Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar

24 Ocak 2023 Salı günü Euronews'de "Teacher's Strike: How do teachers's salaries compare across Europe (Öğretmen grevleri: Öğretmen maaşları Avrupa genelinde nasıldır?)" başlığıyla bir Türk meslektaşımız (Servet Yanatma) tarafından kaleme alınan haber yorumda toplumun mayasını yoğuran öğretmelerin özlük haklarıyla ilgili oldukça dikkat çekici veriler bulunmaktadır. Bunların bir kısmını paylaşmak ve genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 14:10, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 14:38
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar

Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar

24 Ocak 2023 Salı günü Euronews'de "Teacher's Strike: How do teachers's salaries compare across Europe (Öğretmen grevleri: Öğretmen maaşları Avrupa genelinde nasıldır?)" başlığıyla bir Türk meslektaşımız (Servet Yanatma) tarafından kaleme alınan haber yorumda toplumun mayasını yoğuran öğretmelerin özlük haklarıyla ilgili oldukça dikkat çekici veriler bulunmaktadır. Bunların bir kısmını paylaşmak ve genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz.

Başlamadan hemen şunu belirtmekte fayda var ülkelerin okullarında çalışan yeterli ve etkili öğretmenlere sahip olmanın ekonomik ve sosyal kalkınmadaki muazzam faydaları hakkında yüzlerce makale saygın dergilerde yayınlanmıştır. Dünya Ekonomik Forumu tarafından Mayıs 2022'de yayınlanan "Catalysing Education 4.0" başlıklı raporda eğitimin milli gelire devasa katkısı ortaya konulmuştur.

Bütün bu çalışmalara rağmen aralarında İngiltere, Fransa, Almanya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde değişik eğitim kademelerinde öğretmenler geçim sıkıntısı nedeniyle son bir yıl içerisinde ciddi grevlere gitmişlerdir.

Öğretmenlerin özlük haklarıyla ile ilgili en güvenilir verileri düzenli olarak derleyip yayınlayan Avrupa Komisyonu altında Eurydice'dır. Avrupa Birliği üye ülkeleri dışında aralında Ülkemizin de bulunduğu 40 Eurydice üyesi vardır. Bu birimin amacı Avrupa'da eğitim sistemlerinin nasıl organize edildiğini ve nasıl çalıştığını açıklamaktır. Eurydice tarafından yayınlanan eğitim alanında göstergeler ve istatistiklerden birisi de "Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe - 2020/2021" başlıklı dokümandır. Bu dokümana göre ortaöğretim birinci kademedeki devlet okullarındaki resmi yıllık brüt başlangıç maaşları, 2020/2021'de Arnavutluk'ta yaklaşık 4.233 Avro en düşük olurken Lüksemburg'da 69.076 Avro ile en yüksek düzeyde idi. Türkiye de aynı rakam 8.330 Avro olarak verilmiş ve 36 ülkenin bulunduğu listede son on ülke arasında yer almıştır.

Ancak Türkiye'de öğretmen maaşları Satın Alma Gücü Standardı (PPS), Eurostat tarafından tanımlanan, bir PPS biriminin teorik olarak her ülkede aynı miktarda mal ve hizmet satın alabileceği "yapay bir para birimi" ile yeniden düzenlendiğinde 36 ülke arasında 11 inci sıraya yükseliyor. Ama aynı haberde aynen şu ifadelere yer verilmiştir; "Türkiye, listede, muhtemelen son yıllarda Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle başlangıç öğretmen maaşlarının 876 Avro veya yüzde 10 oranında düştüğü tek ülkedir." Yılbaşında yapılan memur maaş artışları ile ülkemizde bir miktar iyileşme sağlansa da durumun hala çok iyi olduğunu söylemek pek mümkün değildir.

Aralık ayında Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre 100.000 nüfuslu bir şehirde evlerin aylık bir metrekare birim kira maliyeti 8,30 Avro olup ısıtma gideri olarak aylık 6,90 Avro ödenmektedir. Bu rakamlar büyük şehirlerde yüzde 30 daha fazladır. Yani sadece 80 metrekarelik bir evin kira ve ısıtma maliyeti 1200 Avro civarındadır. Brüt aylık geliri 4000-4500 Avro civarında olan bir Alman öğretmenin maaşının neredeyse yarısı sadece ev kirasına gitmektedir. Almanya görece öğretmenliğin en iyi olduğu ülkedir. Fransa'da öğretmenler benzer yaşam maliyetlerine rağmen Alman meslektaşlarının neredeyse yarısı kadar maaş almaktadır.

Öğretmenlik mesleği Avrupa ülkelerinin birçoğunda da cazibesini kaybetmiş olduğundan yapılan tüm işe alım çağrılarına rağmen birçok okulda öğretmen eksikliği vardır. Financial Times'ta 02 Eylül 2022'de "Wanted: tens of thousands of teachers to staff Europe's schools (Aranıyor: Avrupa okullarında görev yapacak on binlerce öğretmen)" başlığıyla çıkan makalede aynen şu ifadelere yer veriliyor; "Hükümet ve öğretim sendikası tahminlerine göre, yalnızca beş ülkede - Almanya, Macaristan, Polonya, Avusturya ve Fransa - 80.000'den fazla öğretmenlik pozisyonu doldurulmamış durumda"

Benzer şekilde yapılan hesaplamalara göre şu anda dünya çapında yaklaşık 85 milyon öğretmen istihdam edilirken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) 4: Kaliteli Eğitim'e ulaşmak için önümüzdeki yıllarda 69 milyon öğretmenin daha işe alınması gerekecektir.

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin temel belirleyicileri arasında büyük farkla öne çıkan öğretmenlik mesleğine hem ülkemizde hem de tüm dünyada gereken önemin verilmesini diliyoruz.

Aşağıdaki Tablolarda Satın Alma Gücü Standardında (PPS) öğretmenlerin yıllık brüt başlangıç maaşları ile öğretmenlerin yıllık brüt başlangıç maaşlarına yer verilmiştir

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber