Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 14:00, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 14:15
Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yeniden hesaplanarak yükseltilir.

Soru: 18.05.1973 doğumluyum 01.08.1994 Yılı'nda SSK 'LI Olarak işe başladım Engelli olmam sebebiyle hastaneden aldığım % 44 Raporla vergi indirimi verildi vergi indirimle. 4000 günle 10.11.2012 tarihinde emekli oldum. Abim gazi olduğu için ona sağlanan iş hakkıyla tekrar 17/10/2014 tarihinde memur olarak işe başladım ve SSK'dan bağlanan aylığım kesildi sormak istediğim memur olarak eski günlerimle en erken ne zaman emekli olabilirim. Birde memur olarak işe girerken engelli raporumu verdim memurluktan engelli olarak ne zaman emekli olurum günümü doldurup emekli olduğumda SSK 'dan kesilen aylığım geri bağlanır mı . Cevaplarsanız çok sevinirim

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayıp, bu tarihten sonra memurluk hizmeti olanlar hakkında aylık bağlanma sistemlerinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu Kanunun Geçici Madde 2 hükmü aylık bağlanma şeklini göstermiştir.

Bu hüküm gereği de, yaşlılık aylığı almakta olan engelli statüdeki işçi emeklisi memurluğa başlar ve memurluktan ayrıldığında yaşlılık aylığı memurlukta geçen süreleri de esas alınarak yaşlılık aylığı tekrar hesaplanarak yükseltilmektedir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzla ilgili değerlendirmelerimiz;

İşçi statüsünde engellilikten dolayı yaşlılık aylığınız memurluğa başlamanız nedeniyle kesilmesi işleminin doğru olduğunu söyleyebiliriz.

2008 yılı Ekim ayından önce hiç memurluk hizmetiniz veya memurluktan sayılan vekil öğretmenlik, yedek subaylık gibi hizmetlerinizin olmaması nedeniyle Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı atandığınız memurlukta geçen hizmetleriniz için ikinci bir aylık ödemesinin söz konusu olmayacağını, Memurluktan ayrıldıktan sonra memurluktaki çalışmalarınız da esas alınarak işçi statüsündeki yaşlılık aylığınızın tekrar hesaplanarak yükseltilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yani, hem işçi statüsünde aylık hem memurluk statüsünde aylık olarak 2 aylık alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Memurluktan ayrı bir emekli olma durumunuz söz konusu olamayacağını değerlendirdiğimizden isterseniz 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar memur olarak görev yapabileceğinizi, isterseniz de memurluktan ayrılıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan engelli yaşlılık aylık tutarınızın yükseltilmesi açısından tekrar hesaplanmasını talep edebileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmemiz bu şekilde olmakla birlikte, durumunuzla ilgili olarak tarafınızca veya Kurumunuzca SGK na yazılı olarak müracaat edip alınacak cevaba göre hareket etmenizi de tavsiye etmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber