Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Tıp Dr. Öğretim üyeleri ile diğer fakülte Dr. Öğretim üyeleri emekli olduklarında emekli maaşları farklı olur mu?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 12:09
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Soru: Sayın yetkili, Tıp fakültesi Anatomi AD da Doktor öğretim üyesi (Tıp doktoru) olarak çalışıyorum. 25 yıllık çalışma sürem doldu. Memurlar nette, Emekli maaşı hesaplaması bölümünde Doçentler için "1. derece olursa" diye ayrı bir seçenek var. Dr. Öğr. Üyesi için ise sadece Lisans seçeneği var.

Ben tıp doktoruyum ve TUS ile uzmanlık aldım. Dr. Öğr üyesiyim ve kadro derecem 1-1

Memurlar net emeklilik hesabında Dr. öğretim üyesi emekli maaşı (Lisans olarak gösteriliyor yalnızca) ve net maaş 11529 tl gözüküyor.

Doçent lisans mezunu olunca 12537 tl. Ancak doçentler için hesaplama motorunda kadro derecesi 1 olan diye ayrıca bir seçenek var ve o tıklandığında o zaman maaş oldukça fazla artıyor ve 16.874 tl'ye yükseliyor.

Doktor öğretim üyesi olarak benim kadro derecem de 1-1 ve emekli olursam 11529 tl emekli maaşımı alacağım. Maaş yönünden doçentlerle aramızda çalışma hayatı sırasında bile bu kadar fark yok diye biliyorum. Burada bir yanlışlık olabilir mi?

Burada benim gözden kaçırdığım bir konu mu var. Yoksa emekli maaşı hesaplama motorunda mı bir eksiklik var?

Ayrıca Tıp Dr. öğretim üyeleri ile diğer fakülte Dr.öğretim üyeleri bakımından emekli maaşı hesaplanmasında herhangi bir farklılık var mı?

Şimdiden teşekkür ederim konuyu benim için araştırdığınızdan dolayı.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Kısa bilgiler:

Emeklilikte büyük önemi olan ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılması mutlaka görevin kadrosunu işgal etmekle mümkün olmakta, bu konuda Danıştay İçtihatı Birleştirme Kurulu kararı da bulunmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personelden hangi unvanlarda bulunanların emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından yararlandırılacaklarına yönelik olarak hükümler bulunur.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre;

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması;

- Öğretim üyeleri sınıfı (Profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyeleri)

- Öğretim görevlileri sınıfı (bu sınıf öğretim görevlilerinden oluşmaktadır)

- Araştırma görevlileri sınıfı (bu sınıf araştırma görevlilerinden oluşmaktadır)


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre de;

- Öğretim Elemanları, Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri, (Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler; Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanı)

- Öğretim Üyeleri, Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri,

- Doçent, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişi,

- Doktor Öğretim Üyesi, Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişi,

- Öğretim Görevlisi de, Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanı,

- Olmaktadır.

Ayrıca, genel olarak öğretim elemanlarının aylıkların hesabında 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetveli ile makam tazminatı cetvelinde yer alan gösterge rakamları esas alınmaktadır.

Ekli ek gösterge ve makam tazminatı cetveli: (NOT: Belirtilen cetvellerde yer alan gösterge rakamlarından yararlanmak için de mutlaka bu kadrolarda bulunmuş olma şartı aranmaktadır.)

EKLİ EK GÖSTERGE CETVELİ

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz:

1- 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda Tıp Dr. öğretim üyeleri ile diğer fakülte Dr. öğretim üyeleri şeklinde bir ayrım yapılmamıştır.
2- 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde Doktor Öğretim Üyeleri için 1 ila 5. Derecelerde bulunanlar için ek gösterge rakamı olarak 3600 ek gösterge belirlenmiştir.
3- Ekli Makam Tazminatı Cetvelinde ise Doktor Öğretim Üyeleri şeklinde bir bölüme yere verilmemiştir.
4- Doçentler için Ekli Ek Gösterge Cetvelinde 1 ila 3. Dereceler için 4800 ek gösterge; Ekli Makam Tazminatı Cetvelinde de kazanılmış hak aylıkları 1. Derece olmak şartıyla 2000 makam tazminatı göstergesi belirlenmiştir.
5- Ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu gereği görevde iken sadece görev maaşlarına yönelik, mali ve sosyal haklara yönelik uygulanan hükümlerin, emeklilik sırasında da uygulanmasını gerektirmeyeceğini değerlendirmekteyiz.
Yani, görevde iken alınan maaşların artmasını sağlayan hükümler genel olarak kanunlarda yer almaktadır. Ancak, bu durum sadece görevde bulundukları sürece geçerli olmakta, emekliliğe yansıtılmamaktadır. Emekliliğe yansıtılması için mutlaka yasal düzenlemede belirtilmesi gerektiğini de değerlendirmekteyiz. Bu konu değerlendirmemiz için https://www.memurlar.net/haber/1042507/akademisyen-emeklilikte-hangi-ek-gosterge-ve-makam-tazminati-uzerinden-emekli-olur.html
ziyaret edilebilir.
6- Sitemiz emekli maaş hesaplama robotunda yer alan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için yapılan ek gösterge ve makam tazminatı ayrımı yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında olmaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber