 4. Dereceli kadrodan daha düşük bir kadroya geçiş olmuşsa yararlanamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz