İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İşletme Fakültesi mezunu ve Usta Öğreticilik Belgesi almış olanların mevcut belgeleri ile "Satış Elemanlığı" meslek dalından çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırıp yaptıramayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 00:10, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 14:04
İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun; "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; "Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış, aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi," (m) bendinde ise; "Eğitici Personel", mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi; ifade eder."

"Eğitim ve çalışma" başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır."

"Usta öğretici bulundurma şartı" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır."

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi düzenlenmesi" başlıklı 70/A maddesinin ikinci fıkrasında,"Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav şeklinde yapılabilir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır." hükümleri bulunmaktadır.

20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararında "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" belirlenmiştir.

Bu kapsamda; işletmelerde beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yapacak aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu olacak usta öğretici/eğitici personelin; kayıt olacak öğrencinin meslek dalından ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diplomasından birisi ile birlikte usta öğreticilik belgesine veya pedagojik formasyon belgesine sahip olması gerekmektedir.

Ön lisans ve lisans mezunlarının; hangi alan/dalda usta öğreticilik yapabilecekleri ve hangi alan/daldan çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi olarak kayıt olabilecekleri hususunda, öncelikle 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararına göre işlem yapılması, söz konusu alan/dalın i20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararında bulunmaması durumunda ise alınan eğitimin içeriği ile öğrencinin kayıt olacağı meslek dalının öğretim programının içeriğinin ilgili alan öğretmenlerinden kurulacak komisyon tarafından incelenmesi ve en az %80 oranında kapsamasına göre karar verilmesi gerekmektedir.

20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararı incelendiğinde işletme mezunlarının "Muhasebe ve Finansman" alanı ile "Pazarlama ve Perakende" alanına öğretmen olarak atanabilecekleri ve "Satış Elemanlığı" meslek dalının derslerini de okutabilecekleri görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.12.2022 tarih ve 65191730 sayılı görüş yazısında; "İşletme bölümünden en az ön lisans diploması ile birlikte "Pedagojik Formasyon" aldığını gösterir belge veya usta öğreticilik belgesi olanlar "Satış Elemanlığı" meslek dalından usta öğreticilik yapabilirler ve çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilirler. Ancak, bu kişiler eğitim almış oldukları alan/dal ile ilgili hiçbir alan/dala çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi olarak kayıt olamazlar." açıklamasına yer verildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber